Hinduism

108 mien a 32 foriem Boha Ganeša

Slovo "MALA" znamená venček (náhrdelník) z koráliek, kvetov. Počet týchto koráliek je vždy 108, čo je budhistické i hinduistické číslo s veľkým duchovným významom a rôzne tradície mu pripisujú rozmanité kvality. Toto číslo získame aj deviatimi planétami po vynásobení počtom 12 vo zverokruhu. Číslo 108 ako tradícia sa používa v kresťanstve, budhizme, Islame, hinduizme… Hoci toto číslo je posvätné už od nepamäti, sú aj iné názory, ktoré potvrdzujú jeho magický význam. Napríklad 54 písmen v sanskrite po vynásobení dvoma (54 x 2, t.j. Šakti + Šiva) tiež vydá toto číslo (108). Šiva Nataraja tancuje svoj tanec v 108 pózach.

Aj veľa budhistických chrámov má presne 108 schodov. Toto číslo je významné aj v bojových umeniach. Preto indickí Bohovia majú 108 mien. Šiva má 1008 mien, počet je teda (oproti číslu 108) o jeden tisíc vyšší. Existuje aj 108 Upanišád.

Na obrázku je autentická ručná práca - výšivka Boha Ganeša.

Pred vyslovením týchto mien musí predchádzať vyslovenie posvätnej mantry ÓM a po vyslovení svätého mena treba pokračovať slovom namaH. Príklad: AUM (ÓM) vinaayakaaya namaH.

AUM Anantachidrupamayam namaH

AUM Devendrashika namaH

AUM Kaveesha namaH

Pozn. Z dôvodu zaneprázdnenosti som ponechal tieto mená tak, ako ich mám aj vo svojej anglickej časti, preto je nutné vedieť, že "sh" v slove treba vysloviť ako "š" (Devendrašika), "ch" ako "č" (Čandra) atď.

108 mien Boha Ganeša

1. Akhurath Ten, ktorého dopravný prostriedok je myš
2. Alampata Vždy večný Boh
3. Amit Neporovnateľný Boh
4. Anantachidrupamayam Ten, ktorý je zosobnený v nekonečne a v každom vedomí
5. Avaneesh Pán celého sveta
6. Avighna Ničiteľ prekážok
7. Balaganapati Milované a drahé dieťa
8. Bhalchandra Pán polmesiaca
9. Bheema Obrovský a mohutný
10. Bhupati Pán Bohov
11. Bhuvanpati Boh Bohov
12. Buddhinath Boh múdrosti
13. Buddhipriya Nositeľ poznania
14. Buddhividhata Boh poznania
15. Chaturbhuj Ten, kto má štyri ruky
16. Devadeva Pán všetkých Pánov
17. Devantakanashakarin Ničiteľ zla a démonov
18. Devavrata Ten, ktorý prijíma každé pokánie
19. Devendrashika Ochranca všetkých Bohov
20. Dharmik Ten, kto prináša charitu
21. Dhoomravarna Pán s telom zafarbeným dymom
22. Durja Neporaziteľný Pán
23. Dvaimatura Ten, kto má dve Matky (okrem Parvati si na Ganeša ako na svojho syna nárokuje aj bohyňa Ganga)
24. Ekaakshara Pán jednej slabiky (ÓM)
25. Ekadanta Pán s jedným sloním klom
26. Ekadrishta Iba s jedným klom
27. Eshanputra Syn Pána Šivu
28. Gadadhara Ten, ktorého zbraňou je kyj
29. Gajakarna Ten, kto má oči ako slon
30. Gajanana Pán so sloňou tvárou
31. Gajananeti Tiež Pán so sloňou tvárou
32. Gajavakra Trup slona
33. Gajavaktra Ten, kto má ústa ako slon
34. Ganadhakshya Pán nebeských zástupov
35. Ganadhyakshina Vodca všetkých nebeských telies
36. Ganapati Pán všetkých nebeských zástupov
37. Gaurisuta Syn Gaurí (Párvatí)
38. Gunina Ten, kto je majstrom všetkých kvalít
39. Haridra Ten, kto je v zlatej farbe
40. Heramba Syn svojej milovanej Matky
41. Kapila Žltohnedý
42. Kaveesha Majster básnikov
43. Kriti Pán hudby
44. Kripalu Milosrdný Pán
45. Krishapingaksha So žltohnedými očami
46. Kshamakaram Útulok odpúšťania
47. Kshipra Ten, s ktorým je ľahké sa udobriť
48. Lambakarna Pán s veľkými ušami
49. Lambodara Pán s veľkým bruchom
50. Mahabala Nesmierne silný Pán

