Hinduism

Východné sekty a kulty

Všetky autority akéhokoľvek druhu, najmä v oblasti (všeobecných) myšlienok a chápania, sú vlastne tou najdeštruktívnejšou a najhoršou vecou. Vodcovia ničia svojich nasledovníkov a nasledovníci svojich vodcov. Musíš byť sám sebe učiteľom a žiakom zároveň! A podľa potreby spochybňuj čokoľvek, aj keď to človek uznal za hodnotné. J. Krishnamurti

"Nebudeš mať iných bohov okrem mňa", Genezis 20:3.

Ak sa niekomu nechce čítať tento úvod k sektám a kultom, týmto odkazom sa k nim dostane priamo.

J. Krišnamurtiho, veľmi slávneho indického mysliteľa, chceli vyhlásiť za pravú inkarnáciu Budhu, ale on to odmietol. Tento vstup sa bude venovať odmietaniu autoritátorstva, ktoré väčšinou vždy uplatňujú všetky sekty, kulty či rôzne iné spoločenské skupiny. Niektoré sekty/kulty aj vymenujeme.

Pre meranie inteligencie sa používajú najčastejšie neverbálne matrice (napr. Ravenove), ktoré odzrkadľujú iba matematicko-logickú úroveň myslenia (IQ). Ak si však položíte otázku, koľko z takýchto ľudí by dokázalo prežiť v džungli a ak by Európska komisia pre určenie inteligencie stanovila test prežitia v džungli, ktorý by prijala väčšina, potom by mnohí "z nadpriemerne inteligentných" nemuseli ani prežiť, naopak by to boli Pygmejci alebo austrálski aborigéni.

Žiaľ, austrálski domorodci (aborigéni) a ani Pygmejci nemajú nadáciu, ktorá by podporovala výskumy v ich prospech. Skôr sa podporujú "rasistické teórie", ktoré dokazujú inteligenčnú prevahu jednej rasy nad druhou, kde najskôr odznieva, až nakoľko sú Pygmejci alebo aborigéni "primitívni". Nie je to zarážajúce? Fašistický ideológ Joseph Goebbels mal vôbec jedno z najvyšších IQ, aký sa kedy v histórii nameral. Bol natoľko inteligentný, aby vedel, že mohol prežiť? Otázkou je, prečo sa verejnosti podsúvajú takéto "nadpriemerné inteligencie" bez toho, aby sme obrátili aj druhú stranu mince?

Čo ak si kladiete najzákladnejšie existenčné otázky - odkiaľ sme, kam ideme, prečo sme tu? - ako môže na takéto niečo odpovedať psychológ, ktorý je viac-menej iba vedec? Ani ten najerudovanejší, pokiaľ nemá nejakú duchovnú náplň, vlastne nedokáže na tieto otázky odpovedať.

V dnešnej konzumnej dobe pojem "hľadajúci" je pre väčšinu ľudí takmer neznámy. A tí, ktorí hľadajú odpovede na najzákladnejšie existenčné otázky, vchádzajú tam, kde je "odpoveď". Spoločnosť dáva sektám dobrú živnú pôdu a tam, kde môže rásť burina, tam nielen ona je príčinou zhuby, ale aj absencia záhradníka.

Byť kresťanom, budhistom, Židom neznamená, že niekto iba hlása idey bez postrehnutia toho, čo obsahujú. Náboženstvo treba praktikovať tak, aby ľudia dokázali spolu žiť podobne ako príbeh istého Žida a moslima v Izraeli, ktorí mali spoločný obchod a žili ako bratia.

Sekty chcú človeka nenápadne vtiahnuť do rôznych "meditácií", "psychoterapií", "mágie", pričom získavajú od ľudí peniaze a títo im slepo veria. Mnohé takéto sekty dokázali zmanipulovať aj tých "najinteligentnejších" ľudí, teda ak by sme zobrali kritéria pre IQ testy, o ktorých si môžeme myslieť tiež svoje.

Sekty, vymývanie mozgov, alebo novodobé otrokárstvo?

Stará indická múdrosť vraví: "Boh sídli v každom z nás." Prečo potom nemôžu ľudia stáť rovnocenne popri sebe v slobode a namiesto toho si vyberú jedného, ktorému sa chcú klaňať? Je niekto väčší ako Boh?

Čo je "sekta"?

Pod pojmom sekta máme na mysli charakter spoločenstva ľudí väčšinou s náboženskými cieľmi (uctievanie prorokov, prorocké vízie, rituály atď.), ktoré sa pohybujú v širokom pásme od kresťanstva, islamu, hinduizmu až po určenie vlastného náboženstva samotnými hlásateľmi takýchto ideí, ktorí však výrazne manipulujú oproti iným náboženským smerom a kde jedinec stráca nielenže možnosť inak odpovedať na rôzne, často i najdetailnejšie otázky, ako mu predkladajú "autority", ale aj možnosť ďalej sa zúčastňovať v hnutí, lebo akýkoľvek iný názor by viedol k jeho vylúčeniu, diskriminácii či represii.

Sektu rozpoznáme podľa prísneho zákazu čokoľvek kritizovať vo vnútri "hnutia" a najmä podľa dôsledkov a ich rozmerov, ktoré vzniknú po našej kritike. Sekty sú prísnejšie a voľnejšie. Ich spoločným prvkom je pestovanie kultu osobnosti alebo fetišizácia ideí, kedy sa sektárske "osobnosti" v očiach svojich nasledovníkov doslovne stávajú "bohmi", čím si kompenzujú svoj komplex alebo potrebu svojho ega vynikať v pseudohumanistických a pseudonáboženských doktrínach nad ostatnými ľuďmi. Sektárske "osobnosti" takmer nikdy nemajú prirodzenú autoritu ako tibetský Dalajláma alebo Prabhupada (ktorého si veľmi vážia aj iní hinduisti, nielen "Hare Krišnovci") a často v snahe získať čo najviac peňazí či absolútnu moc vytvárajú systém podobný totalitnému spoločenstvu, aký bol u nás napríklad za socializmu alebo ešte dávnejšie v období, keď upaľovali "kacírov" ako Ján Hus.

Čo je kult?

Kult je súbor charakteristík pre špecifický spôsob náboženského uctievania, často užšieho zamerania, ale to nie je pravidlo. Kult je často aj fenomén v najväčších náboženstvách alebo kultúrach. Môžeme hovoriť o kulte Matky Božej v kresťanských cirkvách (púte na miesta, kde sa zjavila Panna Mária; cirkev pritom tieto miesta oficiálne neuznala). Členovia kultu môžu byť zasvätení do spôsobov uctievania a tajomstiev toho-ktorého náboženstva, boha alebo svätého. Podľa slovníka Online Etymology Dictionary, © 2001 Douglas Harper je "kult" špecifická forma uctievania nadprirodzeného často spájaná s rituálmi.

Čo je kult osobnosti?

Kult osobnosti (lat. cultus: pestovanie, uctievanie) je politický fenomén na udržiavanie (absolútnej) moci (Stalin, Mao, Hitler, Pinočet, Napoleon...), ktorý však presahuje rámec politiky a dostáva sa aj na pole siekt i iných záujmových spoločenstiev ako spôsob pre udržiavanie moci, v rámci ktorej sa de facto vytvára akýsi "malý štát", v ktorom vodcovia autoritárskymi a nie vždy iba diktátorskými spôsobmi udržujú samých seba v rámci svojej skupiny vo vedúcej pozícii. Kult osobnosti sa môže prejaviť i vo firmách, keď vedúci, či už podnikateľ alebo jeho prisluhovači, si chcú takýmto spôsobom uchopiť moc a získať využivačnejšiu kontrolu nad podriadenými. Kult osobnosti môže byť silnejší i slabší, istým spôsobom niekedy i prospešný (mnohí Francúzi sú hrdí na Napoleona), ale väčšinou je deštruktívny. Kult osobnosti je nosným pilierom každého sektárstva. Ide o "fetišizáciu" vlastností vodcov, pri ktorých kritika (ako za Stalina) vedie k istej deštrukcii kritizujúceho. Vo firemnom prostredí kult osobnosti používa nástroje ako bossing či mobbing, v sektách je to zastrašovanie.

