Hinduism

Slovník

Slovníček

Mnohé výrazy tu uvedené je ťažké niekedy "poslovenčiť", lebo ich bežne ľudia nepoužívajú. To však neplatí o slovách ako "joga" alebo "Krišna". V Indii je veľa jazykov, veľa jazykových zvyklostí, kde i rovnaké slová sa vyslovujú trochu rozdielne. Niekto povie Ganeš, iný Ganéš alebo Ganéša. Mená a názvy som na mnohých miestach ponechal tak, ako ich uvádzajú prepisy sanskritských textov - "sh" treba čítať ako "š"; "j" ako "dž"; "ch" ako "č", "ee" ako "í" atď.)

Aum / Óm

Posvätná slabika, ktorá vznikla pri vzniku vesmíru (stvorení) a je najposvätnejším tónom hinduizmu. Nachádza sa väčšinou na začiatku všetkých dôležitých náboženských textov i vyobrazení indických Bohov. Óm, okrem vyobrazenia na vrchu každej tu prezentovanej stránky, vidieť pekne i v dekoratívnej úprave v časti (hinduistické) symboly.

Acharya / Acarya

Označenie prominentného alebo príkladného duchovného učiteľa v hinduizme.

Airavata

Airavata je biely nebeský slon so štyrmi klami a siedmymi chobotmi, ktorý nosí boha Indru.

Árijci alebo "árijská rasa"

Slovo "árijský" či "Árijec" je odvodené zo sanskritu a označuje dávnovekú skupinu ľudí (výraz "arya" znamená "ušľachtilý"), ktorá si podrobila časť indického subkontinentu a ktorá zaviedla kastový systém a priniesla Védy.

Teóriu "árijského vpádu do Indie" zvonka (z oblasti mimo panindického priestoru) vymyslel Max Müller (nemecký filológ, ktorý sa usadil v Anglicku), ktorého financovali britskí kolonizátori, aby odôvodnili svoju inváziu do Indie. Tento termín ("árijská rasa") napáchal veľa škôd, pretože ho využil nacizmus a dodnes využívajú rasistickí extrémisti.

O pôvode tejto "rasy" sa veľa písalo, ale v tisíckach strán "múdrych kníh" je stále ťažké nájsť pravdu, čoho dôkazom je najmä obrovská nejednotnosť v názoroch. Hinduizmus nepovažuje výraz "árijská rasa" za najšťastnejší - ide predovšetkým o európsky termín, ktorý sa akosi presadil, určite aj z dôvodu nacistického okultizmu a jeho teórii o nadradenosti tejto rasy (árijskej) nad druhé. Pre okultistov to bola a i je "rasa" vyššieho genetického kódu. Tieto idey priviedli na svetlo sveta podobizeň fašizmu, keďže bolo potrebné odôvodniť rasovú nadradenosť Germánov. Idey šírili najprv iba okultisti, ktorých názory sa neskôr pretransformovali do podoby rasovej nadradenosti Árijcov. Termín "arizácia" sa používal aj u nás (za Slovenského štátu), čo znamenalo očistenie ľudí "árijského pôvodu" od menej hodnotných rás.

Niektorí európski (i americkí) historici majú tendenciu prepísať celé indické dejiny tak, aby sa zmestili do obdobia 2000 rokov pred Kristom, čo zrejme vychádza z ich komplexu, pretože indická kultúra je preukázateľne oveľa staršia. Keď začínajú písať o Árijcoch, ich zvykom býva uvádzať ničím nepodložené mýty, čo by ako "vedci" robiť nemali. Určite, bol tu Platón (Atlantída), Herodotos (Hyperborea), ale ak nevieme nič o Atlantíde (nie sú dôkazy) a mýtickej krajine menom Hyperborea, o Árijcoch platí to isté. Samozrejme, len s problémami priznajú, že Árijci boli (alebo mohli byť) Indovia (alebo ich súčasť s trochu iným etnickým základom). V Indii existuje viac druhov "rás", ak slovo "rasa" je tu adekvátne. Západní vedci častokrát iba hádajú - nevedia nič ani o skupine ľudí z južnej Indie s pomenovaním Kodava, ktorí sú bieli rovnako ako my (ide pôvodne o bojovú rasu). Pokiaľ vedci nevedia nič o pôvode tejto skupiny ľudí - ktorá existuje, kde môžu prísť, skúmať a klásť otázky, už vonkoncom nič nemôžu vedieť o Árijcoch! Teórií je viac ako treba. Európski, americkí a dokonca už aj indickí vedci hovoria o ich príchode zo strednej Ázie, z oblasti Zakaukazka, či dokonca Litvy. Indická tradícia a aj védska dharma má vlastný názor na domovinu Árijcov - Sapta Sindhava, čo je oblasť okolo rieky Indus. Ak však niekde tu v Európe začnete študovať históriu, tak sa o tomto iba ťažko dozviete.

Arati

Tradičný hinduistický rituál.

Ashram / Asram / Ašrám

Miesto podobné kresťanským kláštorom, kde veriaci môžu žiť, modliť sa, slúžiť svojmu guru a sa duchovne rozvíjať.

Bhagavad-Gíta

("Pieseň Pána") Súčasť Mahábháraty, ale sú aj iné knihy, z ktorých vznikli podoby Bhagavadgíty. Isté state mohli byť písané postupne - hovorí sa tu o bojovníkovi Ardžunovi, ktorý dostáva inštrukcie od Krišnu - ten udáva tri cesty života (a nasledovania Boha): poznanie, povinnosť a oddanosť.

