Hinduism

Deví Mata - šaktizmus

Márkandeya purána je jednou z osemnástich purán, ktorá glorifikuje Veľkú Matku - Deví Mata je ženský princíp stvorenia a udržiavania vesmíru. Biblia šaktistov je 13 kapitol (a 700 veršov) z Márkandeya purány - Deví Máhátmyam (tak ju volajú v južnej Indii), Čandi (názov v západnom Bengálsku) a Durgá Saptašati (v severnej Indii). Márkandeya purána patrí medzi 18 hlavných purán. Ďalším dôležitým textom šaktistov je Deví Bhágavata purána, ktorá patrí medzi 18 tzv. vedľajších purán (upapurány - ale tak ich vidí okolie, pre šaktistov je to veľká purána). A treťou dôležitou knihou je Kálí purána, ktorá tiež patrí medzi 18 vedľajších purán. Rozdiel medzi Márkandeya puránou (a aj textom Deví Máhátmyam, ktorý sa v tejto puráne nachádza) a Deví-Bhágavata puránou je ten, že Márkandeya purána je autoritatívna pre každého hinduistu (spolu s ostatnými tzv. "hlavnými puránami"). Deví-Bhágavata purána môže, ale i nemusí byť autoritatívnym textom pre hinduistov.

Novinka: prekrásna prezentácia Božej Matky

V Poľsku existuje čierna Madona v kostolíku v meste Czestochowa. Prečo je čierna? Celé stáročia prichádzajú správy o zázračných udalostiach a uzdraveniach ľudí, ktorí vykonali púť k tomuto portrétu. Na vrchu Montserrat v Španielsku (neďaleko Barcelony) je kostolík so "zázračnou" sochou Madony a dieťaťa, ktorú ľudia volajú "La Moreneta" - t. j. čierna.

Hľadám vydavateľa na knihu Deví Máhátmyam, ktorú som preložil (čiastočne aj zo sanskritu) a tu sa rád podelím o menší úryvok:

Kapitola 2, Zabitie Mahišásurových armád

1-7. Kedysi dávno, keď Indra bol pánom bohov a Mahiša pánom asurov, medzi bohmi a asurami zavládla storočná vojna. V tomto boji armádu bohov zdrtili mocní asurovia. A po porážke všetkých bohov pánom neba a Indrom sa stal Mahišásura. Porazení devovia (pozn. božské bytosti) potom na čele s Brahmom, pánom tvorstva, vyrazili na miesto, kde prebýval Šiva a Višnu. Devovia im podrobne opísali, ako konal Mahišásura a ako ich porazil. Mahišásura prevzal moc boha slnka (Súrju), boha Indru, boha ohňa (Agniho), boha vetra (Váju), boha mesiaca (Čandru), boha Jamu, Varunu a ďalších. Keď ich všetkých ničomný Mahišásura vyštval z neba, nastali časy, keď sa museli túlať po zemi ako smrteľníci. "Teraz to všetko, čo spáchal nepriateľ nesmrteľníkov, sme vám obom oznámili a hľadáme u vás útočište. Vymyslite, ako toho démona zabiť!"

8-17. Keď si Višnu vypočul slová bohov, on i Šiva sa nazlostili a ich tváre sa ponorili do mrakov. Potom z nazlostených obličajov - z úst Višnua, Brahmu a Šivu vyžiaril náramne mocný lúč jasu. Z prítomných devov - z ich tiel, i z Indrovho tela vyblyskla mimoriadne mohutná energia a každý jej výboj sa pospájal. Devovia pozorovali koncentráciu masívneho svetla, ktoré vyzeralo ako oslnivý horský vrch a ktoré svojou žiarou prenikalo všade. A potom tá s ničím neporovnateľná svätožiara, ktorú vytvorili všetci bohovia a ktorá svojou oslnivosťou ošľahla tri svety, sa zhutnila na jednom mieste a premenila sa na ŽENU. Tam, kde šľahali Šivove lúče, sa utvorila jej tvár; kde zacielili Jamove paprsky, tam jej vybehli vlasy; z Višnuovho svetla sa vymodelovali jej ruky a z Čandrovho jasu jej dve prsia. Indrov svetlomet vykreslil priestor medzi nimi, Varunov nohy a stehná, zo svetla Zeme sa sformovali jej boky. Z energie Brahmových zábleskov jej rozkvitli nohy, zo žiary boha slnka Súrju jej na nohách vypučali prsty; z lúčov ôsmych Vasuov (pozn.: Indrových pomocníkov) jej na rukách zasvietili prsty, z Kuberových (pozn.: Kubera - boh bohatstva) lúčov sa vyliahol jej nos a zo žiary Pradžápatího jej zuby a rovnakým spôsobom z Agniho lúčov zažiarili jej tri oči. Lúče Úsvitu a Súmraku jej vykreslili obočie na čele, z energie boha vetra jej rozkvitli uši; a aj vďaka pôsobeniu lúčov ostatných bohov tu teraz Ona, bohyňa priazne, rozkvitla do plnej krásy.