Čo je kontrola mysle?

"Mind control" alebo "brainwashing" (prepieranie mozgu) môžeme definovať ako psychologické systémy núteného vplyvu alebo nútený vplyv, ako hovorí Dr. Singerová, profesorka psychológie z univerzity v Berkeley. "Nútenie" definuje ako "odobrať človeku právo na niečo alebo ho donútiť niečo robiť". Kontrola mysle často začína ako manipulácia s polopravdami, prekrúcaním významov myšlienok, môžu ju účelovo používať skupiny, aj vlády, firmy či rôzne hnutia cez informačnú manipuláciu s polopravdami. Ľudia si jej vplyv iba málokedy uvedomujú, preto je správne povedané, že "sú pod kontrolou". Vplyv si všimnú, až keď v niečom odporujú - vtedy však začnú pôsobiť deštruktívne - väčšinou odsudzujúce odstredivé prúdy prejavov kontroly mysle, ktorých cieľom je vytvoriť závislosť obete a jej pokračujúcu nevedomosť o tom, že je kontrolovaná. Kontrola mysle je systémová (t. j. proces, ktorý sa dlhodobo buduje na základe istého systému programovania) a vytvára sa na závislom vzťahu obete a sektára, ale i "zákazníka" a "firmy," často vydieračského charakteru, ktorý bežný človek iba neľahko odhalí, lebo si myslí, že to tak má byť.

V obchodnom prostredí "kontrola mysle" často prebieha nenápadne, keď sa vytvára závislosť na istých produktoch - dostanete dokument vo formáte MS Word, ale... aby ste ho otvorili, musíte mať Microsoft Office... hm... ani to však nestačí. Aby ste spustili MS Office, k tomu potrebujete Windows! Už nedostanete Windows XP ani kúpiť? Je tu Windows 7! Ak si ho však chcete zakúpiť, musíte vyhodiť staré pamäte a ani procesor nebude stačiť - potrebujete veľkú pamäť a počítač, ktorý ste kúpili pred dvoma rokmi, vám už nestačí. Je tu celý systém závislostí a nútený vplyv, ako hovorí Dr. Singerová. Richard Stallmann v USA zase bojuje proti všadeprítomnému nútenému používaniu občianskych preukazov, tzv. identifikačných kariet. Medzi krajiny, kde nie je potrebné sa preukazovať občianskym preukazom, patria zatiaľ aj tie najvyspelejšie - Austrália, Nový Zéland a aj Kanada, kde pochopili, že právo človeka je rovnako používať pas či vodičský preukaz.

Čo je sektárstvo?

Sektárstvo je správanie sa skupiny so spoločnými ideami, s povahou často netolerantnou voči okoliu, ktoré nezdieľa rovnaké idey. Sektárstvo ako pojem môžeme použiť aj pre označenie správania sa záujmových skupín, ktoré z rôznych príčin (majú kresťanské, jogínske alebo iné - napr. obchodné záujmy) nepustia medzi seba ľudí s iným názorom.

Kulty a sekty

"Nemyslite! Len sa nechajte viesť!"

V tejto časti budú uvedené a dopĺňané "sekty Východu". Adolf Hitler nepil, ani nejedol mäso, ani nefajčil, podľa toho si aj každý odpovie na otázku, či "zdravý štýl" (často v ponuke siekt) života môže vždy viesť k pravému cieľu.

Tu nie je cieľom viesť ohováračskú kampaň a ani nikoho degradovať, mnohé negatívne informácie tu uvedené mohli byť zdeformované už dávno a inými ľuďmi. Sekty/kulty sú abecedne zoradené. Ako zdroj boli použité seriózne stránky, aj anglická Wikipedia, stránky odlúčených členov (disidentov); podobné informácie sú v mnohých knihách (ako The Encyclopedia of Cults, Sects, and New Religions, autor: James R. Lewis) - všetko tu uvedené je popísané aj na rôznych internetových stránkach (napríklad: http://www.sekty.sk - kde však chýba plno siekt tu uvedených).

3HO
http://3ho.org/

Číslo tri je skratka pre šťastie (happiness), zdravie (health) a svätú organizáciu (holy organization). Kult vychádza zo sikhizmu a zakladateľom je Yogi Bhajan. Hovorí o sebe, že je jediným pravým majstrom tantry. Ako sikh sa neoblieka, hoci sikhovia ho môžu považovať za predstaviteľa sikhizmu na Západe. Systém viery stojí na joge, vegetariánstve.

Bubba Free John
http://en.wikipedia.org/wiki/Bubba_Free_John

Franklin Jones, alebo Adi Da Samraj pre svojich oddaných, sa narodil v Bostone v roku 1939. Zmenil si meno na Bubba Free John (ale aj iné mená) s presvedčením, že len on je pravou inkarnáciou Boha, treba ho teda uctievať. Pohrával sa aj s LSD a predtým študoval luteránsku teológiu. Odišiel do Indie, kde sa mu údajne zjavila Panna Mária; založil tak hnutie, ktoré vyžaduje totálnu oddanosť svojmu učiteľovi (čo je istá cesta k peniazom a blahobytu).

Budhizmus diamantovej cesty - Ole Nydahl, alebo nechcete si skočiť z balkóna?
http://www.diamondway-buddhism.org/

Nydahl, ktorý strávil niekoľko rokov v Ázii, sa vybral do Európy šíriť budhizmus, pričom "požehnanie" dostal od učiteľa tzv. "Karma Kagjü" školy, kde žiaľ je veľká kontroverzia ohľadom 17. Karmapu, na ktorého titul si nárokujú dvaja - jeden je Thaye Dorje a druhý Urgyen Trinley Dorje. Každého však podporuje množstvo dôležitých lámov a obaja boli korunovaní na 17-teho Karmapu. Tu je boj o moc a obaja títo sa vzájomne neuznávajú. Línia Kagyu, ako sa môžete dočítať v anglickej Wikipedii, však v dôležitejšom rozmere stojí práve za tým druhým. Thaye Dorje, ktorý si nárokuje na titul sedemnásteho Karmapu, patrí k Nydahlovi. V júli roku 1992 sa tento spor dostal k tibetskému Dalajlámovi, ktorý potvrdil Urgyen Trinley Dorjeho za reinkarnáciu 16-teho Karmapu. 17. Karmapa je teda, ak uznávate autoritu Dalajlámu, Urgyen Trinley Dorje. Potom predstaviteľ školy Sakya (H. H. Sakya Trizi) a ďalší predstaviteľ školy Nyingma (H. H. Mindoling Trichen Rinpoche) tiež uznali Urgyen Trinley Dorjeho za reinkarnáciu 16. Karmapu. Uznala ho aj vláda Čínskej ľudovej republiky a medzi ďalších prominentných lámov, ktorí podporujú Urgyen Trinley Dorjeho, je aj Deviaty Traleg Kyabgon Rinpoche, Deviaty Khenchen Thrangu Rinpoche, Siedmy Dzogchen Ponlop Rinpoche atď.