Bhajans

Piesne na oslavu Boha.

Bharata

Kmeň Árijcov, ktorý sa spomína aj v Rig Véde. Bharata je ešte legendárny kráľ, ktorý dobyl Indiu. Podľa Mahábháraty ríša Bharata dominovala na celom indickom subkontinente, ale aj v oblastiach dnešného Afganistanu, Uzbekistanu a Perzie (Iránu).

Bön, Bönpo, bönizmus

Predbudhistické náboženstvo Tibetu. Viac v ezoterickej časti.

Brahma

Boh - Stvoriteľ uvedený aj vo svätej hinduistickej TROJICI spolu s Višnuom a Šivom, ale Jeho uctievanie sa vytratilo.

Budhizmus

Budhizmus je (náboženský) prístup k ponímaniu života i sveta okolo seba, filozofia i typ psychológie so zameraním na úplné anulovanie utrpenia. Toto náboženstvo verí v Bohov, ale s výnimkou niektorých škôl ich nevidí tak dôležitých ako hinduizmus, z ktorého budhizmus vyšiel okolo roku 565 pred Kristom, hoci tento názor neakceptujú všetky budhistické školy. Atisha Dipankara, veľký budhistický učiteľ z 10. storočia, udáva Budhove pôsobenie už do roku 2100 pred Kristom.

Pre elimináciu utrpenia Budha stanovil štyri vznešené pravdy: 1) Život je utrpenie. 2) Utrpenie spôsobuje túžba a dôsledky našich skutkov (zákon karmy). 3) Z utrpenia je možné sa vyslobodiť. 4) K oslobodeniu vedie cesta - Dharma.

Budha túto cestu ukazuje. "Dharma" patrí k trom drahokamom budhizmu a ďalšie dva sú "Sangha" - duchovná komunita, "Budha" - osvietenosť mysle. Budhizmus oproti hinduizmu je viac homogénny a na rozdiel od hinduizmu má zakladateľa.

Čakra

V joge centrum (miesto) energie v ľudskom tele, ktorá práve tu môže prúdiť a jej uvoľňovaním sa človek dostáva k vyšším energiám, ale i k harmonizácii telesných funkcií. Je niekoľko modelov pre systém čakier; jeden stojí na filozofii o ôsmych čakrách: 1. Muladhara; 2. Swadhisthana; 3. Manipura; 4. Anahata; 5. Vishuddha; 6. Ajna 7. Bindu; 8. Sahasrara.

Čakra je sanskritský termín pre "koleso" alebo "kruh". Je niekoľko definícií i modelov systému čakier. Budhistický model je iný ako hinduistický. V hinduizme koncept čakier predstavuje "ezoterickú anatómiu", ale je ešte tantrický model, ktorý rôzni ortodoxní hinduisti odmietajú. Existujú tantrické texty ako Sat-Cakra-Nirupana a iné. Je však aj model, ktorý vychádza zo starotibetskej kultúry Bön. Tradičný model čínskej medicíny je tiež trochu iný, ale sú aj "Západné modely", ktoré začali šíriť rôzni učitelia ako Johann Georg Gichtel (1638-1710). Na Západe prevládla najmä šaktistická teória, že čakier je sedem (viď obrázok). Západ prijatiu tejto teórii vďačí najmä britskému orientalistovi (Sir John Woodroffe - 1865-1936), ktorý preložil dva indické texty: Sat-Cakra-Nirupana a Padaka-Pancaka.

Pri meditácii sa možno sústrediť na rôzne čakry a dosiahnuť tak isté výsledky. Čakrám sa priraďujú aj farby - obrázok vľavo.

Siedma čakra na korune hlavy predstavuje korunu a myšlienku. Šiesta čakra sa nazýva aj čakra tretieho oka a vzťahuje sa na funkciu videnia (aj chápania). Piata čakra je v hrdle a predstavuje zvuk a vibrácie. Štvrtá čakra je srdcová čakra, je orientovaná na lásku a integruje ľudské emócie. Tretia čakra predstavuje silu, vôľu a pomáha aj pri metabolizme. Druhá čakra je nižšie okolo oblasti brucha (ako má človek kríže) a uvoľňuje sexualitu, jej elementom je voda. Prvá čakra predstavuje Zem, je na samom spodku chrbtice. V tejto čakre spí tzv. energia Kundalini, ku ktorej má veľmi blízky vzťah práve Ganeš.

Čínáčára

Čínsky sexuálny mystický smer podobný vámáčáre.

Dakšina

Dar pre kňaza alebo guru.

Devadásí

Devadásí je termín pre tie dievčatá a ženy, ktoré sa stali "rituálnymi služobníčkami" v chrámoch - "vydali sa" za svojho Boha, starali sa o chrám a ich "služba" mohla obsahovať aj poskytovanie "sexuálnych radovánok", primárne však to bol tanec, spev a účasť v orchestri. Devadásí v niektorých chrámoch ako Jagannath komplex (Puri) sa sexuálnym radovánkam naopak vôbec nevenovali.

Devanágarí

Druh písma (nie jazyk ako sanskrit, číta sa zľava doprava); možno ho použiť aj pre zápis sanskritu i iných jazykov.

