Hinduism

Osobnosti hinduizmu

V hinduizme je veľa osobností, tisíce a tisíce, ktoré dovysvetlili odkaz Sanatana Dharmy. Patrí sem aj Adi Šankara (Shankara) z 8. storočia po Kristovi, ale aj súčasní učitelia. Osobne si myslím, že učitelia tu uvedení boli správne realizovaní. Hinduizmus je až neuveriteľne rôznorodý. Lepšie povedané, nie je ani "falošný" a ani "pravdivý" hinduizmus, ale lepšie a horšie realizovaný. Lepšie realizovaný hinduizmus sa nepozerá dobre na potrebu niekoho konvertovať, pretože táto potreba v sebe ukrýva chuť manipulovať druhými. Tu na Zemi nikto nie je Majstrom (hoci ho ním robia malomyseľní žiaci), tým je iba Boh. Nielen východná cesta môže viesť k úpadku, pretože ak sa "osobnosť" správa ako Boh, je to už jej pád. Paramahansa Yogananda (Jogananda) odporúčal kráčať cestou cez samého seba (intuitívnym zážitkom), čo je opakom toho, čo vidíme okolo seba vo všadeprítomných ponukách k ceste slepej viery, ktorá nie je len v hinduizme - pestrosť a kolorizácia SVETA, i náboženská, musela byť Božím plánom a našou úlohou je vnímať a rozpoznávať jej farby, nie rôznorodosť nenávidieť, pretože to, čo je nechcené, je ZLO, ktoré tiež treba vedieť rozpoznať. Učenia sa totiž dajú deformovať, keďže vplyv ilúzií a sila podmienenej mysle (ako vraví Krišnamurti) je stále veľmi veľká. Preto prichádzajú nositelia myšlienok, ktoré nie sú nové, iba osvetľujúce. Tí, ktorí hľadajú pravdu, hľadajú Sanatana Dharmu - božský drahokam (Kaustubha, vlastní ho Boh), ktorý je chránený a ukrytý pred zrakom verejnosti. Mnohé učenia sú preto zjavené aj v tajných cestách na ceste k pravde a preto ani v tlači nie je veľa hodnotných informácií.

Popri učiteľoch Dharmy sú v tejto časti uvedení aj majstri indickej klasickej hudby, ku ktorým sa dostanete kliknutím na tento odkaz.

MORYA GOSAVI

Morya Gosavi bol hádam jedným z najoddanejších nasledovníkov Boha Ganeša, ktorý žil na prelome 13. a 14. storočia. Bol aj súčasťou tajnej sekty Ganapatyas. Sri Morya Gosavi postavil chrám Morgaon v 14. storočí v západnej Indii. Jeden zdroj vraví, že ho k tomu viedol nález Ganešovho vyobrazenia, ktorý nebol stvorený ľudskou rukou. Ganeš sa mu aj zjavil a hovoril s ním. Diela tejto sekty sú takmer úplne nepreložené na Západe. Časť Ganešovej purány je síce preložená, ale dobrý zdroj je aj kniha Śri Ganeś Koś (Amarendra L. Gadgil; Poona, India, 1968) a vynikajúca diskusia o tejto sekte je aj v knihe Gods and Men (G. S. Ghurye, Bombay, 1962) a potom aj v Subregional Religious Centres in the History of Maharashtra: The Sites Sacred to Ganesh (W. Preston). Hoci tu používame slovo "sekta", v nijakom prípade obsah tohto slova nenapĺňa sektárstvo tak, ako ho poznáme. Ide o uzavretú skupinu a slovo "sekta" je myslené iba takto.

Khodiyar Maa (Má) - indická bohyňa z hadieho kráľovstva Nága - pozri tu.

J. (Jiddu) Krishnamurti (Krišnamurti)

Tento známy filozof a rečník zomrel v roku 1986. Aj keď je problematické ho zaradiť do hinduizmu, jeho filozofické myšlienky sú prekrásne. Bol to Ind s veľkými myšlienkami. Jeho cieľom bolo hovoriť o základných filozofických a duchovných témach. Verejne odmietol snahu iných uznať ho za Budhovu inkarnáciu a celý život cestoval a prednášal. Odmietal všetky organizácie, manipulácie a nabádal ľudí k sebapoznávaniu.

Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda (5. január 1893 - 7. marec 1952), narodený ako Mukunda Lal Ghosh (Goš), bol indický guru a učiteľ jogy, ktorý ako jeden z prvých priniesol učenie Východu na Západ. V roku 1920 sa pri príležitosti návštevy Ameriky ako indický delegát rozhodol v USA ostať, kde založil spoločenstvo pre sebarealizáciu. Yogananda (Jogananda) viedol svojich žiakov k priamemu zážitku s pravdou, čo je opakom slepej viery. Hovorieval, že "Pravdivým základom náboženstva nie je viera, ale intuitívna skúsenosť". Práve intuícia je silou duše, ktorá ju privedie k tomu, aby poznala (duša) Pravdu. Bol majstrom jogy Kriya, ktorú mu odovzdal (techniky) záhadný učiteľ Mahavatar Babaji (Babadži), ktorého pravé meno a ani dátum narodenia nie sú známe. Mahavatar Babaji o sebe tvrdil, že je guru z minulosti. Niektoré osobnosti napísali, že Babaji je samotný Krišna. Po smrti Yoganandove telo počas 21 dní nepodľahlo rozkladu, čo sa považuje za zázrak.

Mahavatar Babaji (Babadži) - nesmrteľný majster

Bol to (je) tajomný himalájsky jogín, ktorého Yogananda popísal vo svojej knihe Autobiografia jogína ako Kristovi sa podobajúci nesmrteľný guru. Tu Yogananda uviedol, ako Babaji strávil stáročia v Himalájách zrejme ovládajúc techniky, ktoré mu umožnili prekročiť hranicu smrti. Existujú aj legendy, že v osamelých častiach Himalájí je miesto, kde majú domov veční majstri, ktorí sa dožili stovky rokov. Ich domovom je Šambala. Yogananda uviedol, že Babaji je jeden taký "majster" zo Šambaly. Babaji nie je nikto vymyslený, lebo jeho existenciu potvrdili aj ďalší učitelia.

Lahiri Mahasaya

"Boha uctievam zvláštnym spôsobom. V tejto Gange voda nie je potrebná, ani špeciálne džbány. Aj kvety sú zbytočné. Počas púdže (pozn.: púdža je obrad uctievania) všetci Bohovia zmiznú. A prázdnota sa premení na eufóriu."
Lahiri Mahasaya

Lahiri Mahasaya (1828 - 1895) bol veľký guru, ktorý osobne stretol nesmrteľnú avatáru menom Babaji (viď vyššie) a učil, že ak niekto žije čestne, niet prečo meniť život spôsobom ako jogíni, ktorí odchádzajú z prostredia tohto sveta do ašrámov či do lesov. Odporúčal každému manželstvo a jogu Kriya, pričom sa vo svojom učení vyhýbal prichyľovaniu sa k organizovanému náboženstvu. Sri (Šrí) Yukteswar Giri a Paramahansa Yogananda boli jeho žiaci, ale práve Yogananda priniesol tohto veľkého učiteľa na Západ. Mahasaya (Mahásaja) je sanskritské slovo znamenajúce "veľká duša". Lahiri Mahasaya bol neobyčajný aj medzi svätými mužmi v Indii v tom ohľade, že žil v domácom prostredí, sa oženil, mal rodinu a pracoval ako účtovník pre britskú vládu. Hinduistickí religionisti ho však veľmi uznávajú a patrí na samú špičku.

Ramana Maharshi (Maharši)

Znič silu mysle tým, že ju nájdeš. Keď myseľ preskúmaš, jej aktivity sa automaticky zastavia.

Slávny tamilský svätec (1879 - 1950), ktorý sa narodil na juhu Indie a svojím učením i dnes priťahuje státisíce ľudí. Po dosiahnutí osvietenia sa ako 16 ročný vybral na horu Arunachala (Arunačala), kde je chrám Boha Šivu. Rozhodol sa tu ostať žiť. Je to jedno z najsvätejších miest pre ľudí, ktorí realizujú cestu zvanú Atma vichara, čo je metóda sebaspytovania sa. O svätej hore Arunachale sa píše aj v Rig Véde. Je to aj jedno z piatich najsvätejších miest šivaizmu (v južnej Indii).

V Čechách z učenia R. Maharšiho čerpá napr. Jiří Vacek (25.5.1931), ktorého pôsobenie v tomto ohľade pochádza ešte z čias totalitného Československa.

