Hinduism

Iní bohovia

Ďalších bohov možno chápať aj ako akési "orgány", "stavy", "nálady" či "rozpoloženia" Jedného Boha, ktoré majú svoje pomenovania - prstom Jedného Boha je napr. Ganeš, nechtom Indra. Višnuisti často vidia aj Šivu iba ako "energiu Boha Višnua" a šivaisti zase naopak. U šaktistov je to podobné... Žiaľ, "prsty" či "orgány" Jedného Boha vidí západná i európska kultúra iba oddelene od "Hlavného Tela", treba teda povedať, že ide o akýsi konflikt medzi dvoma kultúrami, ktoré sú v myslení dosť nekompatibilné. Vhodnou analógiou viacerých bohov sú napríklad aj naše role - každý človek má otca i matku a svoje potomstvo, je teda otcom i synom zároveň, v práci lekárom či technikom, v dome, kde býva, je susedom, vo voľnočasových aktivitách je spoluhráčom (napríklad v basketbale) atď.

Exodus 3:2, A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostriedku kra. A videl, že hľa, ker horí ohňom, a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal: Nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker.

Agni je bohom (ohňa) a súčasťou tzv. "Dikpalas", čo je v sanskrite druh božstiev, ktoré riadia špecifické smery vo svete (toto učenie má aj Kalačakra). Rôzne náboženské prúdy môžu mať aj iné pohľady na koncept "Dikpalas". Ašta-Dikpalas sa používa ako pojem pre osem takýchto božstiev, kde patria:

 Agni na obrázku v podobizni ženy.

Štyria takíto strážcovia smerov - Lokapala (strážcovia sveta); sú to:
Kubera - sever (je aj bohom bohatstva)
Jama    - juh (je aj bohom smrti)
Indra    - východ (je aj bohom vojny)
Varuna - západ (je aj bohom oceánov)

Ďalšími strážcami sú:
Išana - severovýchod
Agni  - juhovýchod
Váju - severozápad
Nirrti - juhozápad

Ďalšie doplnenie:
Brahmá - zenit (vrchol)
Ananta  - nadir (bod na oblohe)
Zdroj: Dictionary of Hindu Lore and Legend, 2002, autor: Anna Dallapiccola

Ayyappa (Ajapá)

Hoci o bohu menom Ayyappa nie sú veľké zmienky v klasických hinduistických textoch, synonymom preň môže byť Šasta (Shastha) - slovo, ktoré sa vyskytuje aj v Mahábhárate. Historici dospeli k názoru, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o dravidské božstvo. Ich názory sa opierajú predovšetkým o výskum rituálov v južnej Indii. Hoci existujú hodnoverne preukázateľné príbehy o tom, ako Višnu vzal na seba ženskú podobu (tzv. formu Mohini), viera v Ayyappu sa skôr opiera iba o legendy, ktoré sú v rôznych zdrojoch iné. Ayyappa je synom Boha Šivu, ktorý neodolal ženskej kráse, ktorú na seba zobral Višnu. O ženskej podobe Višnua sa píše aj v Bhágavata Puráne (8.9.9): "Najzvrchovanejší Boh vo forme Mohini povedal démonom..." Ayyappa má milióny prívržencov a na juhu Indie je veľmi populárny. Jeho špecifickou charakteristikou je, že je to ďalší "detský" boh podobne ako Murugan.

Chandramouleshwar

Chandramouleshwar (Čandramoulešwar) je staroveká forma Boha Šivu s dôrazom na mesiac (polmesiac).

Dattatreya

Dattatreya je hinduistický Boh, ktorý sa kedysi dávno zjavil tu na Zemi a ktorého hinduisti pokladajú za inkarnáciu Svätej Trojice - Brahmá, Višnu, Šiva. Slovo "Datta" znamená "odovzdať sa" a je odvodené od viery, že Svätá Trojica sa odovzdala jednej dvojici muža a ženy, ktorá bola svätá (Atri a Anasuya) a ktorá ho počala. Dattatreya bol skutočnou osobou, hoci o jeho historickom pôsobení sa vie málo. Existuje veľa jeho vyobrazení s troma hlavami - každá predstavuje jedného Boha z hinduistickej Svätej Trojice (Brahmá, Višnu, Šiva). Bol synom Atri, preto po slove "Datta" nasleduje "Atreya." Jeho dopravným prostriedkom je pes.

