Hinduism

Šiva

Šiva je vôbec najlepší jogín, tantrik a meditátor. Bez Neho nemôže človek v joge nikam prísť, ani v tantre. Šivaistický smer (viď článok o Ganešovi) sa považuje za vôbec jeden z najstarších v hinduizme a mnohé sväté texty obsahujú vyjadrenia v duchu, že Šivovi sa v joge a tantre nikto nevyrovná. Šiva je zvrchovanou a Najvyššou Bytosťou v šivaistických učeniach. V sanskrite Šiva je Ten, kto je milý a priateľský. Jeho ďalším menom (ktoré sa objavuje vo Védach) je Rudra. Rudra býva aj skrátené, hoci nesprávne pomenovanie pre strom rudrAxa (rudrakša, veľké "A" v slove znamená dĺžeň - rudráxa), ktorý rastie v Nepále i v Indii okolo Himalájí. Tento strom prináša na svet plody, z ktorých sa vytvára šivaistický ruženec. Na obrázku vľavo nižšie vidieť pravé korálky rudrAxa. Existuje legenda, podľa ktorej Brahmá a Višnu prosili Mahádevu Šivu, aby zničil zlého démona Tripurasuru. Pán Šiva privrel oči a meditoval istý čas. Keď ich otvoril, vypadli Mu z nich slzy. Takto začali rásť tieto stromy. Podľa ďalšieho hinduistického textu (Šiva Mahápurána) sa Ho Párvatí pýtala na pôvod rudrakše. Šiva odvetil, že robil pokánie tisíc rokov a po takom dlhom čase, keď mal oči zavreté, ich napokon otvoril. Takto vznikol tento vzácny strom - zo Šivových sĺz.

Šiva sa neuvádza vo Védach pod týmto menom (Šiva), ale keďže sú neodškriepiteľné spojenia významov slov Rudra a Šiva, medzi hinduistami panuje zhoda, že slovo Rudra vo Védach predstavuje Šivu.

Šiva sa v dávnych textoch uvádza aj pod menom Sasisekhara (s mesiačikom pri čele).

Šiva je Ničiteľom sveta, ale je aj predstaviteľom Najvyššieho dobra. Šiva je Bohom jogínov, sebakontroly, ale zároveň aj milencom svojej Šakti - Párvatí. Tantrici plody tantry bez existencie Šivu nemôžu dosiahnuť. Jeho synovia sú Ganeša a Kartikeya. Má ešte dve dcéry, Manasu a Netu, a ešte stvoril niekoľko bytostí, ktorými boli Andhaka (Šiva ho ako syna odvrhol), ale aj Virabhadra - démon uctievaný doposiaľ v Indii (kde má aj chrámy), ktorého Šiva použil ako mocnú zbraň v ťažkých bojoch proti hrozným asurom a ktorého v Indii považujú za patróna okultných praktík. Tu treba rozlíšiť slovo "démon" od kresťanského ponímania a skôr ho chápať v ponímaní arabského slova "džin" (mocný duch, ktorý sa vie zhmotniť). Šiva žije v Himalájách a Jeho domovom je svätá hora Kailasa. Jeho hlavnými symbolmi sú trident (trojzubec), ale aj hady, ktoré naznačujú, že je mimo smrti. Hady sú však aj symbolom energie Kundalini.

Šivov dopravným prostriedkom je býk - Nandi. Šiva často sedí na koži z tigra alebo nosí tigriu kožu.

Šivaisti patria v Indii k najväčším askétom a k najlepším jogínom. Ich telo je pokryté popolom a nosia korálky rudrAxa.

Rudra, Boh búrok a vetrov v Rig Véde, sa považuje za skorú formu Šivu (skoré uvedenie tohto Boha vo védskych textoch, hoci pod iným menom).

Atribúty Boha Šivu sú:

Tretie oko, z ktorého vzišiel aj Skanda (Šivov syn).

Hady. Ale aj polmesiac, ktorý mohol byť prevzatý i moslimami, lebo v Arábii kedysi existovali Šivove chrámy.

Svätá rieka Ganga. A potom aj v Indii jedno z najposvätnejších miest, Váránasí, ktoré leží na brehoch Gangy. Ale aj bubon.

Vibhuti - sú to tri čiary nakreslené popolom na čelo.

Na obrázku je šivaistický znak Vibhuti, ktorý je nakreslený popolom a červená bodka v strede čela symbolizuje Šivove tretie oko.

Popol, ktorým sa Šiva natiera (lebo ako Ničiteľ vesmíru miluje finálny výsledok ohňa).

Tigria koža, ale aj slonia a jelenia koža.

Trident (trojzubec).

