Hinduism

Boh Skanda

Skanda Bodhisattva alebo Wei Tuo je považovaný v čínskom budhizme za oddaného nebeského ochrancu budhistických chrámov, ktorý stráži Dharmu a objekty Dharmy. Je považovaný za hlavného vojvodcu 32 nebeských vojvodcov, ktorí prichádzajú pod patronátom štyroch Nebeských Kráľov...

Kärttikeya (Subrahmanya, Kumara, Arumugan, Šanmugan, 'Murugan', Guha, Saravana, Swaminatha, Velan, Velavan, Senthil alebo Mayureš) je Boh zrodený z magickej iskry Boha Šivu. Vôbec najstaršia Véda - Rig Véda, začína veršom "Velebím Ťa, Agni..." - Agni, Boh ohňa, a Šiva, ktorého nasledovníci nosia svätý popol, sú spájaní ako jeden Boh (podľa niektorých názorov), pretože Šiva je jednoznačne spájaný s ohňom.

Skanda Kumara alebo Karttikeya je známy ako védska osobnosť spomenutá v upanišáde Chandogya pod menom Sanat Kumara. Jeho najväčšia popularita smeruje na juh Indie, Srí Lanku, Singapúr, ale vďaka tamilskej komunite má postavený chrám i v Južnej Afrike alebo v Sydney - Sydney Murugan Temple.

V desiatej kapitole Bhagavadgíty, kde Krišna zjavuje svoje tajomstvo Ardžunovi, sa píše: “Senaninam Aharn Skandah,” - “Z vojvodcov som Skanda.” Tento Boh je chápaný ako Vojvodca božskej armády. Zaujímavá je podobnosť s hebrejským výrazom Yehovah Sabaoth (významovo).

Mudrc Nárada raz cestuje po všetkých svetoch a stretne sedem veľkých svätcov: Atriho, Bhrigu, Kutsa, Vašišthu, Gautamu, Kašyapu a Angirasu. Závidí im ich stav a želá si stať sa ešte významnejším ako oni. Príde preto ku Ganešovi a spýta sa Ho, ako by také niečo mohol dosiahnuť. Ganeš mu dáva pokyny - treba si uctiť Skandu pomocou praktiky Kirttikai Vrata. Ganeš zasväcuje Náradu do uctievania. Po dvanástich rokoch Nárada dosiahne svoj cieľ vďaka milosti Boha Skandu.

Magnetizujúci je obrázok Ahmuvana (Ahmuvan), ktorý bol nájdený pri vykopávkach a ktorý sa podobá na mimozemšťana. Mnohí nasledovníci Murugana tvrdia, že Ahmuvan nie je nikto iný ako Murugan.

Skanda - Boh z Indie, je lúčom svetla, ktorý vznikol zo Šivovej iskry. Volajú ho aj "detský Boh“. Je Šivovou energiou a Jeho číslom je 6. Zobrazovaný je so šiestimi hlavami. Svojím oddaným odovzdáva materiálnu i duchovnú energiu, ale aj úspech. Na Srí Lanke je veľmi známy pod menom Murugan. V ruke drží oštep - Vel, ktorý symbolizuje Jeho silu. Šesť hláv Boha Skandu predstavuje: Jnana (múdrosť), Vairagya (nezaujatosť), Bala (silu), Kirti (slávu), Sree (bohatstvo) a Aishvarya (nebeské sily). Podľa chápania prívržencov tohto Boha je Skanda zdrojom štyroch Véd. Jeho popularita na Srí Lanke a juhu Indie je obrovská - takmer každé mesto má pre tohto Boha chrám.

Existuje osemnásť hlavných purán (hinduistické náboženské knihy - Smriti), ktoré sú zatriedené medzi Brahmá purány, Šiva purány a Višnu purány. Sú to tzv. Mahápurány. Zo všetkých týchto je Skanda purána vôbec najväčšia. Boh Skanda alebo Karthikeya je hlavnou postavou Skanda purány. Celú puránu rozpráva On. Hlavnou témou je zabitie démona Tarakdsuru a táto purána obsahuje 81,000 veršov. V puráne je aj príbeh o Skandovej svadbe s Valli a Deivayanai.