Šaktizmus je denominácia hinduizmu, ktorá za Najvyššie Božstvo považuje Šakti (Božiu Matku) vo všetkých Jej formách. V čistom šaktizme nie je Veľká Bohyňa alebo Mahá Deví (Veľká Matka) ničím iným než Najvyšším Božstvom. Šaktizmus, ako ho vidíme dnes, sa vyformoval približne v prvých storočiach nášho letopočtu, hoci mnoho jeho foriem začalo oveľa skôr najmä v období, keď domorodé kultúry uctievali ženské vlastnosti prírody. Nasledovníci tohto smeru sa nazývajú aj šakta. Šaktizmus má nie celkom všadeprítomné indické atribúty - obsahuje rituály s črtami nie veľmi pokrvnými s hlavnými hinduistickými vyznaniami. O puráne Márkandeya (Márkandeja) sa hovorí, že nemá žiadny sektársky nádych. Väčšina Indov by sa ani dnes nemiešala s inými kastami. Nasledovníci Šakti však nevenujú veľký ohľad kastovým rozdielom. Niektorí historici preto usudzujú, že taký postoj musel byť do Indie importovaný (možno z Číny), alebo bol prevzatý od aborigénov (domorodých kultúr).

Šakti (shakti) je aj "tvorivá energia" (s malým písmenom - šakti) a šaktizmus "Doktrína tvorivej energie." Archeológovia našli veľa ženských sošiek spodobňujúcich Božiu Matku na niektorých miestach v Indii, ktoré pochádzajú už z obdobia viac ako 5000 rokov pred Kristom. V Rig Véde sú odkazy na ženské božstvá vrátane populárnej Piesne k Božej Matke, ktoré sú veľmi dôležité pre nasledovníkov Dharmy všeobecne a aj pre šaktistov. Šaktizmus dosť pripomína šivaizmus - je takisto orientovaný na tantry (magické/okultné ezoterické praktiky spojené s charakteristickými rituálmi, kde však nemusí byť vôbec sex - slovo "tantra" je v západnej kultúre nesprávne ponímané, lebo každý si tu väčšinou predstaví iba sex, čo však v tantrizme nie je pravidlo - laicky povedané, sex ako rituál stojí na roveň s navodením sa do tranzu a "kráčaním po žeravých uhlíkoch" - cieľom tantier je, aby sa mikrokozmos spojil s makrokozmom a v zásade je jedno, aký "rituál" sa použije).

Tantrizmus nie je ľahké zosumarizovať, keďže ide o široké spektrum disciplín, názorov a tantrických škôl. Tantrizmus však pozostáva z tajomných disciplín, lebo je to ezoterická tradícia (teda určená iba pre zasvätených). Jej učenia sú v mnohých prípadoch tajné.