Chiranjeevin (Čirandžívi)

Čirandžívi je termín pre osem nesmrteľníkov a zároveň osem veľmi dôležitých postáv hinduizmu, ktorých tiež môžeme zaradiť medzi bohov - devov. Sú to: 1) Ashwatthama (Ašwatthámá) - syn majstra bojových umení Dronu, ktorý pôsobil v Mahábhárate pri kráľovi Dhrtaráštrovi; 2) Mahábalí; 3) svätec Vyasa (Vjása); 4) Hanuman; 5) Vibhíšana - mladší brat démona Rávanu, ktorý sa pridal na Rámovu stranu pri spravodlivom boji na Srí Lanke kedysi dávno, ako opisuje epos Rámájana; 6) Kripa - hlavný kňaz v Mahábhárate na dvore kráľa Dhrtaráštru; 7) Parashurama (Parašuráma) - šiesta avatára Boha Višnua; 8) Márkandeya (Márkandeja) - dávnoveký mudrc z klanu Bhrigus.

Indra

Indra je bohom počasia a vojny, ale aj pánom Swarga loky (loka je v sanskrite slovo, ktoré znamená "svet", "dimenziu", "bydlisko"...). Swarga sú nebeské svety, kde tí spravodlivejší čakajú na svoju ďalšiu reinkarnáciu.

Madurai Veeran

Madurai Veeran (Maduraj Víran) (bojovník z mesta Maduraj) je tamilský folklórny boh na juhu Indie najmä v indickom štáte Tamil Nadu a potom v oblastiach na juh od Indie (Singapúr, Malajzia atď.). Jeho meno je odvodené od mesta Maduraj. Tento boh je populárny medzi Tamilcami mimo Indie ako napríklad na francúzskom ostrove Réunion (francúzsky zámorský department patriaci do Európskej únie), ktorý leží na východ od Madagaskaru v Indickom oceáne. Madurai Veeran je populárny aj vo francúzskych zámorských oblastiach (napríklad v oblasti Karibiku).

Navagraha

Navagraha je deväť primárnych božstiev vo védskej astrológii (nava = deväť; graha = sféra). Sú to:

Súrja, boh slnka.

Čandra, mesačné božstvo aj pod menom Soma.

Mangala, boh planéty Mars. Je to boh vojny a celibátu. Je učiteľom ezoterických náuk.

Budha, boh planéty Merkúr.

Brihaspati je (védske božstvo) pánom planéty Jupiter.

Shukra (Šukra), boh planéty Venuša, syn veľkého Bhrigu.

Shani (Šani), boh planéty Saturn a soboty.

Ráhu (boh narastajúceho mesiaca, alebo hadia hlava) a Ketu (boh ubúdajúceho mesiaca) sú bohovia mesačného pohybu. Ráhu patrí medzi asurov a podľa jednej legendy mal šťastie piť z božského nektáru, ale Višnu v ženskej forme Mohini mu odťal hlavu, ktorá ostala živá a nesmrteľná; všetko ostatné sa premenilo na Ketu (hadí chvost).

Pardžánja

Pardžánja je védske božstvo dažďa, často spájané s Indrom - "hromoboh", ktorý potrestá hriešnikov. Sú mu venované dva chválospevy v Rigvéde (5,63 a 7,101). Slovo Pardžánja (Parjanya) v sanskrite znamená "dážď" alebo "dažďový mrak". V slovanskej mytológii je mu ekvivalentný Perún a u starých Germánov Perkunos (pomenovanie v dnes už neexistujúcom jazyku - v gótštine). Modlitby venované tomuto bohu pomáhajú, aby nás dažde požehnali. Pardžánja je uvádzaný aj ako jeden zo Saptariši (Sedem veľkých mudrcov).

Sri Muneswaran

Sri Muneswaran vyšiel zo Šivovej tváre a nadobudol sedem podôb (inkarnácie): Sivamuni, Mahamuni, Thavamuni, Naathamuni, Jadamuni, Tharammamuni a Vaazhamuni. Ide o dávnovekú inkarnáciu Šivu z čias, keď na zemi pôsobil kráľ Takšar.