Maharši nemal ľudského guru a často hovoril, že jeho guru je hora Arunachala. Bol mimo kást a náboženských reštrikcií, nepatril k nijakému špecifickému náboženskému smeru (hoci miloval Šivu) a nepovažoval sa za guru, ktorý by niekomu patril.

Pán Čaitanja

Často uvádzaný aj ako Gauranga Mahaprabhu, bol indický guru zo 16. storočia (1486 - 1534), ktorý spopularizoval mantru pre Pána Krišnu (Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rámá, Hare Rámá, Rámá Rámá, Hare Hare) a propagoval učenie Bhagavadgíty. Založil školu, ktorá je známa ako Čaitanja (alebo aj Gaudiya) višnuizmus, ktorá má svoje odnože a hnutie Hare Krišna (ako ho poznáme u nás) je jedna vetva tejto školy.

Šrí Karni Mata

Karni Mata alebo Karna Mata (aj Shri [Šrí] Karni Má) bola skutočná osoba, ktorá raz vzkriesila mŕtve dieťa. Celý jej život bol plný zázrakov a z tohto dôvodu ju ľudia začali nasledovať ako boha. Časom tým najvernejším povedala, že nikdy nezomrú, ale že budú dočasne prevtelení do tela potkana (Kaba). Tento bude neskôr zrodený do špecifickej kasty nasledovníkov - Depawat. Je viac legiend; podľa jednej takto reinkarnovaní nasledovníci obchádzajú smrť.

Karni Mata patrila do kasty Čaran (Charan), ktorá je súčasťou histórie i kultúry indických štátov Radžastán a Gudžarát. Ďalšie pomenovanie kasty je aj Gadhavi alebo Barot. Spoločnosť v Indii považuje komunitu Čaran za posvätnú. V komunite sú bohyne ako Hinglaj (Hinglaz), Karani (Karni Mata), Bahuchra (pomenovania Párvatí, ktoré však vychádzajú aj z konkrétnych miest, kde sa Párvatí zjavila). Prítomnosť ľudí z tejto kasty bola pýchou každého kráľovského dvora v Indii.

Východné kultúry inak ponímajú zvieratá ako myši (potkany). Ani Ganeš nie je výnimkou, pretože Jeho dopravným prostriedkom je myš, často však aj vo vyobrazení potkana. Veľa normálnych ľudí pocíti pri pohľade na potkanov v chráme v Indii v mestečku Deshnoke (v indickom štáte Radžastán) možno hrôzu, ale potkani sú tu iní - nepustia medzi seba tých "špinavých" a žijú takto v chráme už stovky rokov. Hoci je to pre Európanov čosi neskutočné, v chráme sa vytvorila akási celkom iná "kasta" potkanov - a to čistotná, ktorú Indovia, presnejšie prívrženci Šakti, uctievajú.

Veriaci veria, že Šrí Karni Mata bola inkarnáciou Bohyne Durgy, teda Párvatí. Šrí Karni Mata sa narodila 2. októbra roku 1387 v malej dedinke v Radžastáne.

V mestečku Deshnoke ("sh" vyslovuj ako "š") si postavila príbytok podobný jaskyni, kde trávievala veľa času. Raz tu vzkriesila utopeného človeka, ktorého mŕtve telo na prosby matky k nej priniesli. Legenda vraví, že keď tento vyšiel znovu živý z jaskyne, kde mu Karni Mata vrátila život, Karni Mata vytvorila tak kvôli hádke s bohom smrti (Yamom/Jamom) zákon pre svojich nasledovníkov - tzv. Depawat, čo je osobitá kasta v šaktistickom smere, ktorá obchádza smrť. Každý "Depawat" sa po smrti stane potkanom (Kaba) a "Kaba" sa neskôr znovuzrodí ako Depawat. Z tohto dôvodu sú potkani v chráme chápaní ako "synovia Božej Matky" a nikto im nesmie ublížiť.

Sú absolútne neškodní a majú všetko, čo k životu potrebujú. Nikdy neopustia chrám a pokračujú takto už stovky rokov. Doposiaľ nebola zaznamenaná nijaká choroba zo styku s nimi; chrám je naopak čistý a ak takéto zvieratko sa návštevníkovi šuchne o nohu, vraj to prinesie šťastie. Rovnako aj vtedy, ak návštevník uvidí bieleho potkana. Chodia sem vedci z celého sveta sa čudovať, lebo je to naozaj zázrak!

