Hinduism

Svätí muži

Svätí muži dávnej Indie

Tu budú uvedení svätí muži dávnej Indie. Slovo "riši" pôvodne označovalo osobu, ktorá skladala védske hymny a neskôr sa do významu slova dostalo chápanie, že "riši" bol ten, komu boli zjavené Védy (alebo múdrosť Bohov). Pojem "sapta riši" označuje sedem svätých mužov hinduizmu.

Márkandeja

Tento významný svätý muž je autorom purán, napríklad Márkandeja purány, ktorá obsahuje aj pieseň Deví Mahátmjam.

Vjása

Častokrát uvádzaný aj pod menom Vedavjása; je to jedna z najvýznamnejších osobností hinduizmu a nesmrteľník, ktorý poskladal Védy a je aj autorom Mahábháraty.

Angiras

Védsky mudrc, ktorý napísal podstatnú časť textu Atharva Veda.

Atri

Legendárny učenec a Brahmov syn a sapta riši.

Bharadwaja

Známy aj pod menom Bharadwaj Gotra, sa objavuje ako svätý muž už v epose Rámájana.

Bhrigu

Tiež jeden zo siedmych svätých - sapta riši.

Čaraka

Pôsobil okolo roku 300 pred Kristom a pripisuje sa mu veľmi dôležitá úloha pri rozpracovaní ajurvédy (dávnoveký, ojedinelý a osvedčený systém liečby).

Džaimini/Jaimini

Vjásov žiak a veľký filozof.

Kašiap

Dávnoveký mudrc a tiež jeden zo siedmych svätých mužov hinduizmu. Bol synom Aditi, védskej "Matky" všetkých bohov.

Kraustuki

Márkandejov žiak.

Kripa

Jeden z nesmrteľníkov hinduizmu a dôležitá postava Mahábháraty.

Mariči

Brahmov syn a jeden zo sapta riši.

Narada

Veľký svätec (Brahmov syn) vo višnuizme, ktorý hrá dôležitú úlohu v mnohých puranických textoch.

Parášara

Veľký svätec z čias, keď sa začali písať prvé piesne Rig Védy.

Prahlada

Svätý muž, Višnuov ctiteľ a pre svoju neobyčajnú oddanosť aj osobitne preslávený (dozvedáme sa tak z puranických textov).

Pulatsya

Jeden z Brahmových synov a sapta riši zároveň. Hinduisti veria, že z moci jeho vplyvu boli formulované mnohé puranické texty.

Sušruta

Dávnoveký indický chirurg a autor knihy Sušruta Samhita, kde popisuje viac ako 300 chirurgických zákrokov a 120 lekárskych nástrojov.

Thiruvalluvar

Slávny tamilský básnik, ktorý napísal ojedinelý text o etike - Thirukkural.

Valmiki

Básnik a autor eposu Rámájana. Mahábhárata je iný epos.

Vašišta

Tiež jeden zo siedmych svätých mužov, zároveň aj Mánasa-putra ("dieťa narodené z mysle" Brahmu). Vlastnil svätú kravu Kamadhenu a jej "božské dieťatko" Nandini, ktoré splní každé želanie. Vašištha je autorom niektorých častí Rig Védy.

Vasudeva

Krišnov otec.

Back

 
Last updated: Click on the English flag