Ezoterika

Sufizmus

 

Slovo "Aláh" pozná aj sanskrit a doposiaľ sa používa v hinduistických chválospevoch na Bohyňu Durgu (Parvatí). Aláh je v preklade, píše www.hinduism.co.za, Božia Matka. Kába, najsvätejšie miesto islamu (Mekka), je pôvodne Šivov chrám. Šivov symbol je aj polmesiac.

Hoci vyššie uvedené môžu kritizovať ľudia, ktorí o islame vedia podstatne viac ako bežný človek, včlenenie niektorých prvkov hinduizmu do islamu potvrdzuje aj názor autora článku na stránke www.islam-watch.org, kde sa píše, že "na mnohých kameňoch Káby sú sanskritské písmená, ale nevidieť ich, pretože ich zahaľuje čierna prikrývka". Obrázok Boha Šivu tu uvedený zobrazuje polmesiac, ktorý je takmer na každom vyobrazení tohto Boha. Je samozrejme veľmi reálne, že o pôvode Káby a o spojení Boha Šivu s islamom nebude veľa moslimov súhlasiť - nech to teda ostane len ako zaujímavá inšpirácia.

Keď sa mi raz ozval celkom známy americký autor kedysi pôsobiaci aj v prúde beatnickej poézie, Charles Upton, a poslal mi svoj vlastný príspevok o Hyperboree, tak som sa dostal k sufizmu i zblízka. Tento islamský ezoterický smer, do ktorého vyššie menovaný pán vstúpil, je nositeľom aj prekrásnej hudby, kde patria slávni hudobníci ako Nusrat Fateh Ali Khan z Pakistanu.

Sufizmus, v arabčine tasawwuf, je chápaný ako vnútorná a mystická dimenzia islamu. Dnes dokonca aj veľa nemoslimov verí, že sufizmus prechádza za hranice islamu.

Sufizmus vznikol po smrti proroka Mohameda (632) ako reakcia na duchovné stuhnutie, ktoré vidieť či bolo badať i v iných náboženstvách. Sufizmus vznikol v 8. storočí v Iraku, odtiaľ sa šíril aj do kresťanských krajín a do budhistických krajín strednej Ázie. Tí, čo dosiahnu odstránenie zmyslového závoja a nadobudnú pravé poznanie, sú svätci. Svätci vytvárajú hierarchickú sústavu, na ktorej vrchole je "kutb"; spravujú svet, hoci svet o tom nevie; udeľujú požehnanie; konajú zázraky; vnímajú vnútro ľudí; rozumejú zvieratám a celá príroda ich počúva. Kult svätcov odporuje učeniu islamu, preto ho ortodoxia odmietala i odmieta. Sufizmus je islam a zároveň ním nie je, lebo ho prekračuje (resp. sa vymyká ortodoxnému mysleniu podobne ako sa tantrický hinduizmus vymyká ortodoxnému brahmanizmu, čo je dôvod, prečo tantra vždy bola a i je tajná cesta k Bohu. Podobne ako tantra v hinduizme či sufizmus v islame aj gnosticizmus (i kresťanský) sa dostal mimo a katolícka cirkev ho zakázala. Zaujímavé je, že v sufizme nájdeme pravé a nefalšované korene pravého gnosticizmu, pretože sufizmus ho do veľkej miery prevzal z Grécka.

Aby čitateľ viac chápal tento ezoterický smer, najskôr si priblížime islam.

Islam

Islam je náboženstvo, ktoré na svet priniesol prorok Mohamed, ktorý veril, že sa mu zjavil Boh a cítil potrebu toto oznámiť ľuďom. V islame je veľa smerov, hoci médiá najskôr ukazujú iba extrémistov. Môžete mať aj iný názor, ale fanatikov majú aj kresťania (Severné Írsko atď.).

Svätá kniha islamu je Korán, ktorý je predovšetkým o láske.

Hoci súru 47:4 v Koráne radi ukazujú kritici Islamu, pretože sa v nej hovorí - Keď stretnete nevercov, zotnite im hlavy...- takíto "kritici" už sotva ukážu, že aj v Biblii (Samuel 1, 15:2-3) stojí napríklad čosi podobné a na mnohých miestach: "Takto hovorí Hospodin mocností: Všímal som si, čo učinil Amálék Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých: mužov i ženy, deti i dojčence, voly i ovce, ťavy i osly."