Nisargadatta Maharaj

Sri Nisargadatta Maharaj (1897-1981) bol veľký indický učiteľ, ktorého považujú za dôležitého sprostredkovateľa hinduistickej školy Advaita Vedanta v 20. storočí. Množstvo jeho prednášok bolo uverejnených v knihe I Am That, ktorá dosiahla medzinárodný úspech.

Panini

Dávnoveký jazykovedec sanskritu. Žil okolo 4. storočia pred Kristom.

Aandaal

Aandaal je tamilská svätá žena z 10. storočia, ktorá sa považuje za autorku tamilských textov Thirupavai a Nachiar Tirumozhi, ktoré doposiaľ recitujú oddaní. Táto žena patrí do višnuizmu, pretože sa oddala tomuto Bohu zo svätej trojice (Višnu) a bola aj vynikajúcou poetkou.

Ramprasad Sen

Ramprasad Sen (1720-1781) alebo aj Ramprasad bol veľký bengálsky básnik a spevák hinduistických náboženských piesní, najmä žánra Shyama Sangeet smerovanému špeciálne k Bohyni Kálí. Jeho piesne sú známe ako Ramprasadi a jeho život obsahuje rôzne mystické príbehy, ktoré všetky smerovali k jeho oddanosti Kálí. Už počas dospievania prejavil silné sklony pre poéziu, najmä nábožensky orientovanú. Hovorí sa, že Kálí sa mu zjavila prvýkrát v záhradke neďaleko jeho domu. V tej chvíli celé jeho telo údajne žiarilo svetlom a ľudia ho začali vyhľadávať.

Ramprasada do tantrickej sadhany zasvätil veľký tantrik Krišnananda Agamavagisa, ktorý je aj autorom najkvalitnejších textov o tantre (kniha Tantrasara). Bengálska Tantrasara patrí i dnes vôbec k najdôležitejším zdrojom o tantrickom hinduizme. Ramprasad praktizoval brutálnu formu tantrickej sadhany - často navštevoval miesta, kde by iní ľudia odmietli chodiť (cintoríny atď.). Táto forma, aj keď ju západný svet vidí iba odmietavo, však napomáha človeku, podobne ako isté formy psychoterapie, vysporiadať sa s mnohými problémami. V psychológii sa aplikuje tzv. "avanturistická terapia" (adventure therapy) a v hinduizme ide o čosi podobné s cieľom potlačiť ego a pochopiť pominuteľnosť sveta a zároveň sa vedieť ľahšie vysporiadať s problémami života.

Raghavendra Swami

Vplyvný svätec (1595-1671), žil v 16. storočí a obhajoval višnuizmus a filozofiu Dvaita takisto ako ďalší významný učiteľ pre ním - Madhvacharya (1238-1317).

Sri (Šrí) Ramakrišna (Ramakrishna) Paramahamsa

Ramakrišna bol veľký hinduistický učiteľ v 19. storočí. Narodil sa v oblasti Bengálska. Jeho rodičia boli chudobní. Ramakrišna začal uctievať Bohyňu Bhavatarini, čo je v podstate Kálí. Vie sa o ňom, že pri modlení veľa plakal a v noci zvykol chodievať do džungle. Raz však sa rozhodol skončiť so životom a chytil do ruky meč. Tu ho zastavilo Svetlo. Zasiahnutý vlnami lásky stratil vedomie. Jeho starší brat sa stal hlavným kňazom v chráme zasvätenému Kálí v Dakšinesvári. Po jeho smrti túto pozíciu potom prevzal on. Neskôr Ramakrišnu oslovil nový učiteľ - Totapúri Nangta. Po rôznych prejavoch náboženského cítenia a cvičeniach Ramakrišna dosiahol stav osvietenia - Nirvikalpa-samadhi, a prijal nové meno - Paramahamsa.