Je neskutočné, že na slovenských stránkach diamantovej sekty píšu: "Künzig Šamar Rinpočhe je druhý najvyšší láma línie Karma Kagjü" a vôbec ľudí neinformujú o takom vážnom rozkole. Tieto informácie sú samozrejme v mnohých serióznych zdrojoch.

Medzi kontroverzné názory hnutia napríklad patrí šírenie ideí, ktorých obsah nie je podložený veľkými vedomosťami. Pán Nydahl napríklad hovorí v Domino fóre v rozhovore "Budhizmus je učenie o tom, ako sa veci majú", (DF, 2005, č. 14): "...Islam je kriminálne náboženstvo. Priamo v textoch sa píše - zabite Židov, zabite kresťanov". Islam je samozrejme pokračovanie kresťanstva a Židovstva - podľa niektorých je to tehličkové budovanie domu s hlavnou ideou o príchode koncového Architekta, ktorý plánuje postaviť celé mesto - Božie Kráľovstvo; pozostáva z mnohých siekt a v Jordánsku neplatia tieto nemúdre vyjadrenia "majstra", lebo tam je Islam už iný ako v Iráne.

Niektoré stránky na internete píšu: Pozor pred Ole Nydahlom a jeho diamantovou sektou!

Uvádzam názor jedného budhistu: "Diamantová cesta je vetvou tibetského budhizmu. Ten používa rituály, rôzne artefakty (modlitebné zvončeky, modlitebné vlajočky), kde 'láma', 'guru' kladie dôraz na osobnú - vlastnú zodpovednosť 'sám si zapáliť v sebe svetlo!' Praktikanti 'Diamantovej cesty' však nepoužívajú žiadne tradičné tibetské rituály - naopak, pestujú kult osobnosti... Budha v prvom rade učil, aby si ľudia všetko otestovali sami."
Pre istotu aj zdroj z www.buddhistchannel.tv

www.buddhistchannel.tv je naozaj kvalitný budhistický portál a mám tam aj jeden svoj článok - pozri.

‛Abdulláh ibn ‛Amr ibn al-‛Ás rozprával tento príbeh: Raz sa jeden muž spýtal Alláhovho Posla (mier sním): „Aký je najlepší skutok v Islame?“ Prorok (mier sním) odpovedal: „Dať niekomu najesť a zdraviť každého či už ho poznáme alebo nie.“ (al-Buchárí a Muslim)

Tajný a ezoterický budhizmus sa z toho dôvodu nezviditeľňuje, lebo vie, že stádo je a vždy bude v slepé.

Nasledovný príbeh jasne ukazuje, komu patrí autorita (bez certifikátov a diplomov). Z knihy Myšlienky písané do piesku, ktorú som preložil (ISBN80-220-0307-7, autor Paul Reps a Njógen Senzaki, z angl. orig. Zen Flesh, Zen Bones, vyšlo vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, 1991).

Presná miera
Sen Rikjú - majster čajového obradu - si prial zavesiť kvetinový kôš na stĺp. Poprosil tesára, aby mu pomohol, usmerňujúc ho, aby kôš umiestnil trošku vyššie či nižšie, napravo či naľavo, až nakoniec presne našiel ten pravý bod. „To je jeho miesto," povedal Sen Rikjú.

Tesár, aby majstra preskúšal, označil bod a potom predstieral, že to zabudol urobiť. „Bolo to tu? Alebo hádam tu?" vypytoval sa a ukazoval na rôzne miesta na stĺpe.

No cit čajového majstra pre mieru bol taký presný, že neschválil polohu bodu, kým tesár neukázal presne na pôvodné miesto.

 

Falun Gong
http://www.falundafa.org/

Toto "náboženstvo" pochádza z Číny a používa svastiku. Na svet ho uviedol Li Hong-Zhi iba nedávno (1992). Li sa považuje za bytosť z "vyššieho sveta" a dnes žije v USA. Treba vedieť, že budhistické komunity všeobecne túto organizáciu odmietajú. Dôvodom je, že prekrúcajú pojmy, ktoré budhizmus všeobecne uznáva, pričom takto priťahujú nových záujemcov.

Eckankar
http://www.eckankar.org/
http://www.eckankar.cz/

"Eckankar" (náboženstvo božieho svetla a zvuku) je kult, ktorý založil John Paul Twitchell v roku 1965 a počet stúpencov narástol až na niekoľko miliónov. Idey sa opierajú o hinduistické učenia, ale pridaný je záujem o okultné a iné vedy, keďže Twitchell získal aj nejaké skúsenosti zo scientológie (scientológia nie je východná sekta, preto tu nie je uvedená), kde pôsobil ako člen. Centrálu majú v USA v štáte Minnesota. "Eckankar" znamená doslovne "Boží spolupracovník". Vydali množstvo kníh, CD, DVD a pritiahli široké spektrum ľudí. Kult verí v možnosť kontaktu so Svätým Duchom - "Eck". Členov kultu dovedie k nemu skúsenejší majster, hoci títo podobne ako Bahaisti tiež nežiadajú, aby sa človek zriekol svojej predchádzajúcej viery. Kritika však sa týka myšlienok, ktoré Twitchell hlásal, ale ktoré tu už dávno boli a ktoré on vydával za svoje (plagiárstvo).

Hanuman Foundation
http://www.ramdasstapes.org/

Vidieť, že Amerika má najsilnejší vplyv na šírenie ideí, v ktorých sa našiel aj bostonský psychiater židovského pôvodu a profesor na Harvarde - Dr. Richard Alpert, ktorý si aj odskúšal LSD spolu s ďalším šialeným profesorom, ktorým bol Timothy Leary. Alpert sa stal guru a zmenil si meno na Baba Ram Dass. V roku 1974 založil kult Hanuman, ktorého názov vychádza z opičieho bojovníka z Rámajány.

Hare Krišna (http://www.iskcon.com/)
IRM (ISKCON Revival Movement - http://www.iskconirm.com/)

Po mnohých škandalóznych aktivitách neústupčivých guru hnutia ISKCON musíme tu uviesť príchod nového prúdu, ktorý vznikol z misie Hare Krišna ako odnož nespokojencov pod názvom IRM, čo je celosvetové hnutie pre prebudenie - obrodenie "Krišnovcov", ktoré však pôsobí nie oddelene, ale ako hnutie v hnutí a jeho cieľom nie je vytvoriť čosi nové, ale vrátiť charakter hnutia do pozície, aká bola v čase, keď ju viedol jej guru Prabhupada.

Ďalší nespokojenci píšu o svojich problémoch zase tu: http://www.krsna.wz.cz/hlavni_c.htm

Hnutie patrí do Čaitanja višnuizmu, čo je špecifický smer alebo misia (škola), ktorú založil Čaitanja Mahaprabhu, ktorý sa narodil v 16. storočí v Indii. Misia prijíma všetkých ľudí.

ISKCON založil Bhaktivedanta Swami Prabhupada (september 1, 1896 - november 14, 1977), ktorý bol naozaj jeden z málo hodnotných guru, ktorý sa vybral do Ameriky s úmyslom dať ľuďom vedomie o Krišnovi. Prabhupada založil organizáciu ISKCON (International Society for Krishna CONsciousness) - hovorovo a neoficiálne Hare Krišna v roku 1966 a bol veľkou osobnosťou! Takto vznikla v USA organizácia Hare Krišna (ISKCON), ktorá sa začala šíriť do celého sveta. Prabhupada povedal, že tam, kde je Boh, tam musí byť i jedlo. Po celom svete zakladajú vegetariánske centrá, kde sa ľudia môžu zadarmo najesť. Hoci organizácia chce vyzerať "pekne", objavuje sa aj kritika a škandály, ktoré tomuto hnutiu nerobia dobré meno.