Veľká Deví je uctievaná v hroznej i jemnej forme. Šaktizmus teda delíme na dva hlavné smery, hoci existujú aj iné. Kálíkula je škola zameraná na jednu múdrosť (vidya) Božej Matky - Kálí. Sríkula sa orientuje na aspekt (múdrosť, poznanie) Šakti v jej forme Tripura Sundarí (Lalitá). Šakti ako Bohyňa má desať principiálnych múdrostí, tzv. Mahávidya (pozri nižšie). Na mnohých obrázkoch šaktistov vidieť i Ganešu, ktorého šaktisti považujú za energiu Božej Matky. V upanišáde Ganapati Atharvaširša je Ganeš uctievaný istým védskym mudrcom ako "Sakti Trayatmaka" - podstata troch foriem božskej Šakti. Uctievanie Ganešu teda šaktisti vôbec nepovažujú za odchýlenie sa od šaktizmu, ako by si mnohí Európania hneď mysleli.

V jednej piesni v Rig Véde (Deví Sukta) sa objavujú bohyne Sarasvatí a Lakšmí, hoci pod iným menom (Vák - bohyňa reči; Šrí - Lakšmí); text napísaný v Rig Véde, ktorý mnohí hinduisti odriekavajú i dnes, úplne jasne indikuje, že princípom vesmíru je ženský aspekt: "Som zvrchovanou Kráľovnou; pokladom všetkých pokladov; hlavou všetkých objektov; ktorej všadeprítomné JA stelesňuje všetkých bohov a všetky bohyne; ktorej miesto zrodu je v strede prchavých vôd; som , ktorá výdychom zrodí všetky stvorené svety, ale ďaleko ich prekročí - taká som obrovská vo svojej veľkosti."

Vyššie uvedenú bohyňu Vák možno stotožniť i s védskou bohyňou Aditi - "Matkou všetkých nebeských bohov", ktorá je v Rig Véde spomenutá nejedenkrát. Aditi je aj matkou tzv. slnečných božstiev.

V rôznych neopohanských náboženstvách, ktoré sa objavujú v našej dobe (napr. Wicca), ženský prvok tiež potláča mužský. Matriarchát nie je ničím novým. Podobne ako majú višnuisti svoje sekty, majú ich aj šaktisti.

Párvatí

Párvatí je druhá Šivova žena, matka Ganeša a Skandu. Jej príbeh je aj Šivov príbeh, preto musíme spomenúť aj prvú Šivovu ženu - Satí.

Satí bola dcérou Dakšu (v Satya Yuge). Satí sa rozhodla vydať sa za Šivu, ale jej otec, Dakša, to rázne odmietol, pretože Šiva bol preňho veľký podivín, askéta s paradoxnou povahou obklopený zvieratami, najmä hadmi, duchmi a celý v popole. Jedného dňa sa Dakša rozhodol uskutočniť veľkú slávnosť (yagna) a pozval všetkých bohov, ale nie Šivu a Satí. Satí však prišla sama ako nepozvaná a namiesto prívetivého privítania si musela vypočuť posmešné a sarkastické slová na adresu Šivu, čo ju tak zarmútilo, že sa hodila do rituálnych plameňov. (Tu je aj pôvod pomerne dosť drastického rituálu s rovnakým menom - Satí, ktorý bol kedysi zaužívaný v Indii, keď sa ovdovené ženy museli rozlúčiť so svojim životom upálením na hranici zaživa spolu s nebohým manželom). Keď sa Šiva dozvedel, čo sa stalo, zabil Dakšu, rituálne miesto rozdupal, vzal telo Satí na plecia a v zúrivosti utekal bez cieľa, až sa Višnu zľakol, že zničí celú Zem. Višnu tak vytiahol svoju nebeskú zbraň - nebeský disk - a s úmyslom zastaviť Šivovu zúrivosť týmto diskom rozsekal telo Satí na kúsky, ktoré popadali na rôzne miesta. Tieto miesta existujú dodnes a volajú sa Shakti Peethas (Šakti pít). Podľa rukopisu Mahápithapurána je 51 takýchto miest, z ktorých 23 je v Bengálsku (v indickom štáte Západné Bengálsko, kde ich je údajne 14, a v Bangladéši, ktorý sa po rozdelení bengálskej oblasti osamostatnil). Aj keď názory o počte a lokalitách sa rôznia - niektoré texty ako Pithanirnaya Tantra tvrdia, že Shakti Peethas sú aj na Srí Lanke, v Pakistane, Nepále i v Tibete, niektoré z nich sú však nespochybniteľné (aspoň tak hinduisti veria).

