Hinduism


  Ganeš a Kumara - úvod do hinduizmu

Om Shri Ganeshaya Namah

Copyright (c) George Sipos (žiadna časť tohto textu nesmie byť komerčne publikovaná bez súhlasu autora)

- Sanatana znamená večný, nikdy nekončiaci sa.
- Dharma znamená držať spolu, ale aj dobrá cesta.
- Sanatana Dharma je večná pospolitosť
This text in English

                      

Dvaja synovia...                               Boha Šivu...
Vyššie uvedený obrázok Ganeša a Skandu zverejnený s láskavým súhlasom murugan.org
Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe

Keďže na Slovensku je popísané minimum o prvom indickom Bohu Ganešovi, prípadne sú k dispozícii iba strohé informácie, tento písomný obraz chce uviesť širšie spektrum svetla do u nás zatiaľ nie veľmi poznaného Boha, ale aj panteónu hinduistických božstiev. Aj keď Boh Skanda je niektorými komunitami uznávaný s väčším dôrazom, v tomto príspevku nie je cieľom vyzdvihnúť jedného Boha nad druhého, ale priblížiť hinduizmus. Nejde o ezoterický prívar, hoci niektoré ezoterické prvky sú tu uvedené najmä v súvislostiach, ktoré spájajú staroveké indické božstvá s históriou a myslením ľudí a rás dneška. Ani nejde o dokazovanie, ktoré náboženstvo je to pravé... Kristus bol teda tiež Bohom... popri tom, že sme všetci klamaní...

Naša Zem má iba jednu históriu vzniku života.

Ganeš, popri mnohých podobách, tu zobrazený v ženskom princípe Vinayaki.

Ak som niekde niečo zaškatuľkoval, ospravedlňujem sa. Jazyk však nikdy nebude dokonalý a používaniu pojmov sa človek nevyhne. Tie však nemusia vždy a na 100% pokrývať to, čo pomenúvajú. Obsah slov každý vidí inak podobne ako glóbus, ktorý ľudia žijúci na južnej pologuli obracajú naopak (hoci to vôbec nie je naopak). Ak ste ešte neboli v Austrálii, tak tam na atlasoch je Európa dole pod rovníkom.

Čo je hinduizmus - úvaha a pravda

Mahátmá Gándhí raz povedal: "Krista mám rád, ale nemám rád kresťanov. Kresťania sú úplne iní, ako bol Kristus."

Na internete niekto kritizuje moje stránky s takouto úvahou: "Má tam uvedené: 'Ani nejde o dokazovanie, ktoré náboženstvo je to pravé... Kristus bol teda tiež Bohom... popri tom, že sme všetci klamaní...' Tá jeho poznámka - 'Kristus bol teda tiež Bohom' - mi tam nesedí. Líškanie sa kresťanom? Načo?"

Ako autor týchto stránok sa nelíškam kresťanom. Veľa ľudí z kresťanského prostredia jednoducho chce vedieť, ako sa hinduisti pozerajú na kresťanov - preto aj ja cítim potrebu to sem napísať. Gándhího doplním - keby sa kresťania správali tak, ako učil Ježiš, mal by som ich veľmi rád.

O spojitosti hinduizmu s Kristom sa dočítate aj na oficiálnych stránkach hnutia Hare Krišna (a nielen tam - nájdete tisícky podobných hinduistických stránok), kde sa uvádza, že "Srila Prabhupada, jeden z najväčších propagátorov Krišnu, vysvetľuje, že Ježiš bol predstaviteľom Krišnu, syn Boha a duchovný majster."

Kritik mojich stránok potom reaguje na môj text, že "Hinduizmus alebo Sanatana Dharma je pestrofarebná viera… - To je tak pochybne napísané, že si neviem predstaviť hinduistu, ktorý by to bral vážne. Alebo žeby ozaj bol už aj hinduizmus postihnutý monoteizmom? Zjavne tú stránku píše nejaký človek, silne postihnutý kresťanstvom."

Myslím si, že je to práve naopak - vyššie vyjadrenie je zjavne vyjadrením niekoho, kto je silne postihnutý kresťanstvom (presnejšie kresťanskou kultúrou a jej vplyvom a tlakom myslieť iba v čiernobielych farbách). Hinduizmus pozostáva z veľa skupín a na rozdiel od kresťanstva, kde je ústrednou postavou vždy a vždy iba Kristus (niekde synom, inde Bohom, ale vždy ÚSTREDNOU postavou je iba ON), v hinduizme je pre jednu skupinu ústrednou postavou Krišna, pre druhú Šiva, pre tretiu Šakti, pre štvrtú Súrja, pre piatu Šiva spolu so svojou Šakti atď. Termín "pestrofarebnosť" nemá nič spoločné s monoteizmom - vyjadruje heterogénnosť. A to, že hinduizmus je naozaj heterogénny, sa dočítate v každej encyklopédii - napríklad aj tu (hľadaj výraz "heterogeneous").

Zaujímavé je, že práve z Indie som dostal emaily, že "moje stránky sú veľmi dobre napísané" aj s ponukou na výmenu odkazov, ktoré si môžete pozrieť.

Podľa vyššie uvedeného kritika hinduistické stránky, kde mám odkazy na svoje stránky, určite neprevádzkujú hinduisti. Môžete sa pozrieť napríklad sem (kde mám odkazy):

Odkazy na stránkach venovaných Muruganovi (na Srí Lanke)
Ďalšie stránky v Indii s odkazom špeciálne na môj článok o Ganešovi
Odkazy na stránke duchovnej učiteľky Gurumaa v Indii
Odpoveď na otázku, kto je Lalita Tripura (píše to Ind)

Atď. Atď. Aj tu na týchto stránkach o budhizme tiež (môj článok). A ešte aj tu, ale to, čo tam prečítate, pokiaľ neovládate daný skript, je iba odkaz na moje stránky. Odkaz mám dokonca aj na komunitnom portáli Charan (druh kasty veľmi váženej v Indii), kde sa však treba registrovať, aby ho bolo vidieť, preto ho neuvádzam.