Dharma

Duchovný zákon, "dobrá cesta", ale aj boh spravodlivosti.

Darshan (Daršan)

Požehnanie od Boha alebo božstva, ktoré sa môže vyskytnúť aj v prítomnosti svätej osoby alebo svätého miesta. Daršan môže dať Božia Matka, Šiva, Ganeš, Skanda, Višnu a aj Hanuman.

Ek Devata

Ek Devata je termín, ktorý znamená "jeden" a používa sa ako označenie "Jeden Boh".

Fašizmus a nacizmus

Fašizmus je tu uvedený iba preto, lebo aj hinduizmus (a aj budhizmus) používa hákový kríž ako svoj symbol.

Termín "fašizmus" pochádza z latinského slova fasces - zväzok prútov so sekerou (symbol moci v starovekom Ríme). Tento symbol ostal doposiaľ v heraldike niektorých vlád vrátane USA a niektoré konšpiračné teórie preto hovoria, že dnešná svetovláda je tiež istá obdoba fašizmu. K vyššie uvedenej úvahe patrí aj obrázok vojenskej budovy v USA, ktorá je celá v tvare hákového kríža a ktorý prišiel na svet iba vďaka Google Earth.

Diktatúra, ktorá stojí na absolutizme a etatizme (absolútnom vplyve štátu). Nacizmus je skratka pre "národný socializmus" - politický smer, s ktorým v Nemecku prišiel diktátor Adolf Hitler, ktorého idey sa opierali o myšlienky spoločnosti Thule (a nielen tej), ktorá skúmala pôvod Germánov. Tieto diktátorské režimy (najmä nacizmus) majú s hinduizmom spoločný (na veľké nešťastie - preto sa tu aj o tom píše) iba hákový kríž, nie myšlienky. Hákový kríž prevzali preto, lebo verili, že ho tu kedysi zanechala "vyššia rasa", o ktorej nacisti (Nemci) tvrdili, že z nej (na rozdiel od iných Európanov) pochádzajú. Nacisti verili, že sú potomkami Teutónov, čo bol dávnoveký germánsky kmeň údajne s iným - lepším genetickým fondom (z Hyperborey). Tým sa vyvyšovali nad Slovanov, Židov a iné "menejhodnotné" rasy. Pojem fašizmus pochádza zase z Talianska (Mussolini) a medzi nacizmom a fašizmom je ten rozdiel, že nacizmus kladie oveľa väčší dôraz na vplyv štátu v cieľoch, ktoré si stanovuje ako "národné" - a vždy si ich plánuje takto stanoviť - preto ideologicky takmer vždy ide o "vyčistenie" národa od iných rás (či národností), čo sa odôvodňuje poukazovaním na nepotrebné (škodlivé) národy a rasy. Fašizmus naopak nemusí byť vždy rasistický alebo zameraný proti nejakému národu. Je prekvapujúce, že veľa ľudí ani nevie, že fašistické diktatúry prekvitali v rôznych kútoch sveta dávno po ukončení druhej svetovej vojny (napríklad v 80-tych rokoch v Južnej Amerike, alebo v Španielsku, kde Franco zomrel až v roku 1975). Svetovlády počas a i po skončení druhej svetovej vojny nechali španielskeho fašistického diktátora Franca na pokoji (lebo sa nezapojil do vojny). Názorný príklad pre porovnanie: sedliak musí komunistom odovzdať kravy (kolektívne vlastníctvo) a tí mu potom predajú mlieko. V kapitalizme vlastník kráv odovzdá štátu 21% svojho zisku z mlieka. Vo fašizme si kravy môže každý ponechať, ale 48% mlieka (výroby) musí odovzdať štátu. Nacizmus je radikálnejšia forma fašizmu (hoci iné názorové skupiny tvrdia, že je to čosi celkom iné - pozri nižšie), keď sa majetok ľudí inej pleti alebo spôsobilosti znárodní, pričom každý aj tak musí odovzdať 48% svojej výroby štátu. Majetok sa znárodňuje i vtedy, ak splní štátu nejaké strategické ciele.

O fašizme/nacizme panujú dva názory, preto je možné podľa jedného názoru povedať, že nacizmus je extrémnejšia forma fašizmu (názor, ktorý tvrdí, že fašizmus má viac podôb). Druhý názor však tieto dve diktatúry vidí oddelene - fašizmus ako diktatúru buržoázie, bez ideológie, a nacizmus (národný socializmus) ako doľava (nepočuli ste o "Dělníckej strane" v Čechách?) orientovanú politiku s rasovou ideológiou. Rôzni učenci sa teda v otázke nacizmu/fašizmu zoskupujú do dvoch názorových táborov. Nesúhlasím s označením národne socialistických strán ako extrémne pravicových (so slovom socializmus v názve), skôr predstavujú niečo medzi, či skôr naklonené doľava - veľké firmy v Nemecku počas druhej svetovej vojny boli pod vládnou kontrolou podobne ako za čias komunizmu u nás. V časti o nemeckej fabrike Ihagee (pozri na stránke nižšie) sa dozviete, ako nacisti doslovne znárodnili túto firmu a určite nebola jediná. Fašisti naopak v otázke znárodňovania majetku stáli v celkom inej rieke. Hitlerovi proste strategicky vyhovovalo spojiť sa s Mussolinim (v ktorého vláde boli aj Židia) a tak sa nejako vrylo ľuďom do myšlienok, že oboje - nacizmus i fašizmus, je extrémna pravica, alebo jedno a to isté. Je to pravdaže téma na dlhú diskusiu. S robotníckymi stranami však začínali komunisti.
A prvá národne sociálna strana na svete vznikla v Čechách a jej členom bol aj Beneš, takže "národný socializmus" nemusí byť vôbec iba hitlerovský. Pozrite si odkaz vo Wiki, kde sa píše o vzniku tejto strany. Medzi týmito dvoma diktatúrami (fašizmom a nacizmom) teda možno vidieť aj zásadný rozdiel. A keďže svetovlády ako USA ťažia z politiky ako napríklad aj v prípade bývalého pakistanského diktátora Mušarafa, nie je pre nich vhodné označovať tieto režimy ako fašistické, hoci fašistickými sú. Medzi vojenským diktátorom Mušarafom či Mussolinim, španielskym Francom či čílskym Pinochetom nie je žiadny zásadnejší rozdiel. Franco prežil až do roku 1975, čo dosvedčuje, že fašizmus je miernejší.