Na obrázku vidieť známeho speváka z Beatles - George Harrison spieva spolu s ostatnými oddanými slávnu mantru Hare Krišna, Hare Ráma...

Tento odkaz je z českej stránky "Krišnovcov", ktorí sa búria proti vedeniu, ale takýchto petícií je viac nielen v Českej republike. Dovolil som si uviesť maličký úryvok zo stránky (ktorý samozrejme nájdete na vyššie uvedenom odkaze): "Stěžujeme si na: Asvahariho dáse pro jeho silně násilnické chování obecně, na to, že je vulgární a hrubý ve svem jednání. Pro to, že fyzicky napadl minimálně 3krát oddané během svého působení v ISKCONu (bhaktu Jana Pípala, bhaktu Martina a Krsnavalli dd), pro jeho misinterpretaci šástry a celkovou nevhodnost jeho chování."

Popularitu získalo hnutie najmä kvôli niekoľkým svetovým spevákom i inštrumentalistom, ktorých myšlienky hnutia Hare Krišna oslovili (napr. John McLaughlin a jeho Mahavishnu Orchestra, predtým aj John Lennon, George Harrison...). Členovia skupiny Beatles poznali Prabhupadu osobne. Pre oddaných však môže byť veľmi nepríjemné, ak ich vylúčia kvôli názorom a zakážu vstup do chrámu. Niekedy sa objaví dosť kritický článok aj vo väčších svetových novinách. Je to čistý monoteistický višnuizmus s veľkými tradíciami a na veľkú škodu sa silná pozícia hnutia po smrti Prabhupadu oslabila a smerovanie prevzalo 11 interných guru. Mnohí oddaní vo vnútri by chceli túto organizáciu očistiť. Škandály, o ktorých píše svet, sú veľmi vážne a možno ich na internete vyhľadať.

Tu je naozaj seriózna informácia o sekte Hare Krišna (sexuálne zneužívanie detí) z Vaišnava News.

Himalájsky inštitút jogy, vedy a filozofie (Himalayan Institute)
http://www.himalayaninstitute.org/

Inštitút je vybudovaný v americkom štáte Illinois, kde sa vyučuje Radža joga (Raja yoga). Swami Rami dokázal zastaviť srdce až na 17 sekúnd, čo sa stalo odrazovým mostíkom pre alternatívny spôsob medicíny - Biofeedback. Swami Rama (1925 - 1996) sa narodil ako Brij Kishore Dhasmana (pôvodné meno) v brahmanskej rodine a mal znalosti o Sankya joge. Tento človek založil aj nemocnicu (http://www.hihtindia.org/) a má aj ašrám na rieke Ganga: http://www.swamij.com/swami-rama.htm. Popri rôznych, určite aj príťažlivých myšlienok učenia, hlásal aj idey, aby jeho žiaci verili, že dokáže čítať ich myšlienky a liečiť choroby iba vôľou svojho supervedomia. A práve tu začína kult osobnosti - na rozdiel od Budhu, ktorý skôr nabádal ku kritickejšiemu mysleniu (tu je zrejme aj príčina, prečo vznikol budhizmus), sú žiaci tohto učiteľa už len pri maličkej kritike označení ako neverní, neposlušní a nesolidárni. Časopis Yoga Journal uverejnil príbehy o sexuálnom zneužívaní Ramiho a po jeho smrti súd v Pennsylvánii uvalil na Inštitút niekoľkomiliónovú pokutu za sexuálne zneužívanie, ktorú museli vyplatiť jednej poškodenej žene. Napriek tomu práve táto žena, Pandit Tigunait, je v súčasnosti "duchovným nasledovníkom" Ramiho a na čele inštitúcie.

Life Bliss Foundation
http://lifeblissfoundation.org/

Paramahamsa Sri Nithyananda je Ind, ktorému sa podarilo vybudovať organizáciu Life Bliss Foundation so zameraním na liečenie a meditáciu. Na Youtube.com možno nájsť nejedno video tohto duchovného "majstra". Hnutie chce transformovať spoločnosť zmenou jedinca. Majú mnoho centier po celom svete. "Majster" predstavil svetu novú meditačnú techniku - Nithya Dhyaan, ktorej názov možno preložiť ako Večná meditácia. Ak niekto tvrdí o sebe, že je "osvietený", je to dosť odvážne, lebo to môže povedať hocikto. Rušia sa tým princípy pokory a ak čitateľ uvažuje, pochopí prečo niektoré hinduistické stránky píšu, že "ten, kto je osvietený, to ľuďom nikdy nepovie". Takže to môže byť aj spôsob pre vykonávanie činnosti, ktorá pomáha iba dobre predávať (meditačné techniky a DVD). Dobrý obrazový príspevok dal svetu Swami Balendu, ktorý (v angličtine) si môžete pozrieť tu. Swami Balendu hovorí, že rovnako aj vtedy, keď má niekto peniaze, tak si môže kúpiť drahý trón a povedať o sebe, že je osvietený. A potom, že ľudia, ktorí nasledujú takéhoto "osvieteného učiteľa", sú vlastne hladní po tom, aby aj oni raz sedeli na tróne. Trón, na ktorom sedí tento "veľký guru", uvidíte aj vy na youtube.com, ak kliknete na tento odkaz.

Misia nebeského svetla
http://www.prem-rawat-maharaji.info/
http://www.elanvital.org/

Divine Light Mission založil Guru Maharaj Ji v roku 1970, ktorého pravé meno bolo Prem Rawat. Hlásal idey, podľa ktorých človek sa dostane k Bohu jedine podrobením sa svojmu majstrovi, ktorý je bohom, a pravdaže to nie je nikto iný ako Maharaj Ji. Jeho idey tiež nie sú ničím novým.

Najvyššia majsterka Ching Hai
http://www.godsdirectcontact.org/

Už podľa stránok (sú aj na Slovensku: http://www.spojeniesbohom.sk/) musí každý vidieť jasnú snahu byť "bohorovným". Táto osoba pochádza z Vietnamu a vyrastala v katolíckom prostredí, ale naučila sa aj budhistickú náuku. V osemnástich rokoch vycestovala do Veľkej Británie a neskôr sa zapojila do aktivít Červeného kríža ako prekladateľka. Vydala sa za nemeckého lekára a dva roky po svadbe sa dala na učiteľskú cestu (s tvrdením, že je osvietená). Metóda Quan Yin je však skutočná technika s veľkou tradíciou. Medzi jej učiteľmi bol aj Thakar Singh. Quan Yin je technika meditácie aj pod názvom Meditácia k vnútornému svetlu a zvuku. Quan Yin je ešte meno budhistickej bohyne milosrdenstva, ktorá má viac mien: Kuan Yin, Quan'Am (Vietnam), Kannon (Japonsko) či Kanin (Bali). Kwan Yin je vlastne pseudovedecký a veľmi dávny liečebný systém očistenia sa spojený s bohyňou, ktorú veľmi často vidieť v čínskych chrámoch a v sanskrite jej meno je Padma-pâni (narodená z lotosového kvetu). Do 12. storočia nášho letopočtu bola táto bohyňa údajne pôvodne bohom (Avalokiteshvara, milosrdný pán Najvyššieho Osvietenia) a možno povedať aj to, že Kuan Yin je skrátená forma výrazu Ten, kto vidí a počuje plač zo sveta ľudí a v čínštine Tá, ktorá vždy počuje zvuk.