Rani Rasmani (píše sa aj Rani Rashmoni [Rašmoni])

Chrám Dakshineswar (Dakšinesvár) Kálí dala postaviť veľmi liberálna žena, ktorá sa volala Rani Rasmani a ktorá celý svoj život zasvätila Kálí. Narodila sa v najnižšej kaste (1793-1861) asi 30 km od Kalkaty v Indii a osud ju priviedol k bohatstvu vďaka kráse. Jedného dňa, keď sa kúpala v Gange, všimol si ju istý bohatý muž na lodi a očarený už nemohol na ňu zabudnúť. Rani Rasmani sa tak stala ženou a zároveň milionárkou z večera na ráno (jej mužom sa stal Raj Chandra Das). Jej oddanosť Kálí bola bezbrehá. Manžel však na chorobu zomrel a ona ostala sama. Bojovala za ľudské práva pod britským útlakom, čo dosvedčuje mnoho príbehov. Keď raz Briti uvalili vysokú daň na rybárov v Gange, Rani odkúpila časť Gangy až za 10 tisíc rupií a zabarikádovala ju reťazami. Keď ju Briti požiadali, aby barikádu odstránila, odpovedala im, že si časť rieky kúpila, ale ak chcú, aby spriechodnila rieku, musia jej vrátiť peniaze a zrušiť daň. Takto britská vláda napokon zrušila vysokú daň uvalenú na chudobných rybárov.

V roku 1847 Rani započala stavbu dnes veľmi slávneho chrámu v Indii - chrám Dakshineswar (Dakšinesvár) Kálí (obrázok vľavo). Liberálna Rani chcela, aby do chrámu chodili ľudia bez rozlíšenia kastovej príslušnosti - chrám je aj dnes pre všetkých. Za hlavného kňaza vybrali staršieho a sčítaného mudrca, Ramakrišnovho brata, ktorý však v priebehu roka zomrel a zodpovednosť za chrám potom prevzal Ramakrišna, ktorý k sláve tohto chrámu tiež dopomohol. Jeho vplyv na hinduizmus je badateľný.

Osobnosti indickej klasickej hudby

 

Mnohé mená sú zámerne ponechané tak, ako ich všade nájdete na internete, aby ste si ich mohli aj vyhľadať. Platí však pravidlo, že "sh" treba čítať ako "š"; "j" ako "dž"; "ch" ako "č", "ee" ako "í" atď.

V Indii je veľa druhov hudby, aj modernej, ktorá kopíruje západný štýl. Existuje tam však pravdaže aj nespočetne veľa hudobníkov klasickej hudby, ktorých všetkých ani nie je možné vymenovať. I keď je táto časť venovaná osobnostiam hinduizmu, jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj hudba, a to najmä klasická, ktorej pôvod možno nájsť už v samotných Védach. Ani Krišna sa nevyhýba magickým tónom a melódie z flauty, na ktorej hrá, počujú umelci v srdci a Krišnu vyobrazujú väčšinou vždy s flautou. Na každom obrázku Bohyne Sarasvatí je zase vyobrazenie lýry. Šivov hudobný nástroj je bubon. Indická klasická hudba je asi najkomplexnejší systém tónov, aký sa kedy vytvoril, a inštrumentálne jeden z najnáročnejších.

Keďže u nás niet takmer žiadnych informácií o indickej hudbe, patrí sa spomenúť niektoré najväčšie mená, hoci opakujem, nie je možné ich uviesť všetky. Dôležité je, že ak sa niekto zaujíma o indickú hudbu, tak s pomocou tu uvedených mien ľahko vyhľadá na internete (Youtube.com atď.) nielen video, mp3 súbory, ale aj mená ďalších spoluhráčov a dostane sa k ozajstnej kvalitnej (klasickej) hudbe a informáciám o nej. Pokiaľ niekto chce takúto hudbu počúvať, môže začať.

Indická hudba (klasická) je rozdelená do niekoľkých kategórií a potom treba zohľadniť aj etnické skupiny, ktorých je v Indii veľa, dokonca aj domorodého typu (ľudia žijúci rovnako ako aborigéni v Austrálii). Je karnatická (Carnatic) škola hudby - systém prináležiaci južnej časti indického subkontinentu; potom tzv. hindustánska klasická hudba (Hindustani), ktorá náleží severu. Tieto dve školy predstavujú dva hlavné žánre, ktoré majú svoje podžánre. Ďalšou zvláštnosťou je podoba s džezom, pretože v oboch žánroch sa môže improvizovať. K primárnym hudobným témam patrí pravdaže aj vyznanie oddanosti k Bohom - Matke Božej (Šakti), ale aj Rámovi, Krišnovi, Ganešovi či Šivovi.