STOP RASIZMU!

Na obrázku vidieť, čo by sa nestalo, keby Hitler nebol prišiel k moci. Nacisti začali normálne vyvražďovať ľudí v rámci Operačného plánu T4, čo bola kampaň pre eugeniku (potreba "rasovej čistoty") - prvými obeťami vôbec neboli Židia, ale Nemci, najmä psychiatrickí pacienti. Vlastní ľudia! Kampaň "rasovej čistoty" bola zároveň prvou formou holokaustu.

Hinduizmus nemá nič spoločné s ideami nacizmu a ani fašizmu a nemôže ani za to, že nacistickí ideológovia "ukradli" hákový kríž z dávnej histórie.

Ganeš

Tiež s názvom Ganeša, Vinayaka, Ekadanta, Lambodara, Siddhadata, Vighnaraja... Je to Boh múdrosti a šťastia. Ďalšie Ganešove mená sú: Anangapujita, Aumkara, Balachandra, Dhumraketu, Gajakarna, Gajanana, Ganadhyaksha, Ganapati, Ekadanta, Kapila, Lambodara, Pillaiyar, Shupakarna, Sumukh, Vakratunda, Vighnaharta, Vighnesh, Vighneshwara, Vikat... (je ich podstatne viac).

Guna (v množnom čísle)

Tri hlavné kvality (sattva guna - kvalita zrodenia [Brahmá], rajas guna - kvalita udržiavania [Višnu] a tamas guna - kvalita zničenia [Šiva]) všadeprítomnej podstaty vesmíru (Prakriti) a teda aj prírody.

Guru

Hinduistický učiteľ, slovo s významom "ten, kto rozptyľuje temnotu".

Chola

Chola, dynastia tamilského pôvodu, vládla v Indii od 10. do 13. storočia a postavila chrám Kolaramma.

Hinduizmus

Najstaršie náboženstvo na svete. Verí v spravodlivosť, v dobro a v osobných Bohov, čo často prekrúcajú kresťania s tvrdeniami, že v hinduizme sú Bohovia neosobní. Hinduizmus je skoro všade, lebo ho nosia mnohí ľudia v srdci, aj mnohí prisťahovalci, v Európe ich je najviac vo Veľkej Británii, ale aj vo Francúzsku. Je rozšírený najmä v týchto krajinách: India, Indonézia, Nepál, Južná Afrika, USA, Kanada, Austrália, mnohé tichomorské ostrovy (ako Fidži), Vietnam, (ostrov) Maurícius, Thajsko, Bangladéš, Kambodža, Barma, Malajzia, Pakistan, Afganistan, (ostrov) Bali, Trinidad...

Indra

V hinduizme sú mnohí bohovia chápaní ako pomocníci. Patria sem rôzne skupiny bohov ako Prajapati (Pradžápati - Marichi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Vasištha, Prachetas alebo Dakša, Bhrigu, Na-rada), ale i božstvá ako Varuna (boh morí a vôd), Jama (boh smrti) atď. Indra je pánom všetkých týchto bohov, ale nad ním ešte stojí svätá hinduistická trojica - Brahma, Višnu, Šiva, rovnako aj družky týchto bohov (Sarasvatí, Gayatri, Lakšmí, Párvatí) a samozrejme i synovia Šivu (Ganeš a Skanda).

Jambavan

Jambavan (Džambavan) alebo Zabaman, Campavan v tamilčine, v Thajsku Čhomphuphan je v hinduistickej mytológii kráľ medveďov.

Japa (džapa)

Opakované spievanie v rytme.

Jnani

Osoba, ktorá dospela k realizácii absolútneho.

Joga

Joga je súbor dávnovekých duchovných praktík, nie vždy súvisiacich iba s telesnými cvikmi. Pochádzajú z Indie a sú spojené s hinduizmom (ale možno ich vidieť od hinduizmu aj oddelene, hoci to nepovažujem za správne, pretože cviky bez duchovnosti nebudú mať hĺbkové účinky). Pôvodne sú to "techniky a disciplíny" vedúce k Bohu, ale aj asketizmus či meditácia. Už len pôst je svojím spôsobom asketický prvok a jogínskych techník je veľa. Pôvodné slovo zo sanskritu "yuj" má veľa významov - kontrolovať, zjednotiť...