Venkatešvara

Forma Mahá Višnua, ktorá ochraňuje svätú trojicu Trimúrti.

Višvakarmá

Je boh všetkých (kozmických) architektov a (kozmických) remeselníkov, zároveň je to aj nebeský architekt celého vesmíru; píše sa o ňom vo Védach.

Bohovia Véd

Možno sa začudujete, ale Brahmá sa nenachádza pod svojím menom vo Védach; ani Šiva, ani Ganéš. Preto sú védski bohovia tu uvedení samostatne. Je zrejmé, že v hinduizme sa Bohovia ako Šiva či Višnu sformovali oveľa neskôr.

Medzi najdôležitejších védskych bohov (ako ich uvádza Rig Véda) patria: Indra (boh búrok a hromov), Agni (boh ohňa), Pradžápati (boh celého tvorstva, ktorého úlohu neskôr prevzal Brahmá), Varuna (boh mora), Marutovia (božstvá búrok, Rudrovi synovia), Mitra (boh čestnosti a priateľstva), Višvakarmá (hlavný nebeský architekt), Ušas (bohyňa úsvitu - jej ekvivalentom v európskej kultúre je Auróra), bohyňa Vak (možno ju stotožniť s Deví a prípadne i s bohyňou Sarasvatí; modrá farba v tomto texte je zvolená pre označenie božstva ženského pohlavia, aby bolo zrejmé, kto je bohom a kto bohyňou), bohyňa Aditi (matka bohov), Jama (boh smrti), Súrja (najdôležitejší slnečný boh), Savitr (ďalší slnečný boh), Pušan (tiež slnečný boh), Váju (boh vetra), Brhaspati (boh modlitieb, nazývaný aj Deva guru, niektorí učenci ho stotožňujú s Ganéšom), Dyaus Pitá (nebeský otec, niekedy pomenovaný aj Dyauspitr) a jeho božská družka Prithvi (Matka Zem), Višvedevá (rôzni bohovia chápaní ako celok), Rudra (boh hromov a vetra, ktorého hinduisti stotožňujú so Šivom), Dadhikrá (svätý kôň, ktorý je zosobnený v rannom slnečnom svite), Vástospati (ochranca príbytkov a domova), Mandžu (vojnový boh), Ašvin alebo Ašvinau (dvaja božskí jazdci a zároveň dvojičky, sú lekármi bohov a pánmi ajurvédskej medicíny), ale i vyššie spomenutý Pardžánja a ešte niekoľko ďalších mien, ktoré už nie sú tak dôležité (patria k nim démoni ako Valá, Vrtra atď.).

Niekoľko ďalších slov o iných bohoch

V Indii je veľa bohov, možno "pomocníkov", ku ktorým si možno nájsť cestu. Patria k nim pravdaže aj svätci. Devovia sú zase už božské bytosti, ktorými sa stali aj ľudské tvory, napr. básnik Vyasa (Vjása) a iní. V Mahábhárate má napr. Krišna brata - Balarámu, tak aj tento je zaradený do panteónu božstiev. Hinduistickí bohovia majú veľa inkarnácií a z množstva mien vzniká často iba zdanlivý dojem, že v hinduizme je veľa bohov. Ráma a Krišna sú tým istým božstvom (Višnu), len každé pôsobilo v inom čase (Ráma oveľa skôr ako Krišna).

Ak sa teda zamyslíte nad tým, že sa v Indii používa výraz "330 miliónov bohov" (a dokonca sa nájdu aj ľudia, ktorí o "330 miliónov bohov" píšu, ako že je to fakt), často sa v mnohých podobách hovorí iba o jednom. Podľa Bhagavadgíty samotní ľudia nie sú oddelení od Boha a kedysi dávno sa verilo, že bolo 330 miliónov ľudí na celej Zemi. Z tohto vznikol pojem "330 miliónov Bohov", ale ide naozaj iba o symboliku.

Bohovia ako Šiva, Višnu či Ganeš sú samozrejme nesmrteľní a patrí k nim aj u nás takmer neznámy Boh slnka Surya.

Back

 

 
Last updated: Click on the English flag