Deví Mata je teda Matka Vesmíru ako Bohženskom princípe, ktorá má veľa mien, čím môže vzniknúť dojem, že hinduistických bohýň je veľa, pritom však mnohé regióny i tradície vlastne používajú rôzne mená pre jedno a to isté Božstvo.

Deví Mata má tzv. Mahávidya aspekty - Jej Veľké múdrosti: 1. Kálí (temná a násilná forma, ktorá predstavuje ničivú silu, ktorá zničí každé zlo);  2. Tárá („hviezda“), ale veľmi podobná Kálí; na rozdiel od nej však väčšinou zobrazovaná v modrej farbe); 3. Tripura Sundarí stelesňuje šestnásť túžob - je tu zvýraznená najmä krása a tantrický aspekt; 4. Bhuvanešvarí (je identifikovaná najmä s energiou stvorenia); 5. Bhairaví je ďalší hrozivý aspekt podobný Kálí;
6. Čhinnamastá (bez hlavy, sama si totiž odťala hlavu; podľa legiend sa týmto naznačuje, že oddaným sa odovzdá maximálne rovnako ako matka, ktorá dá svojmu dieťaťu všetko, aj vlastné srdce; ňou samou odťatá vlastná hlava pre dobro svojich oddaných musí každého presvedčiť, že vo svojej nesmrteľnosti bude pre oddaných vernou matkou); 7. Dhúmávatí je aspekt Deví - večnej vdovy, ktorá zvestuje príchod dymu, aby horlivý nasledovník mohol vidieť až za múry smrti a nemal z nej strach, keďže Bohyňa dáva prísľub nesmrteľnosti;

Dhúmávatí na obrázku je hrozivá, priam až démonický vzhľad však nepredstavuje zlo či silu démonov namierenú proti dobru; má skôr navodiť strach, aby sa všetky temné sily podsvetia zľakli a zutekali. Dhúmávatí je aspekt Satí a príbeh o Nej začína tiež veľmi dávno.

8. Bagalámukhí - je zobrazovaná s kyjom, ktorý symbolizuje silu a odhodlanosť; 9. Mátangí je patrónkou vnútornej myšlienky a výživy zo zbytkov jedla, čo sa opiera o legendu, keď raz VišnuLakšmí (družka Boha Višnua) prišli pohostiť ŠivuPárvatí. Niektoré vzácne jedlá popadali na zem a z nich na svet vzišla krásna dievčina, ktorá si pýtala jedlo, ktoré ostalo; 10. Kamalátmika - je zobrazovaná ako symbol čistoty na lotosovom kvete a „Kamalá“ znamená „žena z lotosového kvetu“.

Kálí

Meno má pôvod v sanskritskom slove Kála (čas). Pre väčšinu Európanov je Kálí nepochybne úplne neprijateľná forma Boha, aj keď kríž sa významovo ničím nelíši od lebky - v oboch prípadoch ide o symbol smrti (ale aj znovuzrodenia zároveň). Z hinduistických božstiev je Kálí najhoršie pochopená a pre neznalosť iných kultúr aj neprijateľná, čomu určite dopomáha aj patriarchát. Smrť je však zároveň aj znovuzrodením a keď v kresťanstve kríž popri smrti symbolizuje zmŕtvychvstanie, v hinduizme lebka zase víťazstvo nad smrťou (egom) a zlom. Kálí prináša smrť egu a nikde v písmach nezabíja nikoho okrem démonov. Pohľad na Ňu je veľmi skreslený. Ak na kresbe drží v ruke odťatú hlavu, symbolizuje sa tým iba, aby sa človek nepripútaval k telu, ale aj Jej odhodlanosť bojovať proti zlu.