Táto osoba má svoju vlastnú televíziu a nehovorí nič nové, čo by človek ešte nepoznal. Na internete je pod jedným videom "Majsterky" napísané: "Príliš silné asociácie Boha k Najvyššej Majsterke sú príčinou, prečo sa mi táto osoba javí nedôveryhodná."

New Age (Nový vek)

Veľmi široký pojem, ktorý pokrýva tisícky skupín ľudí i záujmov, ktoré stoja často na dávnovekých pravdách (ako budhizmus, šamanstvo [využívanie síl prírody v prospech duchovného rozvoja], hinduizmus, sufizmus, taoizmus, kresťanstvo atď.). Nemá nijakú centrálu a venujú sa mu slobodne rôzni ľudia, ktorí zlepili všetku dávnovekú múdrosť do jedného celku a predovšetkým im ide iba o zárobok. New Age sa zakrýva za pojmy ako "meditácia", "Reiki", "tantra" so silným odklonom od nosného a dávnovekého obsahu myšlienok tantrizmu, meditácie, jogy. Ak sa napríklad pozriete na všelijaké stránky o "meditácii" (skúste v Google, ktoré sa zobrazia ako prvé), zistíte že nositelia myšlienok New Age, často aj "liečitelia", všetko zmiešajú dohromady a málokedy povedia ľuďom pravdu. Ponúkajú aj rôzne veštecké predpovede, často i zadarmo, aby si prilákali ľudí. V hnutí New Age je veľa dobrých ľudí, ktorí jednoducho podľahli niektorým klamom a nemožno hovoriť, že je to kult alebo sekta, hoci niektoré odnože môžu byť. Medzi oprávnenú kritiku patrí najmä to, že New Age zneužíva posvätnosť dávnovekých odkazov, náboženstiev a kultúr. Ako príklad stačí uviesť, že meditácia, joga a ani tantra nemôžu byť hračkou pre niekoho - sú to predovšetkým dávnoveké techniky pre poznávanie, ale New Age učí pravý opak, dosť na vkus myšlienky v štýle "skús tantru, aby si zažil neobyčajný sex", alebo "medituj, aby si bol šťastnejší" atď. Dávnoveký obsah tantry neslúži k tomu, aby človek dosiahol "maximálny sexuálny zážitok" - aj význam jogy a meditácie je tu iný. Najväčšiu kritiku si New Age vyslúžil práve od domorodých Indiánov, napr. vo vyhlásení Deklarácia vojny proti vykorisťovateľom duchovnosti kmeňa Lakota (Declaration of War Against Exploiters of Lakota Spirituality). "Bieli barbari", ako ich títo Indiáni nazývajú (vrátane mňa), vlastne vykrádajú ich duchovnosť, na ktorej zarábajú. Medzi významných domorodých obyvateľov, ktorí povedali tvrdé slová na adresu "bielych šamanov", patrí Leslie Marmon Silko (Indián z kmeňa Laguna) či Wendy Rose (z kmeňa Hopi). New Age sa dopúšťa tej chyby, že finančne ťaží z používania rôznych dávnovekých pojmov i tradícií, pričom ich obsah a význam podstatne mení.

Rajneesh (Rajníšizmus/Rajneeshism)

Smer založil Bhagwan Rajneesh (narodil sa v roku 1931 a zomrel v roku 1990), čo je sexuálny guru s množstvom áut značky Rolls Royce a aj lietadlom. Bol profesorom filozofie na univerzite Džabalpur v Indii a v roku 1974 založil ašrám neďaleko mesta Mumbaj. V roku 1981 otvoril ďalší v USA v hodnote asi 6 mil. dolárov, kde vyzýval k meditácii, ale aj k sexu... Z Indie utiekol kvôli daňovým únikom a z Oregonu musel tiež odísť kvôli falšovaniu víz. Tento kult je "prostitútkou Hinduizmu", tým pádom aj "prostitútkou náboženstva".

Sahaja Yoga (Sahadža joga)
http://www.sahajayoga.org/

Hlavnou postavou je žena, guru Shri Mataji Nirmala Devi, pravým menom Nirmala Srivastava, ktorá tvrdí, že je inkarnáciou Šakti. (Nehovorí o sebe pápež, že je zvolený Duchom Svätým?) Ide teda o šaktistický kult, ktorý vznikol v roku 1970. Nirmala Devi sa narodila v kresťanskej rodine v Indii. Jej metóda spočíva v joge, ktorá prebúdza energiu "Kundalini". Objavili sa aj správy od tzv. "disidentov", ktorí poukazujú na prílišnú snahu získavať čo najviac nových členov (misionárstvo nie je veľmi silnou tradíciou hinduizmu). Aj Slovensko má už svojich "disidentov" na stránke: http://www.sahaja.szm.sk/, ktorá viac-menej vychádza z anglických, tiež disidentských stránok. Silné slová, aj keď možno pravdivé, treba podložiť faktami. Na stránkach sa píše napríklad: Matadži má finančné zisky z pudží...sú utajené pred Sahadža jogínmi a daňovými úradmi. Hinduizmus nie je štátom všade dotovaný ako u nás; videl som aj po omši v sakristii, ako si kňazi peniaze vybrané od veriacich dali do vačku. Tak u nás kdekto z cirkvi vyberá veľa a platí dane? Ak platí, tak iba z platu a nie z toho, čo vyberá. V USA zase nijaká cirkev platiť dane nemusí, čo je uzákonené. Stačí len pomyslieť si na biblické "Nebudeš mať iných bohov okrem mňa" a hneď zistíte, že ste (alebo nie ste) v spoločnosti, kde sa pestuje hierarchia na základe moci a ovládania a vyberania peňazí.

Sathya Sai Baba
http://www.sathyasai.org/

"Sa" - "božský" a "baba" - "otec"... bol Ind; narodil sa v roku 1926 a tiež má centrá po celom svete. Píše sa o ňom aj v súvislosti so zázrakmi. Bol výrečný a jedinečný. Zatienili ho však podobné škandály ako niektorých z guru z hnutia Hare Krišna - obvinil ho otec detí, ktorý tvrdil, že ich Sai Baba sexuálne zneužil (podobné prípady sú samozrejme aj v katolíckej cirkvi). Podporovali ho aj vysokopostavení indickí politici. Žiaľ, Sai Baba sa nedokázal sám pred verejnosťou očistiť od takýchto obvinení s tvrdením, že je to zaplatená kampaň proti nemu.

Sri Chimnoy
http://www.srichinmoy.org/

Tento človek už medzi nami nie je. Na internete koluje množstvo informácií o jeho sexuálnych záľubách, ktoré iným zakazoval. Zomrel v októbri 2007 a počas svojho života stihol založiť meditačné centrá po celom svete.

Science of Identity Foundation (SoI - Organizácia pre vedu identity)
http://www.jagadguruchrisbutler.org/
http://www.scienceofidentity.org/

 

Chris Butler je Američan, ktorý založil náboženskú organizáciu Science of Identity - SoI (Veda identity) v sedemdesiatych rokoch, čo je višnuistický smer podobný hnutiu Hare Krišna, ale nie je to Hare Krišna. Chris Butler sa nazýva aj Jagad Guru - v preklade "Učiteľ celého sveta" - a stál aj pri zrode hnutia Hare Krišna. Žije luxusným životom na Havajských ostrovoch a jeho idey sú o láske a o dobre pre celú Zem. Kontaktovali ma a poprosili o reklamu na mojich stránkach (poslali mi niekoľko desiatok dolárov), čo som pre nich urobil, pretože som tiež surfoval kedysi začiatkom rokov 1980 v Austrálii, o čom hovorí uverejnený text. Ak viete anglicky, môžete si prečítať.