Hinduizmus je hybrid názorov, ktoré majú spoločné korene. Pre monoteistických višnuistov je Višnu jediným Bohom; iné smery otvorene uctievajú viac Bohov zároveň - slávny svätec Márkandeja dokonca uctieval Šivu spolu s Višnuom; pre šaktistov je zase Durgá jediná bytosť, ktorá všetko stvorila (tiež monoteizmus). Lakšmí, Sarasvatí, Kálí sú bohyne, ktoré šaktisti chápu ako trojuholník svetla jedného božstva (Kálí - ničí svet, aby vznikol lepší; Lakšmí - udržiava a obohacuje svet; Sarasvatí - prináša múdrosť a poznanie). Sú skupiny, pre ktoré je zase Šiva najdôležitejším Bohom a to, čo je pre višnuistov Lakšmí (Višnuova družka), je pre šivaistov manifestácia Šivovej družky; pre šaktistov je zase Lakšmí jedna tvár veľkej Durgy. Šaktisti veria v existenciu Višnua, ale považujú ho iba za pomocníka Durgy, ktorá je najzvrchovanejšou Bytosťou. Pre višnuistov je Durgá zase iba manifestáciou Višnuovej družky Lakšmí. Na tomto malom príklade vidíme, že hinduizmus je naozaj "pestrofarebný" hybrid názorov. V konečnom dôsledku aj tak všetci hinduisti veria, že ich Bohovia sú iba manifestáciou jedného Vesmírneho Princípu.

Európania nedokážu celkom do seba vstrebať túto rôznorodosť, pretože ju nemajú kultúrne zažitú. Najlepšie si to znázorníme na príklade: Našinec stretne Inda, ktorý mu povie, že hinduistom môže byť len človek, ktorý sa narodil v Indii. Potom to niekde napíše a všetci si budú myslieť, že to tak naozaj je, pretože to povedal Ind, a dokonca ešte aj renomovaný guru! Tí inteligentnejší sa však spýtajú, "ako je možné, že Srila Prabhupada zakladal hnutie Hare Krišna (v USA) s najväčšou podporou v prostredí ľudí a s ľuďmi, ktorí sa nikdy nenarodili na pôde rýdzej indickej kultúry?"

Keď sa to napíše tak, že hinduizmus je konglomerát (hybrid) názorov, ktoré si často môžu protirečiť, a že jeden Ind povie, že hinduistom môže byť len Ind (alebo človek, ktorý sa narodil v prostredí indickej kultúry), a druhý zas bude konštatovať, že ním môže byť ktokoľvek, kto prijme chrbticu védskeho učenia, potom sa naše ponímanie ocitne v čistejšom svetle a uvidíme tak dva protirečiace si názory, ktorým hinduisti dnes veria.

Nesprávne podávanie informácií o hinduizme

Vyššie vidieť, že hinduizmus je u nás i v Čechách (v Európe je to o niečo lepšie) interpretovaný našou kultúrou a cez naše oči. Z tohto dôvodu sa objavujú väčšinou falošné a nesprávne vyjadrenia.

Tvrdenie, "že si neviem predstaviť hinduistu...", je absolútne nezmyselné, pretože to, čo v Indii (alebo v Amerike, Veľkej Británii atď.) nájdete, je vždy a vždy iba stúpenca nejakej konkrétnej školy - višnuistu (Hare Krišna, hnutie Ramanandi a ďalšie desiatky škôl), stúpenca kašmírskeho šivaizmu (ktorý sa tiež člení na rôzne školy), stúpenca šivaistickej školy Gorakhnatha (Siddha Siddhanta) alebo Pasupata atď. A z tisíc "pestrofarebných" názorov hinduistických guru vyberiem aspoň dva (v praxi sú mnohé názory guru iných škôl od seba odlišné) - 1) Bhagwan Šrí Rajníš, známy ako Ošo alebo "sexuálny guru", spropagoval ideu uvoľňovania sexuálnych túžob u človeka; 2) Srila Prabhupada, zakladateľ hnutia Hare Krišna, sexualitu pre pôžitok úplne odmieta (pravdaže okrem potreby mať deti) - o prísnych pravidlách sa dočítate na stránkach hnutia, kde patrí zákaz fajčenia cigariet, pitia kávy atď., pričom sádhuovia, svätí muži hinduizmu, fajčia hašiš, čo by v hnutí Hare Krišna znamenalo vylúčenie. Vidíte tu jasne, prečo je tvrdenie, že "názor hinduistov na sex je taký", alebo "že neviem si predstaviť hinduistu, ktorý by to bral vážne", skrz-naskrz absurdné. To, čo hinduista nezoberie vážne, je akurát tak odmietnutie autority Véd (myslím to tak, že ak niekto odmietne autoritu Véd, takého človeka neberú vážne ako hinduistu); a to, čo zoberie vážne, je tanier s hovädzím mäsom (možno všeobecne povedať, že hinduisti hovädzie mäso nejedia). V ďalších prípadoch musíme hovoriť už iba o konkrétnych školách (alebo o zvieratách, ktoré môžeme jesť).

To, čo ďalej hovorí Srila Prabhupada, bude pre kritika mojich stránok nepochopiteľné: "Ten, kto miluje Krišnu, musí milovať aj Ježiša." Rovnako preňho bude úplne nepochopiteľné, ak bude počuť úplne iný názor, ktorý vyslovuje Ošo a ktorý mám aj ja: "Kristus je celkom iný ako kresťanstvo... Cesta ku Kristovi nevedie cez Rím. Krista, Budhu, či Krišnu nemožno organizovať. Organizovať možno politiku, nie náboženstvo." - Tento názor je zase úplne v rozpore s názormi Srila Prabhupadu, ktorý, keby tento názor mal, by nikdy nezaložil hnutie (t. j. organizáciu ) ISKCON (Hare Krišna).