Kálí má aj svojich "duchov" v Južnej Amerike, a to špeciálne v Mexiku - Teteo Inan (Matka Bohov), ktorá je známa aj ako Teteoinan či Coatlicue. Zobrazovaná je ako žena s haďou sukňou a vencom z ľudských sŕdc, rúk a lebiek na sebe. Vo Fínsku sestrou Kálí je Kalma, tiež bohyňa smrti a podzemia. V severnej Británii je to Caillech (Kailech) - bohyňa smrti uctievaná dávnovekým kmeňom Kaledónia - výraz, ktorý použila Rímska ríša pre označenie kmeňa a aj oblasti.

Táto forma Šakti (Kálí) veriacim ukazuje, že dokáže do seba vstrebať všetko zlo. Kálí je Bohyňa smrti (ega). Siedma kapitola textu Deví Máhátmyam popisuje Kálí ako najzlostnejšiu formu Bohyne Durgy, ktorá vzišla z Jej zvrašteného obočia, aby bojovala proti démonom. Kálí, oblečená v koži tigra, je vždy čierna. Jej chrámy i osobné veci sú vydláždené lebkami. Prijať čierňavu a prítomnosť lebiek znamená, že my ako pozemšťania žijúci v dualite sa musíme bezpodmienečne podrobiť Jednote Boha a tak získať nádej na večný život.

Slávny bengálsky mystik a básnik Ramprasad Sen (1720-1781, pozri osobnosti) napísal prekrásne básne ako prejavy oddanosti Kálí. Ramprasad praktizoval aj vyššie spomenutú tantrickú sadhanu (doľava). Počas veľkého indického sviatku svetiel (Dípavali) severná časť Indie zapaľuje svetlá, aby si oddaní uctili Lakšmí; v Západnom Bengálsku však v tomto čase zapaľujú svetlá, aby si uctili Kálí.

Ramprasad Sen v jednej svojej básni píše: Je Kálí, moja Božská Matka, naozaj čierna? Čiernou sa javí iba preto, lebo ju vidíte z diaľky, ale keď Ju spoznáte zblízka, už nie je čierna. Aj obloha je modrá z diaľky, ale zblízka už nemá farbu. I voda oceánov je z diaľavy modrá, ale ak do nej vložíte ruku, zistíte že nemá farbu.

Kálí, ak k Nej pristúpia oddaní s láskou a otvorenou náručou, dáva prísľub bezpodmienečnej lásky bez ohľadu na rasu či sexuálnu orientáciu. Nezaujíma sa ani o spoločenský štatút svojich oddaných. Jej čierňava pohltí všetko zlo - to jest zanikne každá dualita.

Kálí sa stala určite nemilo známou aj kvôli tzv. kultu thugees, ktorý páchal rituálne vraždy a to tak, že jeho členovia unášali (iba) cudzincov a obetovali ich Kálí. Tieto informácie sú dôveryhodné a pochádzajú priamo od Britov, ktorí počas vypočúvania a popráv zistili viac o tomto kulte, ktorý je však stále zahalený rúškom tajomstva. Briti na veľké prekvapenie priniesli niečo celkom nepoznané - a to, že kult thugees pôvodne vychádzal z Islamu (sedem moslimských kmeňov) a že sa až neskutočne podobal kultu Fatimy - prorokovej dcéry (Mohameda).

K deformáciám dopomáhajú aj neznalí autori. Na istých českých stránkach sa objavil text "Věk bohyně Kálí". Písalo sa tam, že "Nynější doba je v písmech označena jako věk bohyně smrti Kálí. Tato epocha trvá již několik tisíc let a je vývojově poslední, kdy duchovní povědomí a s ním i řád v lidské společnosti upadl na nejnižší úroveň." Zo slov Kála (čas) a Kali (súčasný vek - pozor, sanskrit obe slová rozlišuje dĺžňami!!!) má niekto zmätok a myslí si, že žijeme vo veku Bohyne Kálí, ale ak čitateľ správne pochopil tieto stránky - žijeme vo veku, v ktorom bohovia nie sú (medzi nami), preto sa označuje ako Kali (bez dĺžňov!!!). S indickou Bohyňou Kálí to nemá po obsahovej stránke nič spoločné. Kali (bez dĺžňov!!!) je ešte meno démona, pozri. Správne je teda Kali (bez dĺžňov!!!) juga, hoci na internete nájdete tisíce (nesprávnych) výskytov typu "Věk bohyně Kálí".