Joga môže byť každým ponímaná inak, pretože nemusí byť vždy súčasťou filozofie, ale môže byť. Filozofií (ciest), ako vieme, je v hinduizme veľa, a môže vzniknúť aj zdanlivo iné chápanie jogy v každom jednotlivom smere (najmä v Európe). Joga popri hlavnom cieli hinduizmu (mokša) je aj spôsob, ako sa vedieť vysporiadať s materiálnymi požiadavkami tela, resp. ich vedieť potlačiť a stať sa tak slobodnejším. Hoci tento názor na jednej strane nemusí prijať človek, ktorý jogu inak poníma (zdravotne, liečebne atď.), vedieť stráviť niekoľko rokov v jaskyni, čo je jav známy v Indii (napr. Ramana Maharši či nesmrteľný Babaji i mnohí iní jogíni sa takto realizovali), znamená nebyť závislý od hmotného sveta a mať pravdaže slobodu, ktorá sa v materiálnom svete meria množstvom prostriedkov, ktoré si človek nie vždy dokáže obstarať. Nedostatok prostriedkov v nútenej odkázanosti na falošné materiálne vykúpenie vytvára konflikt (utrpenie); ich prílišný dostatok zase nevedomosť a duchovnú slepotu.

Podstatou jogy je teda "dostať sa k svojmu vnútorne ukrytému božstvu", o ktorom všetky hinduistické (i iné východné) učenia tvrdia, že existuje v našom vnútri. Sú to atómy v mikrosvete, možno priestor, kde začína makrosvet - JE TO VESMÍR, teda Boh. Ako vidieť, joga je teda aj cesta hľadania Boha, hoci môže mať aj tvár rýdzo terapeutickú a bez duchovnej hlbočiny. Tu zastávam názor, že bez duchovnej hĺbky joga síce účinkuje, ale nie komplexne. Pod pojmom "komplexne" myslím, že nech už majú akúkoľvek "úctu" učitelia jogy u nás, vážil by som si len tých, ktorí by dokázali odísť do hôr bez ničoho a stráviť tam v jaskyni niekoľko rokov. Skutočnosť je taká, že je to možné, ale ľudia, ktorí sú u nás cvičiteľmi jogy, takéto niečo nedokážu.

Druhov jogy je neúrekom a tu si tie najzákladnejšie uvedieme:

Ashtanga (aštanga) Vinyasa joga - zdôrazňuje osem orgánov jogy ako Radža joga.

Bhakti joga - forma uctievania božstiev cez vieru a lásku.

Bihar joga - patrí k modernejším školám a zahŕňa všetky klasické techniky.

Bikram joga - jej realizácia prebieha v horúcej miestnosti (38 stupňov a viac), aby sa praktikant navodil do prostredia, aké je v Indii.

Dru joga - takisto moderná škola, ktorá kladie dôraz na najjemnejšie energie v človeku.

Hatha joga - asi najznámejšia na Západe; pokúša sa vytvoriť rovnováhu medzi energiami "ha" (slnko) a "tha" (mesiac).

Jnana joga - poznanie absolútneho, hovorí o nej aj Krišna v Bhagavadgíte.

Karma joga - cesta nesebeckej služby, kedy aktéri takej služby neočakávajú za svoje skutky odmenu. Aj o tejto forme Krišna hovorí v Bhagavadgíte - je to spôsob života, aký viedla matka Tereza (svojím spôsobom aj autorstvo týchto stránok).

Kripalu joga - tiež moderná technika.

Kriya (krija) joga - vychádza z tantier; vedie k meditácii.

Kundalini joga - pokúša sa prebudiť energiu pod chrbticou a vyviesť ju hore do chrbtice a hlavy.

Mantra joga - opakovane sa spievajú mantry (japovanie).

Nidra joga alebo joga Nidra je hlboký relaxačný stav, v ktorom myseľ je kdesi na hrane spánku a bdelosti, kde však schopnosť prijímať vnemy je vyššia ako počas spánku. Tajomstvo tejto jogy leží v možnosti dostať podvedomie do popredia a vedomie do úzadia. Joga Nidra napomáha liečiť choroby, uvoľňovať stres. Praktikant nesmie začať cvičiť túto jogu s plným žalúdkom. Používa sa pri tom sankalpa - vaše rozhodnutie, chcenie, prianie, ktoré nie je ničím iným, iba predsavzatím niečo dosiahnuť. Sankalpa je ako semienko, ktoré sadíte vo vašej mysli - čím je myseľ čistejšia, tým lepšie sankalpa rastie.

Radža joga - kráľovská joga, veľmi komplexná, nazývajú ju aj Aštanga joga (osem-orgánová).

Sahadža (Sahaja) joga - skôr náboženské hnutie, nie joga; pozri sekty.

Tantra joga - tu ani nie tak cviky, skôr zážitok pomáha uchopiť rôzne transcendentálne aspekty vesmíru a Boha.

Viniyoga - využíva všetky aspekty jogy.

Yantra (jantra) joga - podobne ako mantra joga, koncentrácia je tu zameraná na geometrické obrazy božstva/božstiev.