Ježiš je v sanskrite známy ako Íšá putra (Syn Boha) a hovorí o ňom Bhavišija purána (Bhavishiya v anglickom prepise), ktorá má viac verzií a ktorá je zameraná na budúce časy, teda proroctvá. Píše sa tu, že istý kráľ raz navštívil Himaláje blízko Kailášu (v sanskrite Himatunga) a zazrel tu na hore človeka v bielom rúchu s pleťou akoby zo zlata. Kráľ sa ho spýtal: Kto si? Tajomný muž v bielom rúchu mu odvetil: Som Íšá putra, syn Boha a narodený z Panny. Som ten, ktorý prinesie náboženstvo neveriacim. Tento text sa nachádza v 19. kapitole Bhavišija purány (hlavných 18. purán bolo poskladaných okolo roku 0 až 450, ale pôvodne bola iba jedna purána) a viac sa možno dozvedieť tu: www.astrojyoti.com

Tvrdenie kritika mojich stránok "líškať sa kresťanom" je jednoznačne podfarbené silnou nevedomosťou, ktorou nie Kristus, ale kresťania (pravdaže nie všetci) radi rozdeľujú ľudí a tento vplyv sa žiaľ hlboko zakorenil i do myslenia ľudí, ktorí neveria (alebo nie sú kresťania, ale aj tak sa tak správajú - teda celkom inak, ako chcel Ježiš).

Hinduizmus je teda hybridný (preto "pestrofarebný") myšlienkový celok, aj s protirečiacimi si názormi, ktorý v kultúrnom dedičstve ľudstva predstavuje jedno z najstarších náboženstiev sveta.

Sanatana Dharma - hinduizmus a budhizmus

Výraz hinduizmus sa vyvinul neskôr, jeho korene priniesli dobyvatelia vtedajšieho indického subkontinentu (moslimovia). Presnejší termín pre hinduizmus je preto Sanatana Dharma. Z tejto viery vyšli aj evolučné odrody hinduizmu - budhizmus, džinizmus...

V Indii sú štyri hlavné (masovo vyskytujúce sa) náboženstvá: hinduizmus, kresťanstvo, sikhizmus a islam (a v menšom merítku aj džinizmus a zoroastrianizmus). Budhizmus je málo sa vyskytujúci v Indii, hoci odtiaľ pochádza, a skôr ho nájdeme na juhu (Srí Lanka...). Budhizmus však vychádza z hinduizmu, ktorého tlak, najmä vďaka jeho obrovskej tradícii už pred budhizmom, postupne vytlačil budhizmus z Indie na sever a na juh.

Budhizmus je CESTA k osvieteniu - do nirvány, jasne definovaná a relatívne veľmi homogénna, ktorá pozostáva zo štyroch vznešených právd. Jeho hlavným cieľom je klásť dôraz na prácu s mysľou a objavovať jej hlbiny, v konečnom dôsledku je to dosiahnutie nirvány. Budhizmus neodmieta bohov, ale preň majú menší význam na rozdiel od hinduizmu, kde spása - mokša - prichádza, až keď oddaní pristúpia k božstvu. UTRPENIE sa zdôrazňuje ako príčina karmy a z utrpenia je cesta von.

Hinduizmus alebo Sanatana Dharma je veľmi zrnitá - "pestrofareb" viera v Boha, ktorá pripúšťa rôzne cesty k Nemu; je to systém podobný záhrade, ktorá je síce jedna, avšak s rôznymi stromami či rastlinami. Kresťanstvo, islam a budhizmus možno prirovnať k záhrade, kde rastie iba jeden typ stromu; tieto náboženstvá sú oveľa viac monolitickejšie.

Sanatana Dharma vychádza z kozmológie TROCH SVETOV, ktorá má aj svoju podporu v svätých textoch: 1) Tento materiálny vesmír; 2) svet otcov, devaloka, alebo svet astrálnej existencie (kde sú menší bohovia); 3) svet, kde sú najväčší Bohovia. Mokša je teda cesta do týchto vyšších svetov, keď kráčaním v tomto živote sa snažíme uznať védsku múdrosť a odkazy Bohov, ku ktorým chceme pristúpiť.

Vplyv hinduizmu v Egypte, Grécku a starom Ríme?

 

Na obrázku vidieť vplyv šivaizmu v starovekom Grécku - kult boha Dionýza, ktorý sa neskôr pretransformoval do boha Bakchusa... Toto netreba chápať ako vtip, ale ako názor niektorých hinduistov, ktorí vidia paralelu šivaizmu v dávnej Európe. Objavujú sa aj dosť dôveryhodné archívne záznamy, že asi pred 4,000 rokmi existovala neďaleko Egypta ríša Mitanni, kde sa používali mená tzv. védsko-árijské. Okolo roku 1370 pred Kristom sa aj védski bohovia Indra a dvojičky Nasatyas dostali do Egypta. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_superstrate_in_Mitanni

 

Čo je hinduizmu vlastné?

Hinduizmus má tieto základné črty:

Je teistický a polymorfný (t. j. mnohotvárny).

Nie je dogmatický ako celok.

Nemá proroka.

Hinduisti veria na reinkarnáciu a mokšu.

Hinduizmus je extrémne hybridný - pestrofarebný (alebo polymorfný) - niektorí veria iba v jedného Boha, ostatní vo viacerých Bohov, ďalší dokonca v mnohých; niektorí sú vegetariáni, iní nie. Hinduisti však nekonzumujú hovädzie mäso. Rôzne kontroverzné názory sa vzájomne rešpektujú a môžu koexistovať (pre jedných je napr. Skanda najdôležitejším Bohom, pre druhých je to Ganeš alebo Súrja atď.).