Nandi (býk).

Lingam, čo je penis, ale nie všetky podoby lingamu takto hneď vyzerajú. Lingam bol nájdený aj v kultúre Harappa (3300 - 1600 rokov pred Kristom). Jyotirlinga (vyslovuj džiotirlinga) je Šivov lingam a zároveň dvanásť najposvätnejších a najstarších chrámov v Indii.

Váránasí - mesto v indickom štáte Uttar pradéš situované na brehoch rieky Ganga je Šivovi najbližšie.

Svätá hora Kailáš v Himalájách (viď článok o Ganešovi).

Pre Pána Šivu je sväté číslo Päť a Šivove telo, vraví sa, pozostáva z piatich mantier, ktoré sa volajú pancabrahman. Ako Božie formy, každá z nich má meno i ikonografiu. Sú to tieto mantry: Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusa, Isana.

Šiva je Bohom paradoxov a dvojznačností. Šiva sa pripodobňuje aj k Agnimu (symbol ohňa a popola), ktorého meno je vôbec prvé v Rig Véde, prvej Véde, hádam jeden z najstarších textov sveta. Šiva má aj niekoľko vtelení (avatára ako Hanuman) a zvyknú sa sem zaraďovať aj ľudia, ktorí šírili učenie Sanatana Dharmy. Šiva má 1008 mien a 64 foriem. O Šivovi je lepšie povedať, že má expanzie, zatiaľ čo Višnu má inkarnácie (ľudí ako Krišna, v podobe ktorých tento Boh prichádza na Zem).

Šaivizmus alebo šivaizmus má mnoho škôl a jednou z nich je napríklad Trika šivaizmus. Šivaizmus je pomerne podstatne viac komplexnejší ako višnuizmus; je to pravdaže z dôvodov, že okrem Višnua, ktorý je vo višnuizme jediný, v šivaizme je to aj Ganeš a Skanda (ktorých uctievajú niektorí nasledovníci ako absolútnych Bohov) a aj Šakti, ktorá plní rolu Šivovej polovičky. Šaiva (Šiva) Siddhanta je asi vôbec jedna z najstarších i dnes aktívnych hinduistických škôl, ktorá vychádza z tzv. Šaiva Ágama (Ágama = príručky pre posvätné uctievanie). Prvým významným historicky zadokumentovaným guru tejto školy bol Maharishi Nandinatha (asi okolo 250 rokov pred Kristom). Ďalšie školy potom sú: Pashupata Shaivism, Siddha Siddhanta, Lingayatism, Shiva Advaita a je ich pravdaže viac.

Poznámka: Niektoré mená tu uvedené sú ponechané tak, ako ich uvádzajú anglické prepisy sanskritských textov - "sh" treba čítať ako "š"; "j" ako "dž"; "ch" ako "č", "ee" ako "í" atď.

Ribhu Gíta

Ribhu Gíta je tiež veľmi starý rukopis a predstavuje ďalšiu Gítu (Bhagavad Gítu); je časťou z eposu Sivarahasya, čo je upa purána (v literatúre uvedená v poradí upa purán ako štvrtá). Ribhu Gíta doslovne znamená Ribhuova pieseň a pochádza z dávneho mystického textu z Indie.

Formy Boha Šivu

Šiva je zvrchovaným Bohom v šivaizme s mnohými formami, z ktorých jedna je Bhairava často aj s inými menami ako Bhairadya. Je to najhroznejšia forma Šivu, ktorú veľmi uctievajú v niektorých oblastiach, napríklad v Nepále. Bhairadya je vzývaný v modlitbách na zničenie nepriateľov. Bhairaví je zase forma Šivovej družky, ktorá je rovnako hrozivá a takmer nerozoznateľná od Kálí.

Existuje niekoľko príbehov o pôvode Šivovej formy menom Bhairava. Jeden z nich popisuje príbeh prvej Šivovej ženy - Satí, ktorá bola dcérou Dakšu (v Satya Yuge). Satí sa rozhodla vydať sa za Šivu, ale jej otec, Dakša, to rázne odmietol, pretože Šiva bol preňho veľký podivín, askéta s paradoxnou povahou obklopený zvieratami, najmä hadmi, duchmi a celý v popole. Jedného dňa sa Dakša rozhodol uskutočniť veľkú slávnosť (yagna) a pozval všetkých bohov, ale nie Šivu a Satí. Satí však predsa prišla, aj keď sama, ale namiesto prívetivého privítania si musela vypočuť posmešné a sarkastické slová na adresu Šivu, čo ju tak zarmútilo, že sa hodila do rituálnych plameňov. (Tu je aj pôvod pomerne dosť drastického rituálu s rovnakým menom - Satí, ktorý bol kedysi zaužívaný v Indii, keď sa ovdovené ženy museli rozlúčiť so svojim životom upálením na hranici zaživa spolu s nebohým manželom.) Keď sa Šiva dozvedel, čo sa stalo, zabil Dakšu, rituálne miesto rozdupal, vzal telo Satí na plecia a v zúrivosti utekal bez cieľa sem a tam, až sa Višnu zľakol, že zničí celú Zem. Višnu tak použil svoju nebeskú zbraň - nebeský disk - a s úmyslom zastaviť Šivovu zúrivosť týmto diskom rozsekal telo Satí na kúsky, ktoré popadali na rôzne miesta. Tieto miesta existujú dodnes a volajú sa Shakti Peethas. Hinduisti veria, že Šiva vo svojej hrozivej forme Bhairava stráži tieto sväté miesta.