Kalačakra

Kalačakra alebo "koleso času" sa vzťahuje na "cykly času" a "koleso" je zakomponované aj v budhizme. Učenie priblížil Budha, hoci hinduizmus má vlastnú koncepciu. Kalačakra v hinduizme je symbol dokonalého stvorenia (cyklov existencie, ktoré prebiehajú, resp. krútia sa ako koleso na ceste k cieľu). Na obrázku vidieť toto "koleso času" aj s jeho ôsmymi "lúčmi", ktoré strážia božstvá. Koleso (na obrázku vyššie) má k sebe upevnené mytologický vták Garuda.

Kámadhenu

V hinduistickej mytológii je Kámadhenu posvätná krava, matka všetkých kráv, ktorá zároveň splní akúkoľvek túžbu. Jej dcérou je Nandiní.

Kapalika

Extrémnejšia forma šivaistického tantrizmu a v Indii pôsobila aj ako sekta (Kapalika), ktorá realizovala túto formu uctievania Šivu spojenú pravdepodobne s kultom "yogini". Kapalika bola uvedená v chráme Vaitala v hlavnom meste indického štátu Orissa (Bhubaneswar). Kult Kapalika vychádzal pravdepodobne ešte zo staršej sekty - Pasupata (6. - 12. storočie?), z ktorej vznikli rôzne vetvy ďalších siekt, aj Kalamukha. Tento kult, podobne ako "yogini", sa vytratil.

Kirant

Kirant je skupina domorodých ľudí, vôbec prvých obyvateľov Nepálu. V epose Mahábhárata sa tiež o nich hovorí. Ich náboženstvo sa nazýva Kirant Mundhum.

Kuldevi

Kuldevi (Kuladevi) je názov pre bohyňu tradične uctievanú v rodine, ale môže to byť aj boh.

Kundalini

Duchovná esencia v každej bytosti, ktorá sa ukrýva pri chrbtici v oblasti panvy a možno ju zobudiť meditáciou. Ganeš má k nej špeciálny vzťah, lebo je Pánom čakry Muladhara, čo je centrum v tele, kde pôsobí Kundalini Šakti.

Kurukšetra

Názov mesta v indickom štáte Haryana. Názov doslovne znamená "Zem Kuruovcov" a predpokladá sa, že tu sa odohrala kľúčová vojna popísaná v Mahábhárate.

Loka

Loka je v sanskrite slovo, ktoré znamená "svet", "dimenziu", bydlisko"...

‘Namaste’ alebo ‘namaskar’

Hinduistický pozdrav, ale bežne sa takto zdravia aj Indovia (s vyznaním i bez vyznania).

Mahádeva

V treťom svete okrem veľkých Bohov ako Ganeš či Šiva žijú aj bytosti, ktoré hinduisti volajú Deva (Devovia). Patrí sem aj básnik Vyasa. "Mahádeva" je osobitný výraz pre Najväčšieho Devu, často pomenovanie Šivu.

Májá

Májá/Maya je filozoficko-náboženský pojem hinduizmu, ale aj budhizmu. Májá je akýsi závoj tmy, ktorý visí medzi nami a realitou, čím vzniká nami nesprávne interpretovaná realita, akú si môžeme vysvetliť na jednoduchom príklade. Keď na zemi v meste leží človek v epileptickom záchvate, väčšinou si každý pomyslí, že ide o alkoholika. Ľudia tento svet chápu podobne ako v uvedenom príklade - v akýchsi "ilúziách", ktorých je neúrekom a ktoré narúšajú pevnosť mosta k poznaniu, ktoré Je.

Májá je ďalej interpretovaná rôznymi školami celkom inak ako je uvedené vyššie. Niektoré prúdy Advaity tvrdia, že celý vesmír je ilúziou (ktorou nás Boh úmyselne od seba izoloval), v čom sa napríklad líši koncept chápania neduálnosti medzi Advaitou a Trika šivaizmom. Trika sa nesie v myšlienkach, že ak by bol vesmír ilúziou, potom by ani Šiva nemohol byť reálny, lebo ho stvoril.

Mala

Ruženec.

Mudra

Spontánne gesto rukou, rukami, nohami, tvárou alebo telom, ktoré vyjadruje duchovnú silu. Čosi podobné používajú aj slobodomurári.

Murti

Zobrazenie božstva, ale môže to byť aj guru.

Naráda

Dávnoveký svätec, významná postava puranických textov.

Nirvikalpa Samadhi

Jednota s dušou; možno ju dosiahnuť jogou.

Paramukta

Stav, v ktorom jogín už prekonal fyzickú smrť a vymanil sa z kolotoča reinkarnácií.

Pinaki

Názov božského luku Pána Šivu. Šiva je preto známy aj pod menom Pinaki - ten, kto nosí tento luk.

Prašád

Prašád (prasad, prasada) je ovocie, slané orechy, ale to nie je pravidlo. Prasadam v jazyku Telugu znamená "blahosklonný dar". Keď Indovia vykonávajú náboženské obrady, na tanier zvyknú dať ovocie a modlia sa pomocou mantier. Prašád je teda takéto ovocie po modlitbe či náboženskom rituáli, ktoré účastníci potom zjedia.

Renuká (aj Yellamma [Jelama])

Deví vo forme ochrankyne obyčajnejších ľudí najmä z vidieka. Uctievajú ju skôr na juhu Indie a má aj svoje chrámy. Volajú ju aj Mahankali, Somalamma, Gundamma... V Indii je aj kult tejto Bohyne.