<>

Ananda Vdovič je žena, ktorá sa dlhodobo venuje hinduizmu, vytvorila zatiaľ iba jedno CD ("Sacred Chants of Devi") spolu s Craig Pruessom (viď koniec tejto stránky), ktoré mnohí (vrátane mňa) považujú za vôbec to najlepšie, čo kedy počuli.

Anuradha Paudwal (píše sa aj Podwal) je speváčka indickej náboženskej hudby, ktorá dokáže hýbať srdcom. Video.

Ustad Alla Rakha a Ustad Zakir Hussain sú dvaja svetoví hráči (tabla).

Anuradha Pal je žiačka vyššie menovaných hráčov tably a medzinárodne uznávaná ako jedinečná sólistka. Koncertovala v Indii, USA, Veľkej Británii, Európe, Austrálii, Japonsku a so špičkovými inštrumentalistami ako Hariprasad Chaurasia atď. V roku 1996 Anuradha sformovala ženskú perkusionistickú formáciu pod názvom Stree Shakti. Pozri video na Youtube.com.

Gundecha Brothers je hudobná formácia dvoch bratov - spevákov, ktorými sú Umakant a Ramakant Gundecha z džinistickej rodiny (džinizmus je náboženstvo v Indii). Pozri video na Youtube.com - oslava Pána Šivu.

Hariprasad Chaurasia je medzinárodne uznávaný flautista - majster Bansuri, čo je typ severoindickej bambusovej flauty. V indickej mytológii sa flauta pripisuje Krišnovi. Hariprasad Chaurasia sa tiež drží podobnej pózy, pretože jeho hranie je priam božské a s flautou úspešne prenikol do etablovanej časti indickej klasickej hudby. Video na Youtube.com.

Kala Ramnath bola zázračné dieťa a vytvorila si vlastný štýl jedinečnej hudby s huslami, ktoré sú podobné našim. Video na Youtube.com.

Lakshminarayanan Shankar (nar. 26. apríla 1950), kvôli dlhému menu väčšinou vždy písaný iba ako L. Shankar (vyslovuj Šankar, ktorý nemá nič spoločné s Ravi Šankarom), je jeden z ojedinelých tamilských violinistov. Tento hráč sa presadil medzi najväčšími džezovými legendami sveta, menovite to bol John McLaughlin, s ktorým vytvoril azda vôbec to najkrajšie - klenoty, čo McLaughlin (pravdaže okrem spoluhráčstva s Miles Davisom) kedy prezentoval. McLaughlin tak priniesol svetu Šakti, čo je niekoľko CD (séria) prekrásnej indickej hudby - nie džez, ale ponechaná je improvizácia. Niekoľko džezových kritikov povedalo, že Šankar je absolútna hráčska špička. Virtuózne sa mu i celosvetovo, azda okrem niekoľkých najväčších inštrumentalistov vážnej hudby, nikto nevyrovná. Bol aj hráčskym hosťom osobností ako Yoko Ono, Phil Collins (Wolf City), Peter Gabriel (Us), Frank Zappa atď. Tu si možno vypočuť menší úryvok hudby, ktorá nevyzerá, že by mala pozemský pôvod... Keby bola reality show pre nájdenie spoluhráča k tomuto majstrovi, tak by ňou neprešla ani jedna slovenská "celebrita", nemyslíte? Pozri video.

Pankaj Udhas je jeden z najvýznamnejších spevákov tzv. štýlu Ghazal, čo je špecifická poetická forma hudby. Považujú ho za prínoscu tohto jedinečného štýlu, v ktorom verše básnikov sú zarámované do prekrásnej hudby. Pankaj Udhas spolupracuje aj s umelcami ako Jagjit Singh či Talat Aziz. Pankaj Udhas sa narodil v roku 1951 (17. mája) v indickom štáte Gudžarát a pochádza z komunity Charan (viď Karni Mata hore). Jeho spoluhráčmi sú aj Zakir Hussain a Vikku Vinayakram. Jeho hudba rozochvieva najcitlivejšie miesta srdca a video možno pozrieť tu.

Pandit Jasraj je známy indický spevák hindustánskeho smeru klasickej hudby. Narodil sa v roku 1930 a je exponentom tzv. Mewati Gharana, čo je názov systému organizácie klasickej hindustánskej hudby. Video.