Z foriem Veľkej Matky je Kálí najsúcitnejšia. Je to EGO, ktoré chce Ona zničiť, a lebky, ktoré nosí pri sebe (52 lebiek), iba naznačujú, že oslobodzuje od ega, ktoré sa pripútava k telu. Veniec z lebiek, Vamamala, predstavuje písmená sanskritu. Jej spojenie so sexuálnou voľnosťou nie je podložené v sanskritských textoch - naopak, žije v celibáte. Predsudky Európanov, že Kálí je "bohyňou smrti, násilia a sexuálnej odviazanosti", nestoja na pravde. Podobne by mohol hocikto povedať, že kresťania sú kanibali, lebo jedia ľudské (Kristovo) telo.

Mahisásura Mardini

Mahisásura-Mardini je Božia Matka Durgá, ktorá sa takto volá (Mahisásura Mardini), pretože zabila démona Mahisásuru (podľa textu v Deví Máhátmyam, ktorý je súčasťou Márkandeya purány). Mahisásura Mardini je ďalšia divoká forma Párvatí, Šivovej družky. (Píše sa aj Mahišásura.) V šaktizme má však Šakti väčšiu (najväčšiu) dôležitosť ako Šiva (v šivaizme to platí opačne).

Navarátri

Tento festival venovaný Božej Matke sa oslavuje dvakrát v roku (okolo jari a potom na prelome októbra/novembra - najdôležitejší sviatok, hoci sú ešte dva ďalšie festivaly, ale už nie tak významné); deň je určený na základe lunárneho kalendára, preto každý rok festival sadne na iný dátum. Je to festival (obrázok) uctievania Veľkej Durgy plný tanca, hudby a oslavuje sa počas deviatich nocí (navarátri je slovo zložené z nav: deväť; rátri: noc). Festivalom si veriaci pripomenú víťazstvo Bohyne Durgy nad tmou. Matka Božia sa prezentuje v deviatich formách a každá z nich sa môže uctievať každý deň počas tohto festivalu v závislosti od zvykov. Pojem Nav Durgá označuje deväť foriem Šakti (nemýliť si s aspektmi - múdrosťami, ktorých je desať) vrátane Durgy (v Bengálsku je to Kálí, mená, resp. formy sa pravdaže tiež podľa zvyklostí líšia):

Durgá - bojová a víťazná forma Božej Matky.

Durgá Šailputri - dcéra hôr. Patrí jej prvá noc Navarátri.

Brahmačárini - personifikuje lásku a oddanosť. Jej najobľúbenejšími ozdobami sú korálky rudraxa.

Čandraghantá - celá v zlate, s desiatimi rukami a troma očami, jej dopravným prostriedkom je tiger. Táto forma má najväčšiu popularitu na juhu Indie.

Kúšmándá je forma, ktorá sa oslavuje v štvrtú noc. Má osem rúk a tiež jazdí na tigrovi; okolo hlavy má žiaru (podobnú ako kresťanskí svätí).

Skanda Mata jazdí na levovi, má tri oči a štyri ruky.

Kálarátri má čiernu alebo modrú pokožku a štyri ruky. Jej dopravným prostriedkom je verný oslík.

Mahá Gauri je celá v bielom, vyžaruje z nej pokoj a súcit. Má štyri ruky, v ktorých drží bubon a trojzubec.

Siddhidátri - polovica Šivovho tela sa raz, keď Šiva uctieval Mahá Šakti, premenila na túto Bohyňu.