Bhairava má osem foriem, a to: 1) Kala Bhairava, 2) Asitanga Bhairava, 3) Samhara Bhairava, 4) Ruru Bhairava, 5) Krodha Bhairava, 6) Kapala Bhairava, 7) Rudra Bhirava a 8) Unmatta Bhairava.

Pán Šiva má aj svoj mesiac a v Ribhu Gite sa píše (hovorí Šiva): "Medzi mesiacmi som Margashirsha" (Margaširša - November-December). Šiva rovnakým spôsobom hovorí aj o svojej liečivej rastline, ktorou je Mahaushadhi.

Ardhanari

V hinduizme je Ardhanari obojpohlavný Boh - Šiva z jednej časti, Párvatí z druhej časti. Ide o syntézu mužských a ženských energií aj pod menom Ardhanarishvara.

Nataraja (Natarádž)

Šiva býva často vyobrazovaný ako "narteswara", čo je nepálsky ekvivalent Jeho podoby známej z južnej Indie - Nataraj, Kráľ vesmírneho tanca. V tomto vyobrazení má Šiva 14 rúk a v každej drží objekt, ktorý Ho symbolizuje - napríklad trojzubec, bubon atď.

Päť najsvätejších chrámov Šivu

Hora Chandrashila Peak / Čandrašila (v preklade "Mesačný vrch") vo veľmi veľkej výške (3679 m) ukrýva chrám zasvätený Šivovi. Je to jeden z najvyššie položených chrámov na svete. Patrí k miestam, ktoré hinduisti označujú slovom Panča kedar. Spolu je to päť chrámov, ktoré postavili Pánduovci potom, ako zvíťazili v ťažkom boji nad Kuruovcami. Legenda vraví, že cítili pocit viny, rozhodli sa teda pristúpiť k Šivovi. Ten sa im vyhol. Neústupčivosť Pánduovcov nakoniec spôsobila, že Šiva, aby sa im úspešne vyhýbal, nadobudol formu býka. Pánduovci ho aj tak všade prenasledovali. Nakoniec to zapríčinilo, že sa Šiva rozdelil na niekoľko častí, z ktorých pupok je Madmaheshwar, ruka Tungnath, tvár Rudranath, vlasy zapletené do vrkočov Kalpeshwar. Názvy sú miestami, kde má Šiva svoje najsvätejšie chrámy v Indii, všetky v štáte Uttarákhand. Kedarnath (miesto, ktoré robí číslo päť - panča - úplným) považujú za hlavný chrám. Chrámy sú veľmi vysoko v horách a v Indii panuje názor, že ich postavili Pánduovci.

O pôvode slova "Sloven" sa veľa nevie. V tamilčine, v jednom z najstarších jazykov sveta (dravidského pôvodu), napríklad "sol" (solu-, solv- atď.) znamená "velebenie", ale aj "povedať", čo sa prekvapivo zhoduje s význammi našich slov ako "sláviť", "velebiť". Niektoré názory, napríklad od Dr. Cyrila A. Hromníka, hovoria že pomenovanie "Sloven", "Sloveni" a takisto aj "Slovák" (či "Slavian" atď.) vychádza z dvoch tamilských slov a Dr. Hromník podopiera tento názor aj na tamilskom slove "tassar", čo znamená to isté, čo slovenské "tesár" (podobných slov nájdeme viac). Druhé slovo -"veni" - znamená v tamilčine husté zapletené vlasy. Termín "Sloveni" teda môže označovať toho, kto velebí vlasatého. A jediný Boh, o ktorom vieme, že je naozaj vlasatý, je Šiva. Dr. Hromník tvrdí, že styky starých Slovenov s Dravidmi boli kedysi dávno dosť intímne.

Back

 
Last updated: Click on the English flag