Základom Butlerovho učenia je, že človek nie je iba telom a že všetky osobné a sociálne problémy sú spôsobené falošným stotožnením sa väčšiny ľudí s ich pravou (prirodzenou) identitou. Butler ďalej o sebe tvrdí, že je jediným pravým predstaviteľom zakladateľa ISKCONu a bol pravdaže aj súčasťou ISKCONu od jeho počiatkov - hnutiu pri jeho zrode odovzdal väčší finančný obnos, bez ktorého by hnutie Hare Krišna nebolo tam, kde je dnes. Po smrti zakladateľa ISKCONu bol Chris Butler prvý, kto odmietol "nasledovníkov", teda vodcov (guru), ktorých po Prabhupadovej smrti ostalo 11. Na disidentskej stránke Butlerovho kultu sa píše, že Prabhupadu mohli otráviť. Toto tvrdia "oddaní", ktorí po smrti zakladateľa odišli z hnutia Hare Krišna.

SYDA - Siddha Yoga
http://www.siddhayoga.org/

Gurumayi Chidvilasananda je Indka na čele organizácie, ktorá začala v lacných prenajatých priestoroch a dnes je to už veľmi bohatá "firma" s veľkými ziskami. Oddaní, ktorí pracujú, často nedostanú vôbec nič. Organizácia pritiahla aj veľa známych osobností ako speváčku Dianu Ross.

Teozofická spoločnosť
http://www.theosophical.org/

Založila ju ukrajinská veštkyňa Blavatská za spoluúčasti Američana S. Olcotta. Dnes pôsobia v mnohých krajinách a hlásajú idey, ktoré sú prepojením hinduizmu, budhizmu, spiritualizmu a kresťanstva so systematickou kritikou kresťanstva, judaizmu i islamu. Používajú aj okultné spôsoby pre vyvolávanie "veľkých bratov" (Budha, Krišna, Ježiš) a viac-menej je to spoločnosť ľudí s istými spoločnými ideami.

Transcendentálna meditácia - TM a Maharishi (Mahariši)
http://www.tm.org/

TM (transcendentálna meditácia) je ďalšia manipulácia, ktorá sa podobá na ekonomické vymývanie mozgov - členovia dokonca predávajú nejaké fľaštičky s liekmi až za 10,000 dolárov. Mahariši má paláce a bol to (už zomrel) jeden z najbohatších ľudí. Maharishi Mahesh Yogi sa dostal do Ameriky v roku 1959 a popularitu získal cez vplyv hudby (Ravi Šankar), keď v tých časoch niektorí západní hudobníci prejavovali záujem o indické hudobné prvky.

Toto "hnutie" postavilo všelijaké univerzity, z ktorých však takmer žiadna nie je nikde akreditovaná. Maharišiho hnutie sa podobá scientológii, lebo chcú ovládať tak, že vám predajú kurz meditácie (napríklad za 250 Euro) a spravia si z ľudí vlastne otrokov, ktorí im budú celý život dávať peniaze. Po čase predávať začnete vy.

Parodické kulty

 

Diskordianizmus
http://www.kbuxton.com/discordia/

Toto je parodické náboženstvo. Diskordianizmus sa opiera o budhistickú zenovú školu Rinzai, ktorej počiatky siahajú do roku 1191. Je to ťažko definovateľné hnutie, ktoré skôr verí, že nie poriadok, ale chaos je potrebný pre pohyb vo vesmíre (ak niekto definuje chaos tak, že ho vytvára poriadok, tak potom má opačný názor:). Nevieme teda, čo je chaos, ale tu už dýchame éterické vône zen budhizmu.

Cirkev subgénia
http://www.subgenius.com/

Táto cirkev je tiež paródiou na svet. Založil ju v roku 1953 mystický a veľmi inteligentný človek - J. R. "Bob" Dobbs, ktorému sa údajne zjavil Jehova. Avšak nikdy nevieme, či myšlienky parodistov možno brať vážne alebo nie. Hnutie podporil aj slávny spevák Frank Zappa, ktorý sa vo svojej autobiografii priznal, že síce odmietol členstvo, s ich ideami sa zhodol. "Bob" údajne našiel v Malajzii cestu do Šambaly. Ide o skrytý kút, ktorý "subgéniovia" nazývajú Dobbstown. Hnutie očakáva príchod "sexuálnych bohýň" a koniec sveta. Krišnu, Šivu či Ganeša dobre poznajú a volajú ich Páni zo sveta X (v angličtine Xists).

Hnutie používa celkom inú komunikáciu (zen) než tú, na akú sú bežne ľudia nastavení. "Boba" zavraždili a v kuloároch sa hovorí, že za tým boli tajné služby USA. Dôvodom pre tieto tvrdenia bolo najmä to, že mnohé dôkazové materiály proste zmizli, rovnako aj jeho telo, ktoré údajne "skonfiškovalo" tajomné forenzné laboratórium v Dallase. Podobne ako s magickou silou Vril, v hnutí je to Slack - oheň, ktorý všetko oživuje. "Bob" je vždy zobrazovaný s tajomnou tibetskou fajkou, v ktorej má hubu Habafropzipulops - tá vraj trvalo pôsobí na mozog. Zavraždili ho 21. januára v San Franciscu v roku 1984 (zdroj: http://www.subgenius.com/bigfist/classic/classics/DeathBob1.html) a jeho jedinečné posolstvo zo záhrobia si môžete pozrieť tu: http://www.youtube.com/watch?v=0pgodXOvx1c

Deštruktívne sekty a kulty

 

Rád slnečného chrámu

Toto bol veľmi nebezpečný kult. Vodcom bol Joseph Di Mambro z Francúzska, ktorý založil "školu" - "Center For The Preparation For The New Age" a potom utiekol do Kanady z dôvodu daňových únikov. Kanadská polícia mu zabavila počítače a objavila v nich aj mená ľudí, ktorí mu podarovali viac ako 1 milión dolárov. "Rád" bol postavený na hinduistickej filozofii o reinkarnácii a preslávil sa hromadnou samovraždou členov.

Aum Shinrikyo

Aum Shinrikyo je kult zodpovedný za povestný útok smrtiacim plynom v japonskom metre v Tokyu v marci 1995. Založil ho v roku 1987 Shoko Asahara - obdivovateľ Hitlera, ktorý predpovedal koniec sveta. Kult údajne staval aj tajné laboratóriá v austrálskom buši a je mimoriadne nebezpečný. Verí v reinkarnáciu a má prísnu hierarchiu v trinástich úrovniach.

Ďalšie (menej známe) orientálne smery (i historické)

V nasledovnej časti treba rozlíšiť iný charakter spoločnosti v dávnej histórii (ak daná skupina do nej patrí) od súčasnosti, keďže pojmy odrážajú väčšinou obsah, aký poznáme dnes (napríklad to, čo si dnes predstavíme pod slovami "sekta", nemusí zodpovedať realite v dávnej histórii) - nie taký, aký bol pred mnohými stovkami rokov. Preto aj slovo "sekta", najmä dávnejšie v minulosti, nemusí mať vôbec negatívny význam.

V tejto časti, hoci niekde je ťažké určiť, či ide o kult alebo nie, uvedieme rôzne ďalšie smery.