Kataragama

Toto miesto je na Srí Lanke veľmi populárne. Prichádzajú sem budhisti, hinduisti i mohamedáni. Nachádza sa tu slávna svätyňa Boha Katirkamana (Skanda), ale aj veľa tajomstiev, medzi ktoré patrí aj legenda, že tu bol už Alexander Veľký. Púť k tomuto Bohu sa na Srí Lanke volá Pada Yatra - 45-dňová pešia púť naboso sa usporiada každý rok v priebehu mája, júna, júla. História Srí Lanky je pomerne dosť dobre zadokumentovaná. Kataragama má históriu, ktorá sa týka aj Budhovej návštevy Srí Lanky v 6. storočí pred Kristom. Púť v roku 2006 začala 26. júna a pútnici absolvovali takmer jeden mesiac chôdze - do Kataragamy prišli 25. júla. Púť začala z Muruganovho chrámu v dedinke Verugal.

Kataragama je multireligiózna svätyňa - okrem hinduistov či budhistov sem chodia aj moslimovia, čím sa toto miesto stáva jedným z málo na svete, kde v mieri a pokoji vykonávajú svoje náboženské rituály a modlitby viaceré náboženstvá. Kresťania žijúci na Srí Lanke prichádzajú tiež, lebo veria, že miesto má mystickú silu.

Púť je značne nebezpečná, pretože sa kráča miestom, kde sídlia "obyvatelia" džungle. Pútnici spia pod holým nebom a sú odkázaní na prísun potravy od miestnych osadníkov. 

86-ta kapitola v Mahábhárate ako rodičov tohto Boha uvádza päť Božstiev: Šiva, Agni, Ganga, Uma a Krttikas. Zdá sa, že autori týchto zápisov si neboli istí. Skanda je často pripodobňovaný aj k Bohu slnka (Surya). Atharva Veda obsahuje časť Skanda Yaga, pomenovanú aj ako Dhurta Kalpa; Dhurta v sanskrite znamená "lotrovina" (alebo blízko k tomuto významu) a tento Boh, napr. na Srí Lanke, je chápaný tak, že často prichádza k zlodejom, kriminálnemu podhubiu, stále Ho však vidia ako dobrého, len s osobitným postojom. Na stránkach www.murugan.org sa uvádzajú aj silnejšie slová, a to že je to "pekný kvietok" (lump)! Pravdaže, ako Boh si to môže dovoliť.

V literatúre sa píše (Vanaparvan, kapitola 224), že Karttikeya 'svieti ako slnko v strede červených oblakov'. Ide o zrejmú asociáciu k slnku, úsvitu a červeným oblakom, čo je blízke aj dravidskému bohu (Ceyon), ktorý údajne nie je nikto iný ako Murukan/Murugan.

Murukan často býva zobrazovaný ako dieťa a Jeho dopravný prostriedok je páv. Ako bojový Boh sa ešte spája s juhom, ale nielen Indie a Srí Lanky, pretože má veľkú podporu v Malajzii, Singapúre, Austrálii, Fidži, na ostrove Maurícius, v Južnej Afrike...

Sadkona Yantra

Yantra (jantra) je symbolické zobrazenie božstva, často ide o akúsi matricu s geometrickými líniami, ktorú si zobrazujeme v mysli a pomocou ktorej pristupujeme k Božstvu.

Skanda povstal zo šesť Šivových iskier a na Srí Lanke a na juhu Indie Sadkona Yantra predstavuje tohto Boha podobne ako aj známy hexagram - „židovská hviezda“, alebo Dávidova hviezda. Pečať Šalamúna tiež nesie hexagram - jantru biblického Jehovu. Šalamúnovou pečaťou bol podľa legiend magický prsteň, ktorý dal kráľovi Šalamúnovi moc rozkazovať démonom či rozprávať sa so zvieratami. Bolo na ňom napísané Božie meno so štyrmi písmenami - YHVH - a štyri drahokamy na ňom. Identita svätého zobrazenia Boha Skandu so židovským a teda aj kresťanským Bohom - Sadkona jantra - je silným argumentom pre tvrdenie, že ľudstvo má iba jednu históriu a že ten istý Boh, ktorý oslovil Židov, oslovil aj iných ľudí na tejto Zemi v dávnej histórii.

Back

 
Last updated: Click on the English flag