Hinduisti veria, že všetci ich Bohovia sú aj tak iba vyjadrením jedného Absolútneho Princípu, ako je napísané v úvodnej časti týchto stránok (Rig Véda hovorí: "Ekam Sat, Viprah Bahudha Vadanti", čo znamená, že je len jeden Boh [Pravda] a ľudia Ho [Ju] rôznorako vidia).

Ako celok má tendenciu prijímať aj iné myslenie (na rozdiel od islamu či kresťanstva). Hinduisti sa sotva pozerajú na kresťanov tak, ako kresťania na nekresťanské náboženstvá - pre kresťanov sú (väčšinou) všetci okrem nich pohania.

Hinduizmus je viac-menej prístup k vesmíru a harmonizácia s ním, čo je skôr zvýrazňované oproti intelektuálnym filozofickým systémom Západu.

Nemá jedného zakladateľa.

Budha je takisto zobrazovaný s hákovým krížom. Hinduizmus páchal veľa zla. Budha pochádzal z rodiny šivaistického pôvodu; priniesol učenie (cestu zážitkom, ale toto je aj súčasťou hinduizmu) ako spôsob pre vysporiadanie sa s problémami, ale aj lásku, čistotu... Budha pôsobil v časoch okolo 500 rokov pred Kristom. Tento názor však neakceptujú všetky budhistické školy. Atisha Dipankara, veľký budhistický učiteľ z 10. storočia, udáva Budhove pôsobenie už do roku 2100 pred Kristom.

Ganeš v budhizme

 

V ezoterickom budhizme sa Ganeš v Japonsku zobrazuje ako dvojboh - dve postavy Boha, obe so sloňou hlavou, jedna mužská, druhá ženská. Sochy sa neukazujú verejnosti, sú to teda „tajné sochy“, určite aj pre silný erotický náboj. V Japonsku je viac ako 250 chrámov, kde uctievajú Boha Ganeša. V meste Kamakura je chrám Hookaij-Ji, kde je najstaršia Jeho socha, údajne držaná pod zámkom už od roku 1333. Dvojboh je nanten - muž, nyoten - žena. Ide zároveň aj o symboliku Jeho ega.

Historici datujú príchod/pôsobenie prítomnosti Ganeša v Japonsku do obdobia, keď Kukai (774-834) - japonský mních a básnik aj pod menom Kōbō-Daishi, založil sektu Šingon v japonskom budhizme. Tento kult má práve niečo, čo ho výrazne odlišuje od ostatných - doktríny, rituály a názory sekty majú nesmierne veľa paralel s tajným kultom Ganapatyas. Ganabachi - ďalšie pomenovanie Boha Ganeša v japončine, dal posolstvo celému svetu, keď sa stali zázraky v septembri roku 1995 a časopis Hinduism Today o zázrakoch písal. Je to dobrý a benevolentný Boh, ktorý má rád mlieko a čokoládu. Keď mu ľudia obetovali mlieko, zistili že začalo miznúť. Správy leteli svetom rýchlosťou svetla a dostali sa aj na titulné stránky najdôležitejších svetových denníkov.

Narodenie Ganeša a história

Ganeš sa narodil štvrtého dňa (Chatur) v mesiaci Magh (pozri sviatky) a sa považuje za majstra astrológie. Podľa hinduistického kalendára národných sviatkov sa oslavuje Jeho narodenie v auguste/septembri; tento dátum je premenlivý podobne ako kresťanská Veľká Noc. Oslavy venované tomuto Bohu trvajú až desať i jedenásť dní. Sviatok sa určuje podľa lunárneho kalendára (štvrtý deň po nove). Hinduisti si pred oslavami vyrobia sochy Ganéšu a na konci osláv ich ponoria do mora (rituál Ganéš Visarjan). Ganéš Visarjan (Visardžan) však nemá presne stanovené pravidlá pre deň ponorenia. Ponorenie (hlinených sôch) symbolizuje návrat ku Ganéšovej matke (voda je symbolom ženy) a zároveň i to, že formy sa menia, ale zvrchovaná podstata nie.

Obrázok: Durgá alebo Šakti - Ganešova matka.

Ganeš je synom Boha Šivu a jeho družky (Durgá má veľa mien a podôb) a o Jeho stvorení je legenda, že Šiva bojoval s démonmi a Párvatí bola osamotená. Z nostalgie stvorila malého chlapca a keď sa Šiva vrátil z bojiska, Ganeš Ho nechcel pustiť k matke, lebo Ho nepoznal. Šiva mu od zlosti odtrhol hlavu, ale keď mu Párvatí povedala, že je to Jej syn, Šiva mu chcel vrátiť hlavu. Bol však veľmi mocný a odhodil ju príliš ďaleko, aby ju našiel, vraví legenda. Rozhodol sa teda, že prvému tvoru, ktorého stretne, odtrhne hlavu a nasadí ju na svojho syna. Týmto tvorom bol slon. Ganeš má tak hlavu zo slona, ktorá zároveň symbolizuje, že je najväčší a najmúdrejší medzi tými, ktorí boli stvorení.

Ganeš je uznávaný po celej Indii ako odbúravateľ prekážok, nositeľ šťastia, oznamovateľ začiatkov zmien a úspechu. Má podoby (sochy) v celej Ázii, Indonézii a uznávajú Ho po celom svete v krajinách s rôznymi kultúrami, kde patrí aj USA či Francúzsko, ale aj Afganistan alebo Čína, pričom jeho sochy pochádzajú už z ranného veku našej civilizácie.

Smery v hinduizme

Hinduizmus pozostáva zo štyroch základných smerov, z ktorých 1) šivaizmus (píše sa aj šaivizmus) je najstarší. Boh Šiva je teda absolútnym Bohom; v iných hinduistických denomináciách je to 2) šaktizmus - Šakti (ženský princíp), alebo 3) višnuizmus - Višnu a jeho inkarnácia (vtelenie) Krišna. 4) Smartizmus je škola Advaita Vedanta. Existujú aj skĺbeniny hinduizmu a budhizmu. Pre mnohých hinduistov je Budha Višnu.