Ánanda Márga
http://www.anandamarga.net/

Organizačne dobre rozčlenená skupina, ktorej oficiálny názov je Ananda Marga Pracharaka Samgha (AMPS), čo znamená "organizácia pre propagáciu cesty k blaženosti", ktorú založil Prabhat Ranjan Sarkar (1921-1990) v roku 1955 v indickom štáte Bihár - indický mysliteľ, filozof a predovšetkým tantrický učiteľ, ktorého nasledovníci volali Baba. Cestou meditácie a jogínskych cvikov a sociálnou prácou pre spoločenstvo sem možno nastúpiť. Hierarchia organizácie je globálne rozdelená na 9 sektorov, pre Európu napríklad je to berlínsky sektor. Ich symbolom je "židovská hviezda" (Sadkona yantra) s "hákovým krížom": http://scratchpad.wikia.com/wiki/File:Ananda-pratik.jpg

Hnutie má celosvetovo iba niekoľko tisíc členov a spievanie podobne ako u Hare Krišnovcov je tiež ústredné. Najviac členov je v Nemecku a v Indii.

Gelug

Sekta "žltého klobúka" je budhistická škola, ktorú založil Tsongkhapa (1357-1419) - filozof a tibetský náboženský učiteľ.

(Spoločnosť) Joga v dennom živote - YIDL (Yoga In Daily Life)
http://www.yogaindailylife.org/

Tiež najskôr priestor pre využitie voľného času. Školu založil swami Maheshwaranda a opiera sa o systém jogy Bikram (a určite aj o nejaké pekné idey...). U nás sa táto škola dostala do povedomia kvôli snahám Ministerstva školstva SR zaviesť jogu na školách, z čoho vyplynula kritika. Účasť spočíva v silnej väzbe praktikanta na učiteľovi, čím spomedzi množstva (tisícok) škôl jogy vzniká oprávnená otázka, či to nemá byť skôr rozhodnutím každého človeka si vybrať. Aj keď sa cirkvám podarilo, aby minister školstva (Ftáčnik) kapituloval s týmto projektom (pomenovaným ako RAST), Paramhans Svámi Mahéšvaránanda nie je ničím iným iba hinduistickým učiteľom, z čoho vyplýva, že nie je zaručená nezávislosť učiteľov na školách. Cirkev kritizovala najmä zámer celoplošného zavedenia jogy bez možnosti rodičov vysloviť nesúhlas. Joga je spôsob života a hlboko vnorená do náboženstva. Oddeľovanie náboženstva od jogy je síce možné (prax Európanov), avšak v tom prípade joga nedosahuje taký efekt, pretože myseľ vo viere a v upriamení sa na božstvo rezonuje inak - je schopná sa dostať do tranzu, pristúpiť bližšie "k Bohu" a vytvoriť tak inú "chémiu" tela.

Kaodaizmus Cao Dai
http://www.daocaodai.info/

Veľmi rozšírené spoločenstvo vo Vietname, ale relatívne nové monoteistické náboženstvo ustanovené v roku 1926. Náboženstvo vychádza z budhizmu (verí v karmu, reinkarnáciu atď.), ale aj z hinduizmu a taoizmu. Podľa doktrín Cao Dai, skôr ako existoval Boh, tu bolo Tao - beztvaré nekonečno. Symbolom náboženstva je OKO (podobne ako oko egyptského boha Hora). Na Slovensku je veľa Vietnamcov, len úrady si akosi nevšimli, že také náboženstvo môže byť aj tu.

Kašmírsky šivaizmus
http://www.kashmirshaivism.org
http://www.shaivam.org/kashaiva.htm

Tento smer nemá nič spoločné s Krišnom. Ide o dávnovekú formu - jednu zo šivaistických vetiev, ktorá sa vyvinula v Kašmíre okolo ôsmeho storočia n.l., ktorú mnohí učenci považujú za teistický (náboženský) monizmus (metafyzický pohľad, že všetko je Jedno). Tantry odovzdal Pán Šiva zo svojich piatich úst, sú to: Ishana (Išana), Tatpurusha (Tatpuruša), Sadyojata, Vamadeva a Aghora a tieto predstavujú Jeho Päť energií: Chitshakti (vedomie), Anandashakti (blaženosť), Ichhashakti (vôľu), Jnanashakti (poznanie) a Kriyashakti (konanie). Kašmírsky šivaizmus je idealistický a realistický zároveň s pragmatickým prístupom k životu.

Kašmírsky šivaizmus je známy aj ako Trika šivaizmus a verí v jedného Boha, ktorého volajú Param Šiva, ktorý v rámci Seba Samého vytvára VESMÍR. Hlavnými učiteľmi boli Vasugupta, ktorý bol aj zakladateľom školy. Podľa legendy mu dal Šiva pod veľkou skalou niekde v Kašmíre učenie. Ďalšími učiteľmi boli Abhinavagupta, Kshemaraja, Utpaladeva, Bhaskara, Somananda, Kallata a Krišnadasa. Tradíciou Trika šivaizmu je neduálnosť (advaita), ale inak ponímaná ako v Advaite (v škole Advaita Vedanta), ktorá tvrdí, že vesmír je ilúziou. Ak je všetko nereálne, ako potom Šiva mohol stvoriť vesmír, keď Šiva je reálny? Trika teda prichádza s novým konceptom ponímania neduálnosti. Za svoje jadro považuje 92 tantier Šivu. V knihe Myšlienky písané do piesku uviedol autor Paul Reps jeden z centrálnych textov kašmírskeho šivaizmu - Vijnana Bhairava Tantra, kde sú popísané spôsoby pre dosiahnutie mokše, alebo Absolútnej Reality. V tomto vyznaní je len jeden Boh, a to Pán Šiva. Literatúru tohto smeru delíme na tri časti: Ágama šastra (poznanie), Panda šastra a Pratyabhijna šastra. Poslednou významnou osobnosťou tohto smeru bol Swami Lakshman Joo Raina, ktorý zomrel v roku 1992.

Realizácia takejto viery prebieha podobne ako v iných komunitách:
- spievanie spevov
- skupinové meditácie
- účasť na pútiach, ktoré sú pre šivaizmus posvätné, napr. návšteva svätej hory Kailasa
- štúdium posvätných šivaistických textov
- priateľstvo v komunite.

Trika sa veľmi rozmáha v USA a je čoraz populárnejšia.

Jiří Vacek

http://www.jirivacek.cz/
http://www.satguru.estranky.cz/

Tento človek, už starší pán, veľmi dopomohol k priblíženiu hinduizmu ešte za čias komunistického Československa. Je stúpencom Ramana Mahárišiho, ktorého jednu knihu som vďaka J. Vackovi čítal už ako malý chlapec (samizdat). Jeho kultúrny prínos je nespochybniteľný (preklady hodnotných kníh atď.)! Jiří Vacek má však aj protiváhu, lenže tomu už ja moc nerozumiem. Ťažko sa vyjadriť k tomu, čo je pravda, hoci fakt je, že proti J. Vackovi nestojí skupina odlúčených "disidentov" - je to skôr spor "o slová" a medzi "učiteľmi" (vo svete závisti a podrazov), tak nech si čitateľ urobí obraz sám.

Kapalika

Extrémnejšia forma šivaistického tantrizmu; v Indii pôsobila ako sekta (Kapalika), ktorá praktizovala túto formu uctievania Šivu spojenú pravdepodobne s kultom "yogini". Kapalika bola najskôr uvedená v chráme Vaitala v hlavnom meste indického štátu Orissa (Bhubaneswar). Kult Kapalika vychádzal pravdepodobne ešte zo staršej sekty - Pasupata (6. - 12. storočie?), z ktorej vznikli rôzne vetvy ďalších siekt, aj Kalamukha. Tento kult sa, podobne ako "yogini", vytratil.