Na obrázku je "čiernotantrický" Ganeš vo forme Heramba, viď nižšie 32 foriem tohto Boha.

51. Mahaganapati Všemocný a zvrchovaný Pán
52. Maheshwaram Pán Vesmíru
53. Mangalamurti Pán s každým prísľubom
54. Manomay Víťaz sŕdc
55. Mrityuanjaya Premožiteľ smrti
56. Mundakarama Miesto šťastia
57. Muktidaya Ten, kto udelí večné blaho
58. Musikvahana Ten, kto jazdí na myši
59. Nadapratithishta Ten, kto oceňuje a miluje hudbu
60. Namasthetu Premožiteľ každého zla, nerestí a hriechov
61. Nandana Syn Boha Šivu
62. Nideeshwaram Ten, kto rozdáva bohatstvo a poklady
63. Omkara Ten, kto má formu ÓM
64. Pitambara Ten, kto má žlté telo
65. Pramoda Pán všetkých obydlí
66. Prathameshwara Prvý medzi všetkými
67. Purush Všemocná osobnosť
68. Rakta Ten, kto má červené telo
69. Rudrapriya Šivov najmilší
70. Sarvadevatman Príjemca všetkých nebeských obetí
71. Sarvasiddhanta Ten, kto odovzdáva zručnosti a múdrosť
72. Sarvatman Ochranca vesmíru
73. Hambhavi Syn Párvatí
74. Shashivarnam Ten, ktorého pleť je ako mesiac
75. Shoorpakarna Pán s veľkými ušami
76. Shuban Pán s každým prísľubom
77. Shubhagunakanan Ten, kto je majstrom všetkých kvalít
78. Shweta Ten, kto je čistý ako biela farba
79. Siddhidhata Ten, kto nás privedie k úspechu a zavŕšeniu
80. Siddhipriya Ten, kto plní želania a kto rozdáva dary
81. Siddhivinayaka Ten, komu vďačíme za triumfálny úspech
82. Skandapurvaja Starší brat Skandu (Pána Kartikeya)
83. Sumukha Kto má tvár s prísľubom
84. Sureshwaram Pán všetkých Pánov
85. Swaroop Milovník krásy
86. Tarun Ten, kto nestarne
87. Uddanda Ten, kto potresce zlo a neresti
88. Umaputra Syn Bohyne Umy (Párvatí)
89. Vakratunda Pán so zakriveným (sloním) klom
90. Varaganapati Ten, kto prináša dary
91. Varaprada Ten, kto splní želania a prinesie dary
92. Varadavinayaka Ten, kto prinesie úspech
93. Veeraganapati Chrabrý Pán a Bojovník
94. Vidyavaridhi Pán múdrosti
95. Vighnahara Ten, kto odstráni prekážky
96. Vignaharta Ničiteľ prekážok
97. Vighnaraja Pán všetkých zátarás
98. Vighnarajendra Pán všetkých prekážok
99. Vighnavinashanaya Ničiteľ všetkých prekážok a zábran
100. Vigneshwara Pán všetkých prekážok
101. Vikat Obrovský a mohutný
102. Vinayaka Pán všetkých
103. Vishwamukha Majster vesmíru
104. Vishwaraja Kráľ sveta
105. Yagnakaya Ten, kto prijíma všetky posvätné obete
106. Yashaskaram Ten, kto prinesie šťastie a bohatstvo
107. Yashvasin Milovaný a vždy obľúbený Boh
108. Yogadhipa Pán meditácie