Obrázok: Ganešova socha v Patáne, v indickom džinistickom chráme, kde v dvoch horných rukách drží kobry; v dolných ovocie a myšku, na samom spodku je korytnačka; vyobrazenie svedčí aj o odlišnosti džinizmu od hinduizmu. Mnohé takéto sochy pochádzajú z čias predkresťanského obdobia.


Šivaizmus má veľkú podporu v Kašmíre, v južnej Indii a na Srí Lanke. Každý zo štyroch smerov sa ešte rozsiahle rozvetvuje na školy, existuje napr. aj Trika šivaizmus, ktorý sa rozmohol v Kašmíre.

Adi Šankara, významný indický mudrc a svätec (686 n.l.), propaguje tradíciu Shanmata - šesť názorov: Ganeš, Šiva, Šakti, Višnu, Surya a Skanda. Višnuisti (višnuizmus je vlastne monoteizmus) týchto iných Bohov považujú za ďaleko menej dôležitých ako je Višnu (Krišna) a nedávajú im rovnakú úctu. Sú naopak hinduisti, ktorí týmto šiestim Bohom pripisujú rovnakú dôležitosť.

Bhagavadgíta - biblia višnuistov

Ganeš napísal Mahábháratu ako pisár údajne svojim sloním klom.

Bhagavadgíta je súčasťou Mahábháraty - skrátene Gíta. Napísal ju Ganeš spolu s básnikom, rišim Vjásom, o ktorom sa vraví, že rozdelil indické Védy na štyri v chronologickom poradí.

Symbolika zobrazenia Boha Ganeša

Ganešova hlava symbolizuje átman, teda to, čo Indovia nazývajú „dušou“. Ale pozor, významovo je toto slovo inak chápané v budhizme. Jeho veľké telo znázorňuje pozemskú existenciu ľudí, ale aj máju, čo je výraz s mnohými význammi, jedným z nich „ilúzia tohto sveta“, lebo ho chápeme na základe toho, ako nás učili, alebo ako nás podmieňovalo okolie, vraví napr. aj mysliteľ J. Krishnamurti.

Slonia hlava Ganeša predstavuje múdrosť a Jeho hruď Óm, čo je zároveň najslávnejšia mantra (ústne odriekavanie) a aj symbol pre kozmickú realitu. Svätý symbol je vyobrazený na samom začiatku tejto stránky (podobný číslu 3). Podoba s číslom 3 je preto, lebo v dávnych dobách sa indické čísla dostali do arabčiny a Európania ich neskôr prevzali od Arabov.

Ganeš má štyri ruky - dve dole, dve zdvihnuté, v zdvihnutej pravej drží bodec, čo mu pomáha pri odstraňovaní prekážok na večnej ceste k oslobodeniu svojich ctiteľov. V ľavej ruke drží slučku, pomocou ktorej chytí do pasce každú nepríjemnosť. V dolných rukách drží hákový kríž, ale aj ruženec, čo naznačuje, že cesta za poznaním by mala pretrvávať.

Jeho veľké uši symbolizujú, že všetko vo vesmíre počuje; had okolo Jeho pása predstavuje energiu kundalini vo všetkých formách. Koncepcia kundalini pochádza z dávnovekej jogínskej tradície a filozofie a významovo je blízka "materskej inteligencii", ktorá pôsobí v pozadí pri jogínskom prebúdzaní sa a pri duchovnom zrení, pre ktoré sa používa aj výraz kundalini Šakti.

Na čele má trojzubec - znak Boha Šivu a zároveň aj smrteľnú zbraň. Trident sa vizuálne podobá na grécke písmeno PSI a v gréckej mytológii mal tento symbol boh mora, Poseidon, čo niektorí autori vo svojich pokusoch skúmať staroveké civilizácie zdôrazňujú ako indikáciu na Atlantídu.

Na samom spodku je pri Ganešových nohách zobrazená myš, čím je naznačené, že je skromný a pre svoju dopravu používa maličké stvorenie. Symbolizuje sa tým aj Jeho schopnosť sa nenápadne a všade dostať.

Ganeš má 108 mien a 32 foriem.

Ganešova yantra


Má veľa vyobrazení; na obrázku vidieť Mahaganapati yantru. Srdcom yantry je bindu - stred; niektoré yantry sú kombinované a aj s vyobrazením hákového kríža. Úlohou yantry (jantry) je navodiť rezonanciu s božstvom, preto treba používať takú yantru, ktorá nám približuje Boha, ktorého vzývame, a ktorý nám splní priania, ktoré chceme. Štvorec (bhupura) je typický pre Ganeša, trojuholník smerom dole symbolizuje Šakti, smerom hore Šivu. Sadkona Yantra - Dávidova hviezda - je typická aj na iných vyobrazeniach takýchto geometrických matríc. Pôvod yantier určite vychádza z tantrizmu, predovšetkým sú to symboly védskej sily.

 

Ganešove miesto

Jeden objekt môže vyzerať zo štyroch strán vždy inak.

Keďže je Ganeš synom Boha Šivu a Párvatí, aj jeho miestom je svätá hora Kailáš.

Svätá hora Boha Šivu v Tibete, ktorá sa nazýva aj hora hákového kríža - Svastika Mountain. Je to najvyšší pilier šivaizmu, ale aj budhizmu a iných vyznaní a vedú sem púte. Hora je vysoká 6,638 m. V tibetskom jazyku sa volá Gang Rinpoche. Slovo Kailāśā v sanskrite znamená kryštál. Neďaleko hory je veľké jazero Manasarovar v n. m. výške 4556 m, asi 2000 km od Lhasy, hlavného mesta Tibetu. Je to najväčšie jazero na svete v takej výške.

