Hinduism
This text in EnglishEsoteric

 

Hinduizmus:

Sanatana Dharma

Rig Véda hovorí: "Ekam Sat, Viprah Bahudha Vadanti", čo znamená, že je len jeden Boh (Pravda) a ľudia Ho (Ju) rôznorako vidia.

 Vitajte na stránkach o hinduizme, ale o takom, o akom ste ešte nepočuli. Pýtate sa prečo? Nuž tento svet niekto ovláda; a ani niet veľa hodnotných kníh, kde by sa človek dočítal pravdu. Prichádzajú aj rôzni "Coca Cola guru", ktorí chcú manipulovať. Čo je hinduizmus? V prvom rade je to žitie s princípmi vesmíru, pretože mnohé navonok zložité veci sú jednoduché a "zložitými" ich robia iba ľudia, ktorí chcú zamaskovať svoju potrebu ovládať druhých. Hinduizmus je jedno z najstarších náboženstiev na svete. Je to hybridný celok, kde vzájomne popri sebe stoja rôzne názory, často i protichodné, preto väčšinou, ak sa niekto pokúša definovať tento nemonolitický hybrid, so svojím "západným myslením" sa dopúšťa iba chýb.

Na obrázku vpravo je Boh Skanda so svojimi dvoma ženami.

Definovať teda hinduizmus nebudeme, ale iba priblížime, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Viac o hinduizme je hneď v článku o Ganešovi, ale tu uvedieme aspoň toto: Hinduizmus je náboženstvo, ktoré bolo zjavené Bohmi dávno, až niekoľko tisíc rokov pred Kristom. Pre hinduistov sú Védy, Rámájana či Mahábhárata (dávnoveké eposy) to isté, čo pre kresťanov Biblia alebo pre moslimov Korán. Hinduizmus nemá jedného zakladateľa, ani jeden teologický systém a pozostáva z rôznorodých náboženských skupín, ktoré sa vytvorili kedysi dávno v Indii a ktoré sa postupne utvárali a utvárajú dodnes. Nikto nemusí nasledovať učiteľa (guru), ale môže. Niektorí učitelia sa časom stali všeobecne uznanými, patrí sem aj Adi Šankar. Tendenciou "západných mysliteľov" je iba škatuľkovať, preto je v úvode naznačené, že takáto "pravda" sa väčšinou dostáva do povedomia všeobecnej verejnosti - povaha spájať jednu časť (napr. hnutie Hare Krišna) s celkom (hinduizmom). Podobne aj zvyk upaľovania ovdovenej manželky bol jedným z mnohých omylov vekov, ktoré neobišli žiadnu časť zemegule, ani Európu (upaľovanie i mučenie "bosoriek" v stredoveku).

Cieľom hinduizmu je mokša - stav, keď človek sa vymaní z kolotoča večného prevteľovania sa a dostane sa do sveta Devov, čo sú Vyššie Bytosti. Popri nich na streche celého hinduizmu i vesmíru existuje Svätá Trojica - Trimúrti: Brahmá - Vykonávateľ stvoriteľského diela, Višnu - Stvoriteľ a Udržiavateľ, Šiva - (pre nasledovníkov Stvoriteľ) Ničiteľ. Niektoré skupiny kladú väčší dôraz na iných Bohov ako Párvatí (Božia Matka), Skanda alebo aj Súrja; títo iní Bohovia môžu byť nasledovníkmi chápaní ako Absolútni. Trimúrti je v šaktizme najcennejší drahokam na nebeskej korune Durgy, Vládkyne a Stvoriteľky všetkého. Podobne ako v kresťanstve (tomizmus) i v hinduizme existujú školy (Vedanta..., viď. slovník).

V hinduizme je veľa ciest, ako dosiahnuť mokšu; týmto sa toto náboženstvo odlišuje od ostatných, lebo každému ponúka vybrať si svoju cestu. Neznalý človek však potrebuje najskôr akýsi vhľad do problematiky, nebyť hneď na začiatku zaťažovaný tonami nepotrebných informácií, ako je povedzme zmysel a história kastového systému (čo iné skupiny i jednotlivci ako Gándí odmietli). Cesta k spáse, do ktorej patrí aj joga, je buď v sebarealizácii (atma jnana) alebo v oddanosti (bhakti). V mokši sa nachádza absolútny mier (Šanti), absolútne poznanie (Videh), absolútne osvietenie (Kaivalya) a absolútny raj (Swarga).

V Ganešovej puráne sa píše: Na Jeho príkaz Brahmá stvoril vesmír. Na Jeho príkaz Boh Višnu udržiava vesmír. Na Jeho príkaz Boh Šiva zničí vesmír...

 

Žiadna časť týchto stránok nesmie byť komerčne využitá bez súhlasu autora. Pri prevzatí článkov prosím uviesť zdroj. Copyright (c) Giorgio Nandana aka Juraj Sipos

Stránky sú optimalizované pre Firefox (nie IE).

 
Stránky vznikli 28.6.2007 a táto bola naposledy aktualizovaná 2.8.2013