Súra 47:4 nemôže slúžiť ako kritika islamu, pretože text je vytrhnutý z kontextu.

Na internete vysvetľuje jeden islamský redaktor, že prorok hovorí aj: "Kto nespravodlivo zraní kresťana alebo Žida, vôňu raja nikdy nepocíti."

Vidieť, že je tu snaha rozdeľovať ľudí na základe neúplných informácií, pretože sa tým dajú dosiahnuť politické ciele. Kritikov islamu je viac, aj Ole Nydahl, ktorý je uvedený v hinduistickej časti týchto stránok.

Môžeme hovoriť o "stuhnutom" islame a o "voľnejšom", o čom si čitateľ utvorí názor v ďalšom vstupe o Bahaizme, tiež islame, čo nám však akosi nikto nechce povedať.

Bahájska viera v Boha

http://www.bahai.sk/boh.htm

Islam priniesol jedno tolerantné a ľudskú dušu prijímajúce náboženstvo, ktoré vzniklo z perzského šíizmu. Je to vrchol moslimského náboženského myslenia. Takéto milujúce náboženstvo nemajú hádam ani kresťania... Spýtajú sa kritici islamu sami seba, či sú aj takéto reformy islamu kriminálne (ako zvyknú o islame vravieť)?

Bahájska viera očami evanjelického kňaza, teológa a profesora na univerzite v Teheráne, Rudolfa Macúcha (úryvok prevzatý z vyššie uvedenej stránky):

Bábizmus a beháizmus sú hnutia, ktoré vznikli na pôde ustrnutého perzského šiízmu ako reakcia proti klerikálnej klike, reprezentovanej šiítskými kňazmi, molláhmi. V baháizme prechádza do univerzálneho náboženstva, ktoré predstavuje najvyšší vrchol moslimského náboženského myslenia.

Zakladateľom bábizmu je Mirzá Mohammed 'Ali, muž vzdelaný aj inšpirovaný. Práve tisíc rokov po záhadnom zmiznutí posledného imáma, roku 1844 vyhlásil sa za bránu (Báb), ktorá otvára známosť božích právd. Jeho učenie znamenalo ozajstnú náboženskú a sociálnu revolúciu. Mohamedov Korán nahradil svojim vlastným Koránom, ktorý tiež vydával za zjavený.

Jeho myšlienky začali sa šíriť veľmi rýchlo. Pridali sa k nemu všetci, ktorí očakávali príchod mahdího a túžili po slobode a rovnosti. Avšak napadnutý klérus sa bránil a vyhlásil jeho prívržencov, zvaných bábí, za anarchistov. Keďže toto hnutie sa dožadovalo skutočne politických reforiem, bol Báb uväznený a odsúdený na smrť zastrelením. Prvý výstrel, ku ktorému boli určení kresťanskí vojaci, pretrhol iba povrazy, ktorými bol priviazaný. Báb, vyčerpaný dlhým utrpením a napätím, stratil ducha a rozbehol sa priamo proti vojakom, ktorí ho zavraždili. Vláda prenasledovala aj jeho stúpencov, z ktorých treba spomenúť zvlášť hlásateľku feministického hnutia v Perzii Zerrin Tádž (Zlatá koruna), zvanú tiež Qorrat-ol-'Ain (Potešenie oka), ktorú zahrdúsili a upálili na hranici. To boli prví martýri bábizmu. Koniec úryvku.

Islam verí na tehličkové budovanie Veľkého Domu Hlavného Architekta (Boha), uznáva Ježiša ako proroka spolu so židovskými prorokmi - Abrahám, Eliáš, Jonáš... a ako každé náboženstvo sa určite dopustil chýb.

A zase sufizmus...

Sufizmus môžeme definovať aj ako "veda, ktorej cieľom je náprava srdca a odladenie od všetkého, čo nie je v súlade s Bohom."

Sufizmus si vyžaduje učiteľa a ide o tajné zasvätenie. Učiteľ sufizmu musí mať autorizáciu učiť druhých a platí, že poznanie sufizmu nemožno v nijakom prípade získať z kníh.

O tom, aké prekrásne je náboženstvo islamu, sa možno dočítať aj v časti o bohyni Bon Bibi, ktorú uctievajú moslimovia a hinduisti spoločne.

Back

 

 
Stránka bola naposledy aktualizovaná: Pozri vlajočku