Šiva má drsné spôsoby. Jeho nasledovníci nenosia honosné šaty, nemajú miliónové autá. Šiva nosí okolo krku lebky, je ozdobený hadmi a jeho zvyky zaskočia každého, aj samotných Bohov. Jeho stúpenci majú na svojich telách svätý popol, ktorý spolu s korálkami rudrAxa predstavuje jednoduchosť a skromnosť. A popol znamená finálny stav, keď všetko zhorí... Až do tla...

O svastike, jej zneužití a niečo o okultizme...


Omyl dejinotvorcov alebo znesvätenie hákového kríža?

 

Prví kresťania tiež používali vyobrazenia svastiky. Cirkev nemá k tomuto jasné stanovisko. Najskôr možno iba také, že ľudia používali vždy nejaké symboly; nehľadajú však súvislosť medzi tým, že ak existuje Boh, dal sa zjaviť aj Indom, možno aj dávnovekým Slovanom... Každá kultúra si Ho a aj Jeho zjavenia prispôsobila sebe i svojej dobe.

Obrázky na tejto stránke zobrazujú hákový kríž v Ježišovej hrobke v Jeruzaleme a jeden obrázok je uvedený aj tu.

Adolf Hitler bol mystický šialenec, ktorý vzal prvky metafyziky za účelom vytvoriť teóriu o dávnovekej existencii vyššej rasy, o ktorej písali rôzni ezoterici už predtým. Postavil teda svoju ideológiu na tom, že "rasa Árijcov" (tento výraz však hinduizmus v zásade odmieta) bola vyššia a že Nemci majú svoj pôvod v nej. Tento človek investoval do výskumu Južnej Ameriky viac, ako je dnešná niekoľkoročná investícia do produkcie brakov Hollywoodu, a sú dôkazy, že nemecká ríša posielala svoje výskumné výpravy aj do Tibetu. Ako zdroj uvediem Wikipediu v angličtine. Je však veľa historických záznamov; takisto aj nevyvratiteľné dôkazy, že práve Južná Amerika, kde si nacisti už skôr hľadali svoju pôdu, sa stala aj ich azylom po páde Berlína.

Obrázok "Božie ruky” - predkresťanský staroslovanský symbol boha Swaroga, často najväčšieho boha Stvoriteľa, ktorý bol súčasťou svätej staroslovanskej trojice Triglav. Sanskritský výraz "Swarga", foneticky takmer identický, je zase pomenovanie nebeských svetov. Je táto fonetická zhoda iba náhoda?

Významným elementom nacistického okultizmu bola zmienka o mýtickej krajine Hyperborea-Thule, ktorá sa podobá Platónovej Atlantíde, len s tým rozdielom, že Herodotos písal o "tajomnom kraji" (Hyperborea) na ďalekom severe. Vznikla tak spoločnosť Thule (Thule-Gesellschaft), ktorej hlavným pilierom bolo zhromažďovanie dôkazov o tom, že Nemci kedysi dávno naozaj prišli z tejto "krajiny".

Spoločnosť Thule, ktorá bola založená v roku 1918, sa opierala o ďalší dôležitý bod - naša Zem je dutá, čo už uviedol aj anglický astronóm Sir Edmund Halley, ktorý ako prvý prišiel s touto myšlienkou už v roku 1692. Táto zaujímavá koncepcia sa neskôr dostala i do širšieho povedomia ľudí a Jules Verne tak napísal veľmi slávnu knihu o ceste do podzemného sveta.

Ezoterická teória „dutej zeme“ v literatúre

Legenda o „hadích ľuďoch“ v Indii

Ardžuna se oženil s Ulupí, princeznou hadího světa, a posléze Subhadrou, Kršnovo sestrou.”
Mahábhárata

Aj keď popri gréckej mytológii o pokračovaní života v podzemí po smrti existuje veľa legiend, treba rozlíšiť, že niektoré brali existenciu takéhoto sveta vážne, iné nie. Podzemný "svet hadích ľudí" mnohí hinduisti chápu ako realitu s plnou vážnosťou.

V Indii je staroveká viera, ktorá stále prežíva - kedysi dávno tu existovala podzemná rasa bytostí, ktoré bývali pod zemou a ich hlavným mestom bolo Bhogavati, ktoré je niekde blízko mesta Patala v štáte Uttar Pradesh na severe Indie. Podľa legendy ide o veľmi vyspelú rasu s rozvinutou technológiou. Ako zdroj pre toto tvrdenie je samozrejme kniha Mahábhárata, a nie jediná, kde sa o týchto polobožských bytostiach jednoznačne píše aj s tvrdeniami, že sú nesmrteľné. Ich vodcom je Varuna, ktorý patrí do skupiny slnečných božstiev podobne ako Súrja. Varuna je uvedený aj v Rámájane ako boh oceánov. Keď Rámá a jeho armáda nemôžu prekročiť oceán z južnej Indie na Srí Lanku, Rámá atakuje oceán nebeskými zbraňami. Napokon použije tú najhroznejšiu zbraň, ktorá sa volá Brahmastra - táto mocná zbraň je v hinduistickej mytológii paralelou k najhroznejšej zbrani (azda i k nukleárnej), ktorú stvoril Brahma. Napokon Varuna vychádza z mora a klania sa Rámovi s prosbou, aby mu nezničil oceány. Rámá dostáva prísľub, že bude postavený most na Lanku zázrakom. O "hadích ľuďoch" píše aj Bhavishya purána, ale aj mnohé ďalšie sväté texty. "Nágovia" slúžia Varunovi ako pomocníci.

Na obrázku vidieť fotografiu zo satelitu (NASA) - most medzi Srí Lankou a Indiou, o ktorom sa hovorí v epose Rámájana. Podľa legendy bol most postavený pre Rámu, hlavného hrdinu Rámájany, aby mohol zachrániť svoju ženu - Situ.

