Hinduism

Hinduistické symboly

ÓM

V evanjeliu podľa Jána sa hneď na začiatku píše, že na počiatku bolo SLOVO. V hinduizme je ním ÓM, často písané aj ako AUM, čo je mystický zvuk a súčasť mantier. ÓM je "výdych Boha", ktorý nastal pri vzniku vesmíru a často ho vidieť na vyobrazeniach indických bohov. Tento posvätný symbol sa dáva na začiatok všetkých hinduistických textov. Symbol, ktorý zobrazuje toto posvätné slovo, sa nazýva omkára.

Ankuša

Bodec na odstránenie prekážok (v jednej ruke ho drží Ganeš).

Bindi

Farebná bodka nakreslená na čele.

Dhavja

Oranžová (alebo červená) vlajočka, často zavesená nad chrámami; symbolizuje víťazstvo.

Farby

 

Šafránová

Agniho farba symbolizuje všetky aspekty hinduizmu. Táto farba je najsvätejšou farbou hinduizmu.

Červená

Predstavuje zmyselnosť a čistotu. Mnohé symboly (ako bodka na čele) sú v červenej farbe. Aj sošky hinduistických bôžikov sa zvyknú obsypávať červeným práškom. Červená farba ničí zlo. Je v nej zdravá agresivita - energičnosť, sexualita a vášeň.

Zelená

Farba pre slávnostné príležitosti. Predstavuje pokoj a šťastie. Vdovy preto túto farbu nikdy nenosia. Prináša pokoj duši, pretože z nej vyžaruje príroda.

Žltá

Farba pre vedomosti a poznávanie. Je to farba jari, ktorá aktivuje. Pán Višnu býva často zobrazovaný v žltej farbe, ale aj Ganeš, čo symbolizuje múdrosť.

Biela

Predstavuje pokoj a čistotu. V tejto farbe býva zobrazovaná Sarasvatí.

Modrá

Je to farba riek, morí a oblohy, preto predstavuje diaľku, výšku a hĺbku.

Čierna

Je symbolom Krišnu, ale aj Kálí. Čierna symbolizuje moc, pretože pohlcuje všetky ostatné farby, tak môže byť aj symbolom prevahy.

Ghanta

Zvon, ktorý sa používa v náboženských rituáloch.

Hákový kríž - svastika

Tento symbol, ktorý veľmi sprofanovala nacistická ideológia a neskôr aj neznalosť Európanov, bol vlastne prevzatý z hinduizmu, najmä z jeho okultných zdrojov. Svastika je druhý najsvätejší symbol v hinduizme, je to symbol prosperity, šťastia a jeho štyri smery predstavujú zároveň aj štyri svetové strany.

Hamakunda

Ohňový oltár a symbol dávnych védskych rituálov.

Jantra

Grafický obrazec, pomocou ktorého sa veriaci dostáva do kontaktu s božstvom. Trojuholník (väčšinou v kruhu) jednou hranou smerom hore je symbol Šivu a smerom dole je symbol Šivovej družky.

Kanga

Typický druh dreveného hrebeňa, ktorý nosia Sikhovia ako symbol pre čistotnosť.

Khanda

Znak Sikhov.

Kolam

Aj pod názvom Rangoli - sú to rôzne obrazce podobajúce sa jantrám, ktoré predstavujú rôzne hinduistické božstvá a podobne ako v náboženstve Voodoo sú nakreslené na zemi, často pred dverami. Pre kresby sa používa prášok a musia byť nakreslené bez prerušenia, takže vytvorenie takého obrázku sa považuje za umenie.

Kumkum Tilaka

Šaktisti používajú tzv. Kumkuma Tilaka, čo je druh farbiva - na čelo si nakreslia jednu vertikálnu čiaru alebo bodku.

Kuttuvilaku

Druh lampy s olejom, používa sa na zobudenie božského svetla v nás a na odstránenie nevedomosti.

