Hinduism

Surya

Dvibhujam padma hastam caratham makutanvitam

Surya (vyslovuj Súrja) je Bohom slnka. Adi Šankara ho zaradil do šestice najdôležitejších Bohov - [1] Súrja, [2] Párvatí [Durgá], [3] Šiva, [4] Višnu, [5] Ganeš, [6] Skanda. Jeho nasledovníci Ho považujú za stelesnenie Svätej Trojice - Brahmu, Višnu a Šivu. Surya je ráno Brahmom, Višnuom cez deň a v noci sa stáva Šivom. Portréty Ho zobrazujú na koči, ktorý ťahá sedem koní. Surya je takisto zobrazovaný s hákovým krížom - znakom slnka. Z tohto jednoznačne vyplýva ďalší smer v hinduizme. Nepatrí do hlavného prúdu ako šivaizmus či višnuizmus; ide o menej známy smer. Takisto sa vie, že Irán bol kedysi strediskom tohto Boha, rovnako aj v Egypte uctievali Boha Slnka (Ra, Amon). Magha kňazi údajne prišli do Indie z Iránu pomáhať už tamojším kňazom šíriť tento kult. Takisto existuje veľa jogínskych cvikov, ale aj Surya joga; Surya namaskar je napr. jogínsky cvik počas rána, keď pozdravujeme slnko.

V slovanských náboženstvách Surya je známy pod menom Zora (staroslovanské božstvo s takmer rovnakou výslovnosťou), čo je slovo, ktoré v našom (slovanskom) prostredí (i keď v rôznych obmenách) používame dodnes - (Zora) s pôvodným významom úsvit, teda keď vychádza slnko. "Zoriť sa" v slovenčine znamená svitanie a "zoristý" je žiarivý. Slovo "žiarivý", tiež s veľmi podobnou výslovnosťou, používame aj pre nebeské objekty ako slnko; slovo "žiara" je takisto blízke sanskritskému slovu Surya. Slovanské jazyky majú veľa podobností so sanskritom, napríklad sanskritské slovo "čatúr" sa podobá ruskému "četyre" a nášmu "štyri".

Surya má svoje chrámy i dnes a je uctievaný napríklad v meste Konarak v indickom štáte Orissa, kde mu chrám postavil kráľ Narasimha I. (1238-1264) a Jeho ďalšie chrámy sa nachádzajú po celej Indii, ale aj v Pakistane.

Surya je védsky Boh, čo znamená, že Ho opisujú Védy. Kuntí, matka Pánduovcov v indickom epose Mahábhárata, použije čarovnú mantru, ktorou privolá tohto Boha; takto dostane od Neho syna (Karna). So silnejúcim rozmachom višnuizmu asi okolo roku 300 pred Kristom Surya stráca svoje prominentné miesto podobne, ako ho stratil aj Brahmá (ale nie celkom tak, pretože Brahmá je dnes skôr už len mŕtvy Boh, pričom Surya stále žije). Surya patrí do skupiny Adityas, čo je kolektív slnečných božstiev. Rig Véda uvádza týchto bohov nasledovne: 1) Varuna, 2) Mitra, 3) Aryaman, 4) Bhaga, 5) Dakša, 6) Anša, 7) Surya. V Yajur (Jadžur) Véde tento počet narastá na osem. Sanjana (Sandžana) a Chhaya (Čájá) sú Suryove dve ženy. Veľké dynastie indických kráľov o sebe tvrdili, že sú potomkami tohto Boha. Suryavanshis je napríklad dynastia, ktorá siaha do dávnej minulosti až k samotnému Rámovi.

Surya má niekoľko synov - je otcom veľkého Sugriva, mladšieho brata Vali; Sugriva bol vládcom opičieho kráľovstva Kishkindha, odkiaľ prišiel aj Hanuman, najoddanejší pomocník Boha Rámu. Hanuman prosil Suryu, aby ho prijal za svojho žiaka. Surya ho odmietol. Hanuman však neprestal dobiedzať a zväčšil si telo, až ho Surya prijal. Kašyapa je otcom Suryu. Kashyapa (Kašiapa) bol dávnoveký svätec (riši), otec hadích ľudí (Nágov), aj celého ľudstva. So ženou Aditi mal syna, ktorého meno je ako prvé v jednom z najstarších textov na svete - Rig Véde - je to Agni, Boh ohňa. Kashyapa je aj otcom Adityas. Jeho druhou ženou je Diti, s ktorou splodil rasu obrov (Daityas), ktorí dokázali bojovať proti bohom. Surya je veľmi mocný Boh a pred Jeho páľavou utiekla aj Jeho vlastná žena, ale Surya ju v lese našiel a pomiloval ju tam.

Back

 
Last updated: Click on the English flag