Kmeň indiánov Hopi

Za veľmi dôveryhodné možno považovať svedectvá a odkazy proroctiev severoamerického indiánskeho kmeňa Hopi, ktorí verí, že ako kmeň vyšli z podzemia, kde boli ukrytí pred potopou. Títo Indiáni veria v päť svetov a v podzemí boli v úkryte z dôvodu zničenia druhého sveta, po ktorom prišiel svet tretí (tento).

Egyptský boh Osiris

Egyptský boh Osiris bol bohom podzemia. Existuje aj Kniha mŕtvych, ktorú mali Egypťania, kde je veľmi veľa statí venovaných tomuto bohu. Jeho uctievanie podľa encyklopédie Wikipedia pretrvávalo do 6. storočia po Kristovi. V roku 380 Flavius Theodosius, ktorý ako prvý uzákonil kresťanstvo, zničil svojim nariadením všetky pohanské chrámy.

Iné zdroje

Popri výrazu Thule (termín sa používa aj dnes pre označenie kultúr na ďalekom severe) sa ešte ujal pojem Vril, ktorý opisoval autor Edward Bulwer-Lytton v knihe pod názvom "The Coming Race" (1870), ktorý možno stiahnuť tu: http://www.gutenberg.org/etext/1951. Ide o knihu podobnú sci-fi žánru, neskôr vydanú aj pod názvom Vril, ktorá však popisuje niektoré veci o podzemnej rase príliš popisne, až niektorí čitatelia začali považovať knihu nie za fikciu, ale za fakt. V súvislosti s nacizmom sa hovorí aj o tajnej spoločnosti Vril. K založeniu dopomohol údajne Karl Hauhofer, ktorý ako vojenský atašé v Japonsku študoval zen budhizmus a údajne prešiel školením tibetských lámov.

Príbeh admirála Byrda

Admirál Byrd bol jeden z významných bádateľov USA, ktorý sa narodil v roku 1888 a v dvadsiatom roku svojho života vstúpil do námorníctva USA. Mal veľkú záľubu v lietaní, ktorú mu do profesionálnej kvality vyprofilovala aj vojna. Stal sa z neho jedinečný navigátor v moreplavbe a letec, neskôr aj letecký inštruktor pre námorníctvo USA.

Tento človek sa preslávil ako bádateľ a cestovateľ v expedíciách do Antarktídy i Arktídy a neskôr svojim tajným denníkom. Vo februári v roku 1947 tento admirál letel ponad severnú pologuľu, čo popisuje vo svojom denníku; pričom tu ide o akési „blízke stretnutie“.

Denník
:

11:30 - Z pravej strany i zľava nás sprevádzajú akési lietajúce stroje! Približujú sa k nám a čosi z nich vyžaruje... Podobajú sa diskom a sú dosť blízko, aby sme mohli rozpoznať označenia, ktoré sa podobajú hákovým krížom...

"Dovolili sme vám sem vstúpiť, lebo ste dobrý človek a dobre známy na povrchu Zeme, admirál.“ Ja som bol úplne nemý. „Áno,“ odpovedal majster, „nachádzate sa vo svete Ariani, čo je podzemný svet.“

"... V roku 1945 a aj neskôr sme sa pokúšali nadviazať kontakt s vašou rasou, ale naše úsilie sa stretlo s nepriateľskosťou, poslali sme k vám naše lietajúce stroje Flugelrads, po ktorých ste strieľali...“

"Naši poslovia doručili správy mocnostiam vášho sveta, tie však stále nepočúvajú... Vidíte, naša veda a kultúra je mnoho tisíc rokov v predstihu oproti vašej rase, admirál.“


Geológovia neschvaľujú teóriu dutej zeme, avšak nevylučujú možnosť obrovských podzemných dutín v jej hlbinách.

Smoky God alebo cesta do vnútra Zeme

Olaf Jansen ako devätnásťročný rybár z Nórska sa spolu s otcom rozhodli plaviť sa ďalej na sever. Po nebezpečnej plavbe sa dostali na miesto, ktoré možno označiť ako podzemný svet. Vzniká kniha o utopickom podzemnom svete Agharta, o ktorom sú zmienky aj v starovekých záznamoch nórskej mytológie - Valhalla. Knihu napísal Willis George Emerson, avšak nejde o zábavnú literatúru, ale o druh žánru s tvrdeniami, ktoré chcú vyzerať pravdivé:  http://www.ourhollowearth.com/SmokyGod.htm

Dr. Raymond Bernard

Spomedzi mnohých autorov o teórii dutej zeme ma zaujal Dr. Bernard, ktorý vo svojej knihe The Hollow Earth (Dutá zem) rozpráva príbehy o ľuďoch, ktorí vošli do podzemia a podľa Bernarda UFO pochádza práve odtiaľto.

Citujem:

(O tuneli v Roncador [v Mato Grosso] sa hovorí, že ho strážia divokí Murcego Indiáni, čo podporuje aj americký vedec Carl Huni, ktorý študoval tento kmeň. Esej sa volá 'The Mysterious Tunnels and Subterranean Cities of South America' (1960)):

Vstup do jaskýň strážia títo Indiáni - sú tmaví, s veľkou fyzickou silou. Vedia všetko zacítiť lepšie ako stopársky pes. Aj keď vám dovolia vojsť dovnútra, obávam sa, že sa navždy stratíte pre súčasný svet; pozorne strážia tajomstvo a nemusia pustiť ľudí späť do tohto sveta, ak raz niečo uvideli.