Mala

Ruženec, veniec, aj z kvetov.

Linga a yoni (joni)

Toto sú veľmi časté náboženské objekty, ktoré sa vyskytujú všelikde, i v chrámoch. Ide o mocnú symboliku spojenia - naplnenia prírodného zákona lásky, keď muž a žena (v tantrickom spojení) sa postavia na roveň Šivovi a Jeho Šakti, ktorí vo svojej láske diktujú pravidlá vesmíru. Linga sa teda považuje za mužský orgán plodnosti a yoni (joni) za ženský.

Lotosový kvet alebo Padma

Najsvätejší kvet hinduizmu. Lotosový kvet je aj symbol stvorenia.

Mandala

Grafické vyobrazenie spojenia kruhu a štvorca, ktoré v rôznych duchovných tradíciách (hinduizmu a budhizmu) pomáha nadviazať a udržať kontakt s duchovným svetom. Je to aj symbolické zobrazenie celého vesmíru.

Mayura (Mayil)

Páv, dopravný prostriedok Boha Skandu/Murugana.

Modaka

Sladkosti, ktorými možno potešiť Bohov, najčastejšie Ganéšu.

Mudra

Symbolický alebo rituálny pohyb (rukou alebo celým telom) s náboženským významom (vyjadrenie niečoho).

Mušika

Myš, Ganéšov dopravný prostriedok.

Natarádža

Šiva zobrazovaný v tanci ako Pán vesmírneho tanca.

Purna Kumbha

Niekedy aj Purnakumbha alebo i Kalaša (Kalasha) je kovový džbán (na jeho výrobu môže byť použité zlato, mosadz, striebro atď.), ktorý sa používa pri náboženských obradoch.

Džbán je plný vody a na jeho vrchu sú listy z mangovníka a kokosový orech. Kalaša sa ako pojem nachádza i v Matsya a Skanda puráne, je to symbol hojnosti (elixír večného života). Na obrázku vľavo vidieť Kalašu vo vyjadrení Božej Matky Durgy (Párvatí).

Stupa

Najvyššia časť na samom vrchu hinduistických i budhistických chrámov - stupa je symbolom pre organizáciu vesmíru. Slovo stupa má ešte viac významov a v budhizme je to aj označenie pre druh typickej stavby.

Šaivistický (šivaistický) ruženec

Šivaistický ruženec (mala) pozostáva zo 108 koráliek rudrAxa a z jeho vyobrazenia sa dozviete viac (obrázok vľavo).

Šrí Paduka (Tiruvadi)

Typické sandále, ktoré nosia svätí muži.

Tattva

Päť základných živlov: voda (Apas), vzduch (Vayu), zem (Prithivi), oheň (Tejas) a obloha/éterická rovina/atmosféra (Akasha/Ákáša).

Tilaka (alebo Tilakam)

Znak, ktorý si ľudia v Indii kreslia na čelo. Podľa tohto znaku každý spozná tradíciu podľa spôsobu, ako je znak urobený. Ganapatisti používajú druh červenej pasty (rakta candana); šivaisti popol, višnuisti hlinu zo svätého miesta alebo rieky.

Tiratana

Symbol budhizmu, ktorý predstavuje tri najdôležitejšie "drahokamy" budhizmu. Sú to: Budha, Dharma (Budhove učenie) a Sanga (komunita nasledovníkov Budhu).

Trišula alebo trojzubec

Tento symbol patrí Šivovi, ale aj Ganešovi a Skandovi. Symbol však nájdeme aj na vyobrazeniach Bohyne Durgy, Šivovej spoločníčky. Symbol má aj grécky boh mora Poseidon. Trojzubec je zbraň.

Yab-yum (Jab-jum)

V tibetskom jazyku "matka-otec". Je to budhistický symbol - obraz dvoch božstiev v sexuálnej polohe.

Back

 
Last updated: Click on the English flag