Kaula

Ezoterický kult - vetva kašmírskeho šivaizmu, jedna z najvyšších foriem tantrizmu. "Kula" je nebeská dvojica Šivu a Šakti. V tantrizme sú tri významné školy: Kaula, Samaya a Mišra. Kaula sa zameriava na externé objekty, Samaya (Samaja) je čistá jogínska cesta a Mišra ich kombináciou.

Madhavas

Sú to ďalší višnuisti známi aj ako Brahma Sampradayins. Ich zakladateľom bol Madhavacharya, ktorého inak volali aj Ananda Tirtha a aj Purna-Prajna. Narodil sa v roku 1200. Zaujímavé je, že si nasledovníci musia nechať na svoje telo vypáliť Višnuov znak rozžeraveným železom.

Namdhari alebo Kuka

Hnutie založil Balak Singh (1797-1862), ktorý neveril v nijaký náboženský rituál než ten, kde sa opakuje Božie meno - Nam, preto sa aj členovia sekty volajú Namdharis.

Nimbarkas

Nimbarka žil v trinástom storočí (hoci nie je zhoda v názoroch, kedy presne pôsobil), volali ho aj Bhaskara Acharya. Považovali ho za vtelenie Boha Slnka. Nimbarka propagoval školu Dvaitadvaita, čo je subškola Vedanty. Niektorí mu pripisujú autorstvo diela Madhvamukhamardana.

Nirankari

Náboženské hnutie sikhizmu.

Parinami

Zakladateľom bol Sri Pirannath. Narodil sa v roku 1675. Nasledovníci praktizujú nenásilnosť, napĺňanie pravdy a súcit (Ahimsa, Satya a Daya). Študujú svätú knihu Kul Jam Svarup alebo Atma-Bodha, kde sú učenia ich zakladateľa (Sri Pirannath). Uctievajú Bala Krišnu (Krišnu v podobe malého dieťaťa). Nasledovníci sú najmä v Pandžábe, ale aj v Nepále a vo väčších mestách ako Mumbaj.

Pushtimarg (Puštimarg - cesta milosti)
http://www.pushtimarg.net/

Staroindická skupina, ktorú založil Vallabhacharya (1479 - 1531) známy aj ako Mahaprabhuji. Smer patrí do tradícií višnuizmu. Prichádza aj na Západ. Spásu môže nasledovník dosiahnuť len praktizovaním tzv. sewa, čo je esencia celého Puštimargu. Sewa je charakter služby, v ktorej oddaní slúžia Krišnovi spôsobom, ako matka slúži dieťaťu.

Ramanandi

Višnuistických siekt je tiež nemálo, napríklad nasledovníci guru Ramananda sa nazývajú Ramanandi. Sú odnožou misie (sekty) Ramanuja (Ramanudža). Do ohniska uctievania patrí Ráma, Síta, Lakšmana a Hanuman.

Satnami

Niekoľko skupín, ktoré v Indii založil Birbhan v Pandžábe v roku 1657; sú súčasťou sikhizmu.

Sikhizmus

Náboženstvo vychádza z Pandžábu, kde vzniklo v 15. storočí (z konfliktov medzi hinduistami a moslimmi) a jeho členovia sú "sikhovia", ktorí svoju vieru nazývajú "Gurmat" (Cesta guru). Sikhizmus založil Guru Nanak (1469-1539) a od čias jeho vzniku existuje akási časová čiara učiteľov. Vo svete je vyše 20 miliónov sikhov. Vo Viedni je sikhizmus podstatne viac silnejší ako hinduizmus.

Šrí Čaitanja Sáraswat Math
http://slovak.scsmath-cs.org/

Sridhara Maharaja (Mahárádža) založil túto misiu v roku 1942 a pomenoval ju ako Sri Chaitanya Saraswata Matha - Šrí Čaitanja Sáraswat Math. Bhakti Raksaka Sridhara Deva Gosvami Maharaja (1895 - 1988) bol veľmi uznávaný Ind, ktorý založil túto višnuistickú misiu. Višnuizmus to síce je (s mantrou Hare Krišna), ale nie je to Hare Krišna (ISKCON).

Vallabhacharin alebo Rudra Sampradayin

Pôsobia najviac v meste Mumbaj a v strednej Indii. Ich zakladateľom je Camparanya (1479), ktorého považujú za inkarnáciu Krišnu. Títo uctievajú Krišnu ako dieťa.

Soka Gakkai International - SGI
http://www.sgi.org/

Organizácia má viac ako 190 pobočiek po celom svete a opiera sa o budhizmus Ničirenskej školy, ktorú založil japonský mních Ničiren (1222-1282) v 13. storočí. Niektorí kritici hovoria o kulte, ale hnutie ocenili aj veľkí ľudia ako Gorbačov.

Šambala (Shambhala) meditácie
http://www.shambhala.org/
http://www.praha.shambhala.info/

Chögyam Trungpa Rinpočhe je jeden z málo serióznych meditátorov, ktorý začal sympatizovať s myšlienkou učiť meditáciu najmä z dôvodov, že bol o ňu záujem - možno viac zo strany ľudí okolo neho, keď študoval na Oxforde. Neskôr iste aj z dôvodu, že ho predtým sám dalajláma vyzval robiť poradcu na škole mladých lámov. Sám pôvodne však také ambície nemal.

"Šambala" je škola a nie sekta, ani kult. Tento človek bol pionierom v uvedení tibetského budhizmu na Západe. "Šambala" je iba vhodný spôsob, ako ukázať tibetský budhizmus západnej spoločnosti. Tento učiteľ je jeden z najdôležitejších učiteľov línie Kagyu a bol školený v tradícii Nyingma, čo je jedna z najstarších štyroch škôl s nesektárskym a ekumenickým prístupom k vesmíru. Chögyam Trungpa Rinpočhe musel z Tibetu utiecť kvôli čoraz väčšiemu útlaku zo strany čínskych okupantov a podujal sa na nebezpečnú cestu cez Himaláje až do Indie.

Dolpo Bon Society (DBS) - Spoločnosť Dolpo Bon (tibetský šamanizmus)
http://www.zhangzhungbon.org/

Toto je čistý smer. Spoločnosť registrovaná v Nepále, ale s veľmi malým zázemím v iných končinách sveta - preto asi pre záujemcu najviac odporúčaná. Bön bolo pôvodné náboženstvo Tibetu pred prijatím budhizmu a Zhang Zhung jeho kráľovstvo. Spoločnosť chce pokračovať v jeho tradíciách. Pod "šamanizmom" nemyslíme taký, aký nám predvádzajú dnešní "ezoterici", ale taký, ktorý kladie veľký dôraz na žitie s prírodou - tu jasne vidieť, ako rôzne pojmy možno zdeformovať. O pôvodné kráľovstvo Tibetu je veľký záujem a podobných stránok nájdete viac (napríklad: http://www.bonfoundation.org/origin.html).

Zazen International Slovakia či Zenová škola Kuan Um
http://www.zazen.sk/ a http://www.index.sk/lubor/zen/

Takisto najskôr iba dve zaujímavé zenové spoločenstvá od seba nezávislé. Ale... Človek sa mnohé veci dozvedá niekedy iba pred smrťou, nie? A to najdôležitejšie až po nej...

Tajné kulty

Hmm... Tieto sú popísané niekde v týchto textoch a mám aj osobnú skúsenosť...;) - ale to až po mojej smrti.

Back

 
Last updated: Click on the English flag