Údajné vchody do podzemného sveta

Agharta je teda názov podzemného sveta a Šambala / Shamballa jeho hlavné mesto. O "vchodoch do podzemia" píšu viaceré stránky zaoberajúce sa ezoterikou:

- Mato Grosso, Brazília; existuje tu údajne atlantské podzemné mesto Posid
- Kentucky, Mamutia jaskyňa (Mommoth Cave), USA
- Manaus, Brazília
- Vodopády Igua, Argentína/Brazília (na hranici)
- Vrch Epomeo, Taliansko
- Himaláje a Tibet, Mount Kailash, svätá hora Boha Šivu

- Mongolsko
- Veľká pyramída v Gize
- Severný a južný pól
- Mount Shasta, Kalifornia - existuje tu údajne podzemné mesto Telos

Vyššie uvedené informácie nechcem podsúvať ako hodnoverné, ale iba naznačiť, z čoho vychádzali niektoré nám doposiaľ neodhalené okultné tiene nacistickej ríše a prečo si hákový kríž zobrali ako svoj symbol.

Staroveká India, Atlantída a Ganeš

Viracocha, boh Inkov, stvoril Zem, hviezdy, nebo a ľudstvo. Prví ľudia ho však neposlúchali, tak ich zničil potopou a stvoril nový svet...

Americký spisovateľ a bádateľ John L. Stephens navštívil ruiny majskej civilizácie a našiel vyobrazenia slona na stĺpe v Copane. Existuje však aj majský boh s veľmi veľkým nosom, ktorý predstavuje pozoruhodnú podobu s Ganešom.

Podľa dvoch svetových antropológov (Robert Heine Geldern a Gordon F. Ekholm) boli lode na indickom subkontinente už tisíc rokov pred narodením Kolumbusa oveľa schopnejšie a technicky viac pripravenejšie ako lode vyrábané v Európe do 18. storočia. Týmto chcem naznačiť, že dávni Indovia mohli navštíviť Južnú Ameriku. Lopez, španielsky autor knihy Rasa Árijcov v Peru, tvrdí že mnohé hlinené či keramické nádobky nájdené v Peru obsahujú znázornenia Rámájany a Mahábháraty.
Majú pre nás Indiáni svoje prekvapenia?

Koniec majského kalendára je 21. alebo 23. decembra 2012. Sú dve korelácie a táto (23) je od Lounsburyho. Podľa inej od Goodmana, Martinez-Hernandeza a Thompsona sa majský kalendár končí roku 2012, a to 21. decembra, avšak v kalendári Majov je posledný dátum uvedený ako 13.0.0.0.

Chystajú pre nás Indiáni prekvapenia, o akých ani netušíme? Určite rôzne zmeny možno vyrátať, napr. obehy hviezd a vyššie uvedený dátum sa môže predsa len opierať o nejakú astronomickú vedomosť, o ktorej sa nám ani nesníva. Prečo Majovia kalkulovali s dátumom v pre nich tak ďalekej budúcnosti? Majský kalendár (veľký cyklus) sa začína v roku 3114 pred Kristom, čo sa veľmi blíži k dátumu smrti/zmiznutiu Krišnu, teda aj k dátumu počiatku Kali Yugy, obdobiu temna, ktoré podľa hinduistického kalendára završuje etapu štyroch Yug. Dvanásťročný rozdiel medzi počiatkom vzniku majského kalendára a zmiznutím Krišnu je v takej ďalekej histórii naozaj zanedbateľný. A nielen to - rozdiel nemusí byť vôbec, ak zoberieme do úvahy, že ľudia sú omylné tvory!

Kresťanstvo a iné náboženstvá - je rozdiel medzi nimi, alebo ho iba vytvárame?

"Nebudeš mať iných bohov okrem mňa", vraví biblia, Genezis 20:3. Ale nie sme polyteisti aj vtedy, keď sa klaniame prezidentom sveta - "guruom", prezidentom korporácií, kariére, titulom, "certifikátom" a predovšetkým iba peniazom?

Slovo joga, ak hľadáte v sanskritskom slovníku (jednoduché, ak použijete anglické "union"), znamená "jednota". Latinské "religare", z ktorého vychádza naše slovo "religiózny" (nábožensky) či anglické "religion" (náboženstvo) je tiež jednota.

Satya Yuga je podľa hinduizmu prvý vek, keď ľudia žili s Bohmi. Bližšia podobnosť so židovským/kresťanským rajom už ani nemôže byť!

V Mahábhárate je príbeh o tom, ako panna počala dieťa od Boha.

V hinduizme sa očakáva príchod ničiteľa Kali Yugy (proroctvo hovorí o príchode človeka menom Kalki, ktorého rôzne skupiny považujú buď za vtelenie Boha Višnua alebo Šivu), čo sa podobá kresťanskému očakávaniu druhého príchodu Pána (Krista).

Hinduizmus a ani budhizmus nie sú v rozpore s kresťanstvom a jeho hodnotami, v našej kultúre sú však niečím novým, čo nás buď vedie k nezáujmu alebo hlbšiemu poznávaniu. Tvrdenie, že Boh sa zjavil iba v Jeruzaleme, vedie ku xenofóbii. Meno Krišna v Indii dokonca vyslovujú niekde ako „Krsto“.

Keď prišli prví anglickí dobyvatelia do dnešnej Ameriky, zabíjanie Indiánov považovali za vôľu Božiu a puritáni citovali Žalm 2:8: "Žiadaj si odo mňa a dám ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva." Masakrovali tisíce a státisíce Indiánov, tí sa od nich potom naučili skalpovať... O Južnej Amerike možno povedať to isté. Sú dôkazy o tom, ako cirkev priamo podporovala zabíjanie v snahe získať zlato.

Byť kresťanom a bez denominácie, alebo aj hinduistom a tiež bez denominácie, je na Slovensku (v pomerne veľmi konzervatívnej krajine) čosi pre väčšinu ľudí úplne neznáme.

V Severnej Amerike Ku Klux Klan pri svojich krvavých rasistických aktivitách používa kresťanský kríž a nikto ho nechce zakázať...!

Budha a Ganeš sú tu. Je to radostná správa, že? Stačí si sadnúť a piť červené víno...

Back

 

 
Last updated: Click on the English flag