32 foriem Boha Ganeša

Šiva má 64 foriem a Ganeš 32. Tieto čísla vychádzajú aj z tzv. "agamických rukopisov", čo sú príručky pre posvätné uctievanie. Pod "formami Bohov" máme na mysli predovšetkým rôzne rozpoloženia Bohov a pre tieto rozpoloženia existujú pomenovania. Zaujímavý je tu silný dôraz na červenú farbu.

1) Bala Ganapati - Milované dieťa Ganeš v zlatej farbe, v rukách drží banán, mango, cukrovú trstinu, čím sa kladie dôraz na plodnosť zeme.

2) Taruna Ganapati - Mladý Ganeša
Mladučký Ganeša sa zobrazuje v červenej farbe a s ôsmymi rukami.

3) Bhakti Ganapati - Boh svojich oddaných
Svieti ako mesiac v splne a predstavuje oddanosť svojim verným.

4) Veera (alebo Víra) Ganapati - Chrabrý Bojovník
Tu sa Ganapati zobrazuje v červenej farbe a so 16-timi rukami, v ktorých drží zbrane rôzneho druhu.

5) Shakti (Šakti) Ganapati
Ganeš so štyrmi rukami, mocný Ganeš. Farbu má ako slnko pri svojom západe a táto forma je aj súčasťou tantrického uctievania (Šakti je ženský prvok, aj Kundalini, ktorej Pánom je Ganeš).

6) Dwija Ganapati - Dvakrát narodený
Štvorhlavý Ganeša podobne ako Brahma a farebne celý ladí ako mesiac.

7) Siddhi Ganapati - Boh dokonania
Farbu má zlatožltú a symbolizuje, že keď niekto v Neho verí, tak všetko dokončí úspešne. Sedí pohodlne a v rukách drží kyticu kvetov, sekeru, mango, cukrovú trstinu a v chobote má sladkosť.

8) Uchhishta Ganapati - Tantrický Boh
Je Pánom obetovania v modrej farbe a sedí so svojou Šakti. Táto forma je prevzatá čiernymi (tak ich môžu vidieť Európania) praktikami uctievania, ktoré však vôbec nemusia byť "čierne", ale iba tak videné.

9) Vighna Ganapati - Tvorca prekážok, ktoré zastavia zlo
Je v zlatej farbe ako Višnu a okolo seba má samé drahokamy.

10) Kshipra Ganapati - Rýchlokonajúci Boh
Má prekrásny zjav a celý je v červenej farbe, odovzdáva dary a vo svojom zdvihnutom chobote drží najdrahšie drahokamy.

11) Heramba Ganapati - Ochranca najslabších
S piatimi tvárami a v tmavozelenej farbe jazdí na levovi. Okoloidúcim dáva znamenia ochrany a požehnania. Táto forma Ganeša je súčasťou čierneho tantrizmu (takého, ktorý sa uberá iným smerom oproti masovejším formám).

12) Lakshmi (Lakšmí) Ganapati - Odovzdávateľ úspechu
Tu je Ganeš odovzdávateľom úspechu a preto dáva znamenie varadra mudra.

13) Mahá Ganapati - Ten Najväčší
V červenej farbe a s troma očami.

14) Vijaya Ganapati - Víťazný darca úspechu
Celý v červenej farbe, v rukách drží bodec, slučku a mango, čo je Jeho obľúbené ovocie.

15) Nritya Ganapati - Šťastný tanečník
Celý je v zlate a tancuje pod stromom kalpavriksha (božský mytologický strom, ktorý splní každé želanie). Na prstoch má prstene, v rukách sekeru, slučku a aj nejaké sladkosti.

