Hinduism

Brahma

V rámci hinduistickej svätej trojice Trimúrtí je Brahma (správne sa vyslovuje Brahmá) Stvoriteľom, hoci každá denominácia to môže vidieť inak (napríklad za Stvoriteľa považujú Višnua a Brahmu iba za vykonávateľa Višnuovho diela). Brahmu treba chápať ako začiatok. Tento Boh sa vytratil z hinduistického panteónu Bohov, čo sa týka uctievania.

Brahma má veľa potomkov. Sú to (stvorení Jeho mysľou): Marici, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratuj, Pracetas, Vashishta (Vašišta), Bhrigu a Nárada. Z Jeho tela vyšlo deväť synov. Za účelom produkovať ľudskú rasu Brahma sám zo seba stvoril Bohyňu (Gájatrí); ale mal aj inú družku - Sarasvatí, ktorá je dodnes v hinduistickom panteóne bohov chápaná a uznávaná ako Bohyňa múdrosti, poznávania, hudby a umenia. Sarasvatí je Brahmova družka takisto ako Lakšmí Višnuova a Párvatí Šivova. V knihe Deví Mahátmyam je Sarasvatí jednou Bohyňou z trojice najväčších ženských božstiev - Mahá Kálí, Mahá Lakšmí a Mahá Sarasvatí (tu vidieť, že pohľad šaktizmu, teda inej denominácie, sa líši od višnuistických i šivaistických vzorov), ktoré ako svetelný trojuholník stelesňujú jedno božstvo (Durgá).

V Indii sú dnes len tri chrámy venované tomuto Bohu, čo je v protiklade s tisíckami chrámov, ktoré má Šiva, Višnu či Ganeš.

Na obrázku je Brahmov chrám, azda vôbec jeden z Jeho najznámejších, v meste Pushkar v štáte Radžastán.

Brahma bol údajne prekliaty a v hinduistickej mytológii existujú rôzne názory, prečo sa tak stalo. Ako už bolo povedané v úvode - v hinduizme môžu koexistovať rôzne, i vzájomne protichodné názory, pričom sa ľudia i skupiny rešpektujú. Podľa jednej takejto mytológie Brahmu preklial veľký bráhman Bhrigu, ktorého prezývali aj Bhárgava. Je to však aj pomenovanie klanu svätcov, ktorí nasledovali tohto dávnovekého svätca. Ten raz usporiadal obrovskú obetnú udalosť na Zemi kedysi veľmi dávno a pozval aj tých najväčších zo svätej Trojice. Ale keď prišiel k Brahmovi, ten bol tak pohrúžený do melódií Sarasvatí, že ho nepočul. Nazlostený Bhrigus Ho preklial s tým, že Ho už nikto nebude na tejto Zemi uctievať. A toto sa, aspoň poniektorí tak vravia, naozaj stalo...

Podľa ďalších názorov Brahma napáchal veľa zla. Mnohé ťažké boje, ktoré viedli Bohovia proti asurom, boli pre nich veľmi ťažké, pretože Brahma týmto asurom častokrát poskytol svoje najmocnejšie zbrane.

Back

 
Last updated: Click on the English flag