Tantra

Uctievači Šakti môžu jesť mäso (nie hovädzie) a piť víno. Známy je ich tzv. pančatattva rituál - náboženská zvyklosť, ktorá sa i dnes uplatňuje v Bengálsku (dnes aj Bangladéš; Západné Bengálsko je zase indický štát, ktorý sa po odtrhnutí zachoval ako súčasť Indie; výraz Bengálsko označuje Bangladéš a zároveň indický štát Západné Bengálsko). Termín "pančatattva" je kombináciou dvoch slov: "panča", čo znamená "päť", a "tattva" - "prírodné živly". Pančatattva je rituál, počas ktorého účastníci do seba absorbujú energiu z piatich živlov prírody, ktorých každé pomenovanie začína písmenom "M": mamsa (mäso), matsya (ryba), madya (alkohol), mudra (druh praženej nezrelej pšenice) a maithuna (sexuálne spojenie). Tantrické sekty možno klasifikovať ako od stredu doľava (vámáčárá) a od stredu doprava (dakšináčárá). O doktrínach a rituáloch šaktizmu sa možno dozvedieť aj v indických písmach, ktoré sa volajú Tantra šástra (súčasť kanónu Dharma šástra) a ktoré aj uznávajú autoritu Véd.

Typickou črtou tantrizmu je jeho tajný aspekt - príznačný tým, že ho nie je možné vidieť verejne. Noví adepti tantrizmu v oblastiach, kde táto tradícia má veľkú históriu (India, Indonézia...), museli väčšinou vždy prisahať, že tantrické znalosti utaja a že ich nebudú šíriť. Západný tantrizmus, ktorý vidíme všade okolo seba, je zameraný iba na obchodný úspech a získavanie peňazí. Jeho typickým prvkom je pravý opak - namiesto niekoľkých zasvätencov, ktorí sedia v utajení a ktorí vzývajú svojich Bohov, ho vidieť všade, aj v tých najkomerčnejších médiách. Obyčajne ide o úplne bezcenné informácie, ktoré však upútajú, lebo sú zaujímavé, ale vznikajú dezinformácie. Ak chce niekto duchovne rásť, vstupom do klamstiev tzv. "západného tantrizmu" sa iba dostane do slepej uličky, lebo tantra je o poznaní a poznanie je o Bohu.

108 mien Bohyne Durgy

Jednotlivé názvy pochádzajú z pôsobenia Božej Matky, teda z rôznych rukopisov svätého pôvodu. Okrem týchto 108 mienMatka Božia oveľa viac mien, ale ich priblíženie by už presahovalo rámec tohto informatívneho celku.

(Tu sú mená väčšinou zámerne ponechané tak, ako ich uvádzajú prepisy sanskritských textov - "sh" treba čítať ako "š"; "j" ako "dž"; "ch" ako "č", "ee" ako "í" atď.)