16) Urdhva Ganapati - Tantrický Boh
Jedna z Jeho Šakti (tu Šakti je vo význame družky, nie Matky) mu sedí pri boku; Pán Ganeš má v tejto forme zlaté zafarbenie.

17) Ekaakshara Ganapati - Z jednej slabiky
Celý v červenej farbe, s troma očami a s polmesiacom na svojej korune; sedí v pozícii lotosového kvetu.

18) Vara Ganapati - Ten, kto odovzdáva dary
Celý červený (červenej pleti), s troma očami a s polmesiacom na hlave; drží v rukách nádobu s medom a vedľa Neho je Jeho Šakti.

19) Tryakshara Ganapati - Z troch písmen (AUM - ÓM)
Celý je zo zlata. V rukách drží aj svoj zlomený sloní kel.

20) Kshipra-Prasada Ganapati - Ten, kto okamžite odmení
Celý je ozdobený ornamentami a sedí na tróne vymodelovanom z trávy Kuša. Jeho veľké brucho znázorňuje celý vesmír.

21) Haridra Ganapati - Ten, kto je zo zlata
Celý v žltej farbe sedí na tróne ako Najväčší Pán.

22) Ekadanta Ganapati - S jedným klom
Celý v modrej farbe, ale silnejším atribútom tejto podoby je sekera, pomocou ktorej pretne všetky putá k nevedomosti; má však aj ruženec a sladkosti.

23) Shrishti Ganapati - Stvoriteľ
Jazdí na svojej obľúbenej myške, je Pánom radostného Zjavenia, je to aktívny Boh, celý s červenou pleťou.

24) Uddanda Ganapati - Ten, kto potrestá zlo
Toto prekrásne tantrické Božstvo je upevňovateľom Dharmy, teda zákonov Bytia. Má desať rúk, v ktorých drží rôzne zbrane, aj kyj.

25) Rinamochana Ganapati - Ten, kto uvoľní ľudstvo z pút
Je celý v bielej farbe, ale oblečený v červenom hodvábnom odeve. Jeho kel je biely ako mlieko a Jeho obľúbeným ovocím je ružové jabĺčko.

26) Dhundhi Ganapati
Zase iba v červenom vyobrazení, dôraz sa však kladie na modlitebné korálky rUdraXa, rovnako aj na maličké, avšak najdrahšie drahokamy, ktoré sú pokladom pre oddaných pri prebúdzaní sa.

27) Dwimukha Ganapati - Boh dvoch tvárí
Celý je v modrej farbe, oblečený v červenom hodvábnom odeve, má štyri ruky, v nich slučku, bodec a drahokamy. Starí Rimania mali podobného boha (Janus).

28) Trimukha Ganapati - Vinayak s troma tvárami
Je celý červený; sedí na zlatom lotosovom kvete a zjavuje požehnanie a ochranu.

29) Simha Ganapati - Jazdiaci na levovi
Jeho dopravným prostriedkom je lev. Tu je Ganapati celý biely, v rukách drží staroindický nástroj (vína) podobný lýre; symbolizuje silu a nebojácnosť.

30) Yoga Ganapati - Veľký jogín
Tu sedí Ganeš v jogínskej pozícii s nohami v meditatívnej polohe. Jeho farba je ako ranné slnko. Jeho telo zdobia modré farby.

31) Durga Ganapati - Spasiteľ
Tu Pán vesmíru drží v ruke zástavu víťazstva nad temnotou. Je neporaziteľný.

32) Sankatashara Ganapati - Ten, kto odstráni smútok
Pleť má ako vychádzajúce slnko a v jeho lone je Jeho Šakti, ktorá v ruke drží modrý kvet. Keď nie je zobrazená tantrická forma, Sankatashara Ganapati je vyobrazený sám.

Back

 
Last updated: Click on the English flag