Hinduism

Mantry

Mantra je vyslovovanie mystickej slabiky alebo verša najčastejšie v sanskrite. Sú to napríklad mantry ako:

Aum Bhu-r Bhuva Svaha
(Aum) Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhi-mahi
Dhiyo Yo Nah Prachodaya-t, (Aum)

ALEBO

(Veď ma z nevedomosti k pravde)

Asato ma- sad gamaya
Tamaso ma- jyotir gamaya
Mr.tyorma- amr.tam gamaya
Aum śa-nti śa-nti śa-ntih.

Aum sahanaavavatu
Sahanau bhunaktu
Saha viiryan karavaavahai
Tejasvi naavadhiitamastu
Maa vidvishhaavahai

Na obrázku vyššie sú mantry v sanskrite (Hare Krišna...). Tento jazyk je stále živý, ale používajú ho iba v náboženských rituáloch, modlitbách, odriekavaniach, pri vyslovovaní mantier atď. a normálne s ním už nikto nehovorí. Mantier je veľa.

Mantra pre bohyňu Sarasvatí zlepší pamäť a pomôže človeku lepšie chápať, keď študuje:

SARASWATI NAMASTHUBHYAM
VARADE KAMARUPINI
VIDHYARAMBAM KARISHYAMI
SIDDHIR BAVATHUME SADHA

Mantra pre Božiu Matku

OM DHUM DURGAYAI NAMAHA - V lotosovom kvete sa klaniam...Božej Matke...Požehnaj ma...

Mantry pre Bohyňu Kálí

AUM
KRING KALIKAYE NAMAH
AUM

Om Hring Šring Kring Parameswari Kalike Svaha

Om Kring Kring Kring Hung Hung Hring Hring Dakšine Kalike Kring Kring Kring Hung Hung Hring Hring Swahaaa

Pre Ganeša

Jaya ganeśa jaya ganeśa jaya ganeśa deva
mata jaki parvati pita mahadeva

Výslovnosť na youtube.com.

kula-vidyA mantra

(Kula alebo Kaula je druh hinduistického tantrizmu)

tatashchAnu paThedenAM kulavidyAM samAhitaH |
aulA nIlA khalA kAlA nakulA grahakArikA ||
senA susenA mAtA cha mahAsenA yashasvinI |
kR^itamAlAkSatashirA etAstu graha-mAtaraH ||
kumAra-vachanAch-ChIghraM pramu~nchantu shishuntvimam |
kAla-kalpA jvalach-ChaktiH ki~NkiNI-jAla-bhUShitA ||
kumAra-vachanAd-dUtI samprAptA muchyatAM shishuH |
patAkA kukukTaH ChatraM ghaNTA-barhadharaH shikhI ||
sharastambhash-cha te mudrA muchyatAM mAtaraH shishuH

Chatuhsasthi Yogini Mantra

Vyslovuje sa 64 posvätných mien Kálí - tu je uvedených len 8 (ktoré možno opakovať osemkrát za účelom dostať sa k číslu 64), ich obsah však sa môže meniť v závislosti od energie (možno vyvolávať rovnako pozitívnu i deštruktívnu silu kalačakry), ktorá je predmetom rituálu:

1. Kali Nitya Siddhamata - Matka siddhov
2. Kapalini Nagalakshmi - Nága Lakšmí
3. Kula Devi Svarnadeha - Deví so zlatým telom
4. Kurukulla Rasanatha - Vládkyňa telesnej rozkoše
5. Nila Bhukti Rakta Sparsha - Tá, ktorá prijíma rozkoš z dotyku vášne
6. Ghana MahaJagadamba - Veľká Matka sveta
7. Maha Kali Siddhesvari - Kráľovná sidhov
8. Kameshvari Sarvashakti - Matka (Šakti všetkých bytostí)

Back

 
Last updated: Click on the English flag