1) Deví - Bohyňa Matka
2) Durgá - Nedosiahnuteľná
3) Tribhuvaneshwari - Bohyňa troch svetov
4) Yashodagarba Sambhoota - Ktorá pochádza z Yašodovho lona
5) Narayanavarapriya
6) Nandagopakulajata
7) Mangalya - S prísľubom
8) Kulavardhini
9) Kamsavidravanakari
10) Asurakshayamkari - Ktorá oslabila hordy démonov
11) Shilathata Vinikshibda
12) Akashagamini - Ktorá sa pohybuje na nebi
13) Vasudevabhagini - Vasudevova sestra
14) Divamalya Vibhooshita - Ovenčená prekrásnymi ozdobami
15) Divyambaradhara - Prekrásne oblečená
16) Khadgaketaka Dharini - Ktorá drží meč a štít
17) Shiva - S prísľubom
18) Papadharini
19) Krishna - Krišnova sestra
20) Varada - Ktorá poskytuje láskavosť
21) Kumari - Mladé a panenské dievča
22) Brahmacharini - Tá, ktorá hľadá brahmana
23) Balarkasadrushakara - Ako vychádzajúce slnko
24) Purnachandra Nibhanana - Krásna ako mesiac
25) Chaturbhuja - So štyrmi rukami
26) Chaturvakttra - Tá, ktorá má štyri tváre
27) Peenashroni Payodhara - S veľkou ženskou hruďou
28) Mayoora Pichhavalaya - Ozdobená z pávieho peria
29) Keyurangadadharini - S náramkami
30) Krishnachhavisama - Ktorá sa podobá Krišnovmu jasu
31) Krišna - Ktorá má tmavú pleť
32) Sankarshanasamanana
33) Indradhwaja Samabahudharini - S plecami ako Indra
34) Patradharini - Tá, ktorá drží nádoby
35) Pankajadharini - Tá, ktorá drží lotos
36) Kanttadhara - Tá, ktorá drží Šivov krk
37) Pashadharini - Tá, ktorá drží povraz
38) Dhanurdharini - Tá, ktorá drží luk
39) Mahachakradharini - Tá, ktorá drží čakru
40) Vividayudhadhara - Tá, ktorá so sebou nosí rôzne zbrane
41) Kundalapurnakarna Vibhooshita - Ktorá nosí náušnice
42) Chandravispardimukha - Prekrásna ako mesiac
43) Mukutavirajita - Ozdobená žiarivou korunou
44) Shikhipichhadwaja Virajita - S vlajočkou páva
45) Kaumaravratadhara
46) Tridivabhavayirtri
47) Tridashapujita - Bohyňa nebešťanov
48) Trailokyarakshini
49) Mahishasuranashini - Tá, ktorá zničila démona Mahišu
50) Prasanna - Radostná
51) Surashreshtta - Zvrchovaná medzi nebešťanmi
52) Šiva - Lepšia polovička Šivu
53) Jaya - Tá, ktorá zvíťazí nad všetkými
54) Vijaya - Ktorá zvíťazí nad všetkým
55) Sangramajayaprada - Tá, ktorá poskytne víťazstvo vo vojne
56) Varada - Tá, ktorá svojím oddaným odovzdá všetko
57) Vindhyavasini
58) Kálí - Bohyňa smrti (ega)
59) Kálí - Ktorá má čas pod kontrolou
60) Mahá Kálí - Veľká Kálí
61) Seedupriya
62) Mamsapriya
63) Pashupriya - Tá, ktorá sa teší zo všetkých bytostí
64) Bhootanushruta
65) Varada
66) Kamacharini
67) Papaharini - Ničiteľka každého hriechu
68) Shree (Šrí) - Posvätná
69) Kriti
70) Dhruti - Chrabrá
71) Siddhi - Ktorá je vždy úspešná
72) Hri - Svätý chválospev
73) Vidhya - Múdrosť
74) Santati
75) Mati - Múdra
76) Sandhya - Súmrak
77) Ratri - Noc, temnota
78) Prabha - V hodinách pred úsvitom
79) Nitya - Nekonečná
80) Jyotsana - Žiariaca ako plamene
81) Kantha - Svätožiara
82) Khama - Odpúšťajúca
83) Daya - Súcitná
84) Bandhananashini - Ktorá pomáha sa odpútať
85) Mohanashini - Tá, ktorá zničí túžby
86) Putrapamrityunashini
87) Dhanakshayanashini
88) Vyadhinashini - Ničiteľka chorôb
89) Mruthyunashini - Víťazná sila nad smrťou
90) Bhayanashini - Ničiteľka strachu
91) Padmapatrakshi - S očami ako lotos
92) Durgá - Tá, ktorá odstráni súženie
93) Sharanya - Tá, ktorá poskytne útočište
94) Bhaktavatsala - Tá, ktorá odmeňuje svojich oddaných
95) Saukhyada
96) Arogyada - Ktorá poskytne dobré zdravie
97) Rajyada - Ktorá poskytne kráľovstvo
98) Ayurda - Ktorá poskytne dlhý život
99) Vapurda - Ktorá poskytne prekrásny vzhľad
100) Sutada
101) Pravasarakshika - Ktorá ochraňuje pocestných
102) Nagararakshika - Ktorá ochraňuje Zem
103) Sangramarakshika
104) Shatrusankata Rakshika - Ktorá ochraňuje súžiacich pred nepriateľmi
105) Ataviduhkhandhara Rakshika
106) Sagaragirirakshika - Ktorá chráni na mori i v horách
107) Sarvakaryasiddhi Pradayika - Ktorá poskytuje úspech
108) Durgá - Najnádhernejšie Božstvo - Bohyňa Durgá

Back

 
Last updated: Click on the English flag