Sadhu

Svätý muž, ktorý opustil materiálny svet.

Samadhi

Stav božského vedomia. Samadhi je slovo, ktoré označuje rôzne vyššie stavy, ktoré človek dosiahne pri meditácii či ezoterickej sebarealizácii. Samadhi sa niekedy používa aj pre označenie smrti, pretože človek takto dospel do absolútneho stavu - Mahásamadhi.

Sangha

Komunita budhistických mníchov.

Sanskrit

Staroindický jazyk, ktorý sa ešte aj dnes používa pre náboženské účely ako liturgický jazyk a sú v ňom pravdaže zapísané všetky staroindické texty. Sanskrit je z dôvodu veľkej historickej hĺbky rozdelený na predklasický (védsky), klasický a mnohé jeho slová sa podobajú slovám dnešných jazykov. V sanskrite ruské slovo ogoň (oheň) je veľmi blízke slovu Agni (védsky boh ohňa), sanskritské slovo Svetanana sa podobá na Svetlanu, nemecké Hindenberg na sanskritské Hindu-durg, Budapešť na Buddaprastha, Amsterdam na Antardham (pod morom); Škandinávia na Skanda. Niektorí historici vidia súvislosť i so slovom judaizmus, ktoré keď napíšete ako jaduizmus, tak sa dostanete k rodu Jáduovcov, z ktorého vyšiel Krišna. Biblické meno Adam je takmer identické so sanskritským aadima (ádima = pôvod, aj prvý).

Sapta riši (Sapta Rishi alebo aj Saptarshi) - sedem veľkých svätých

V hinduizme je veľa svätých. Tých najväčších SEDEM z niekoľko tisíc sa nazýva Sapta Riši, čo v sanskrite znamená "sedem svätých". Týchto sedem mudrcov dospelo do najvyšších stavov poznania cez pokánie a jogínske cviky. Ich zoznam nie je všade rovnaký, väčšinou však všade ostáva Kasyapa (Kašijap). Sú to:

1. Vašištha
Vašišta (Vasishtha) je autorom niektorých častí Rig Védy (Mandala 7) a o ňom i o jeho rodine sa píše v Rig Véde 7.33.

2. Višvamitra (alebo Kowsika)
Bol to mýtický kráľ, ktorého nazývali aj Kaušika (Kaushika).

3. Kasyapa (alebo Kašyapa)
V puránach je Kašyapa staroveký mudrc, otec Devov, asurov, Nágov a celého ľudstva.

4. Bharadwaja
Tohto svätca našli bohovia opusteného ako dieťa; keď videli, ako je nešťastné, adoptovali si ho a vychovali ho.

5. Agastya (alebo Agasti)
Veľký askéta v hinduistickej mytológii, ktorý porazil hrozných démonov na juhu Indie.

6. Kanva
Slávny mudrc, tiež autor niekoľkých piesní v Rig Véde.

7. Bhrigu (píše sa aj Bhrugu alebo Bhruguvu)
Bol to syn Brahmu. Z ohňového kňaza Bhrigu vzišiel celý klan mudrcov, ktorý sa nazýva rovnako.

Satsang

Slovko s významom "spoločnosť pravdy" sa používa aj pre charakterizáciu vzťahu guru a jeho žiaka.

Siddha

Ten, kto dovŕšil "dokonalé bytie".

Smriti

Sväté texty hinduistov sa považujú za odkazy Bohov - odovzdané (zjavené - Šruti) a zapamätané - Smriti.

Stotra

V hinduizme je stotra pieseň chvály nasmerovaná na aspekty božstva ako Višnu atď.

Šruti

Bohmi zjavené posvätné pravdy. Patria sem štyri Védy a hlavné upanišády.

Sudama

Sudama je meno Krišnovho priateľa z detstva v Mathure, v svätom indickom meste, v súčasnosti v štáte Uttar Pradeš. Jeho príbeh, ako navštívil Dwaraku (kedysi hlavné mesto Jáduovcov, čo bol rod, ku ktorému patril aj Krišna), aby sa stretol s Krišnom, je popísaný v Bhagavata puráne. Sudama bol božský svätec (putujúci mních so schopnosťou navštíviť vzdialené svety a dokonca aj planéty) - Naráda, ktorý drží v ruke nebeskú lýru (ktorú Indovia nazývajú Vína). Vo višnuistickej tradícii má tento svätec veľmi veľkú úctu.

Svarodaya

Kontrola dychu v joge.

Tantra

Mystické i ezoterické praktiky i myšlienky spojené s charakteristickými rituálmi, kde však nemusí byť vôbec sex - slovo "tantra" je v západnej kultúre nesprávne interpretované, lebo každý si tu väčšinou predstaví iba sex, čo však v tantrizme nie je pravidlo - laicky povedané, sex ako rituál stojí na roveň s navodením sa do tranzu a kráčaním po žeravých uhlíkoch - cieľom tantier je, aby sa mikrokozmos spojil s makrokozmom a v zásade je jedno, aký "rituál" sa k tomu použije. Hlavným pilierom tantier je zážitok, ktorý na ceste k pravde nádherne okoreňuje suché štúdium kníh.

Vratyas ako skupina ľudí je asi historickým prvopočiatkom tantrizmu. Tantrizmus však pozostáva z tajomných disciplín, lebo je to primárne ezoterická tradícia (teda určená iba pre zasvätených). Jej učenia sú v mnohých prípadoch aj pre bežných hinduistov iba trinástou komnatou. Pri zasväcovaní adept prisahá, že zverené tajomstvo nebude ďalej šíriť. Západný neotantrizmus, kde sa kdekto naučí "tantrické umenie", je v ostrom kontraste s ezotericizmom, preto na rôzne "tantrické reklamy" a boom New Age so zameraním na vyučovanie tantier treba pozerať s veľkou nedôverou. Úsudok si môžete spraviť aj sami - hoci na Slovensku možno nájsť tisícky odkazov na kľúčové slovo "tantra" (na internete), výraz "Tantrasara" som ani na jedinej stránke nenašiel - pravdaže okrem týchto (zisťované v čase mesiaca február 2008, aj marec 2011, hoci toto sa môže zmeniť). Noví žiaci tantrizmu v oblastiach, kde táto tradícia má veľkú históriu (India, Indonézia...), museli väčšinou vždy prisahať, že tantrické znalosti utaja a že ich nebudú šíriť. Západný tantrizmus, ktorý vidíme všade okolo seba, je zameraný iba na obchodný úspech a získavanie peňazí. Jeho typickým prvkom je pravý opak - namiesto niekoľkých zasvätencov, ktorí sedia v utajení a ktorí vzývajú svojich Bohov, ho vidieť všade, aj v tých najkomerčnejších médiách. Ak chce niekto duchovne rásť, vstupom do týchto klamstiev sa iba dostane do slepej uličky, lebo tantra je o poznaní a poznanie je o Bohu. Ak média nevenujú takmer žiadny priestor myšlienkam o zmysle života, myslíte si, že ich informácie o tantre majú nejakú hodnotu?

Upanišády

Vychádzajú z Véd a sú to posledné texty Šruti. Upanišády pomáhajú lepšie chápať Védy.

Varna/Varny

Védsky spoločenský poriadok; výraz je odvodený zo slova vrn, t. j. "vybrať" (zo skupiny). Indické spoločenstvo bolo pôvodne rozdelené na štyri varny:

Brahmana - kasta kňazov; kšátrija - kasta bojovníkov; vaišya - kasta obchodníkov; šúdra - kasta remeselníkov.

Kasty boli pôvodne určené pre lepší rozvoj detí v rodine, ktorá mala isté tradície. Podobne aj dnes napríklad dieťa v lekárskej rodine má lepšie predpoklady chápať mnohé aspekty tohto povolania a pri štúdiu dostane aj podporu. Kastovanie sa časom začalo rozširovať na mnoho iných kást a nadobudlo nepekné rozmery.

Vedanta

Filozofická škola. Jej zmyslom je priniesť poznanie (Veda) k naplneniu a ku koncu (anta - koniec, vyvrcholenie). Existujú subdomény tejto školy:

Advaita Vedanta

Verí v neduálnosť, t. j. Boh a my (naše ego) sú jedno.

Vishishtadvaita

Propagátorom bol Ramanuja (1017-1137); je to druh nedualistickej školy.

Dvaita

Dualistická škola - medzi nami a Absolútnym vidí rozdiel.

Dvaita-dvaita

Propagoval ju učiteľ Nimbarka z 13. storočia, ktorý veril v tri kategórie existencie.

Shuddhadvaita

Školu propagoval Vallabhacharya (1479 - 1531), zakladateľ sekty Vallabha (višnuizmus).

Achintya Bheda-bheda

Škola v rámci Gaudíya (Gaudíja) višnuizmu, známa aj ako Chaitanya alebo Čaitanja višnuizmus.

Purnadvaita

Snaží sa o syntézu ostatných škôl.

Moderná Vedanta

Swami Vivekananda a Ramakrišna z 19. storočia priniesli nové myšlienky, ktoré možno chápať ako "moderná vedanta".

Védy

Kolekcia posvätných kníh, ktoré sú štyri.

Vratyas

Vratyas ("hľadajúci tuláci" alebo "ideoví autonomisti vo védskych dobách") je termín, ktorý označuje akúsi odnož (prvé formy tantrizmu) od chrbticového smeru skorej védskej civilizácie. Zaraďovali sa sem ľudia blízki tomu, čo my dnes nazývame "šamani", "hltači jedov", "mystici", "blázni", ale aj "sexuálni dobrodruhovia". Termín Vratyas sa nachádza aj vo Védach, ale mal zrejme širší význam, pretože napríklad Atharva Véda (Vratya Kanda) hovorí o tejto skupine ľudí ako o "nadaných pevcoch a muzikantoch". Tantra teda - aspoň podľa názorov historikov - prišla ako vedľajší produkt z kultových praktík Vratyas, ktorí hľadali oslobodenie od pút establišmentu.

Zhang Zhung

Zhang Zhung bola dávnoveká civilizácia v Tibete a jeho okolí pred uvedením tibetského budhizmu v oblasti. Civilizácia, známa aj ako Shang Shung (Šang Šung), je spájaná s náboženstvom Bön. Sú o nej zmienky v starovekých tibetských textoch - boli to prví vládcovia Tibetu, ktorí sa sústredili okolo svätej hory Kailasa (Mount Ti-se). Podľa Kroniky jazera Manasarovar ich hlavným mestom bolo Khyunglung.

Back

 
Last updated: Click on the English flag