Pandit Nikhil Banerjee bol jeden z najväčších indických majstrov strunového nástroja sitár. Narodil sa v Kalkate v roku 1931 a zomrel v roku 1986. Video.

Begum Parweena Sultana - táto žena, píše sa aj Parveen Sultana, speváčka klasickej hudby, sa považuje za kráľovnú indickej hindustánskej hudby. Video.

Balamurali Krishna, píše sa aj ako Dr. Balamuralikrishna, je veľmi slávny predstaviteľ karnatickej školy. Narodil sa v roku 1930. Video.

Abhijit Banerjee - toto je špičkový hráč na tablu, ktorý prvýkrát koncertoval v Bratislave 23. mája 2009. Dôležité je povedať, že tento hráč  doprevádzal mnohých slávnych hudobníkov ako Ravi Šankar, Nikhil Banerjee, Begum Parweena Sultana, Pt. Jasraj, Pt. Shiv Kumar Sharma, Dr. Balamurali Krishnan (Pt. je skratka pre slovo Pandit, čo je človek so znalosťami).

Subhankar Banerjee je ďalší hráč na tablu a dnes veľmi populárny, ktorý kombinuje majstrovstvo s tvorivosťou. Video je tu.

Ustad Mohammad Omar je hráč (nástroj rahab) z Afganistanu, ktorý bol zároveň aj prvým hudobným umelcom z Afganistanu, ktorý začal vyučovať v USA na Washingtonskej univerzite (University of Washington) v roku 1974. Ak neviete, v Afganistane popri Islame existuje aj silná hinduistická komunita. Video.

Ustad Rais Khan sa narodil v Indii v roku 1939 a žije v Pakistane. Magický zvuk jeho strunového nástroja (sitár, pozri video) magnetizoval obecenstvo po celom svete a tento hudobník má veľa fanúšikov. Ustad Rais Khan pochádza priamo z línie dvorných hudobníkov moslimskej vlády Mughal (islamská imperiálna ríša, ktorá ovládla indický subkontinent).

Ravi Shankar, ktorý sa narodil v roku 1920, je bengálsky hráč na sitár, ojedinelý virtuóz/skladateľ a jedna z najvýznamnejších hudobných postáv modernej doby v Indii, ktorého dokonca pozvala k spoluhráčstvu aj slávna skupina Beatles.

Sangeeta Shankar sa narodila v hudobnej rodine a s cvičením (husle) začala už ako štvorročná. Veľmi jej pomohla aj mama a koncertovala už ako 13 ročná. Urobila obrovskú hudobnú kariéru. Video.

Shiv Kumar Sharma je jeden z ojedinelých vizionárov klasického štýlu hudby. Narodil sa v roku 1938 v Indii a otec ho viedol k nástroju Santoor, čo je druh strunového hudobného nástroja a predpokladá sa, že jeho názov pochádza z perzského slova Santur, čo je zase druh perzského nástroja (z Iránu). Hoci ako chlapec mal výhrady poslúchať vôľu otca, stal sa z neho jeden z najlepších hráčov sveta s týmto ojedinelým nástrojom. Video.

Shujaat Husain Khan (www.shujaatkhan.com) je azda jeden z najväčších severoindických hudobníkov klasickej hudby v súčasnosti, ktorý patrí do tradície sitár Imdad Khan gharana. Koncertoval na mnohých podujatiach v Európe, USA (Carnegie Hall), v Ázii a dokonca aj na špeciálne pozvanie Organizácie spojených národov v Ženeve.

Vishwa Mohan Bhatt, ktorý sa narodil v indickom štáte Radžastán v roku 1952, je jedinečný exponent klasickej severoindickej hudby známy aj ako V. M. Bhatt. Je jedným z najoslavovanejších žiakov Ravi Šankara. Video.

Vikku Vinayakram je hudobník karnatickej školy, čo je hudobný systém viac prináležiaci južnej časti indického subkontinentu. Vikku exponoval svetu nástroj ghatam, čo je indický perkusionistický nástroj - pozri video - obyčajná hlinená nádoba, ktorá za pomoci úderov umelcových prstov, palcov a dlaní vydáva zvuky, ktorých výšku (basové i vyššie tóny) môže umelec regulovať veľkosťou priestoru, ktorý zakryje rukami na vrchu nádoby. Vikku Vinayakram veľmi dopomohol k popularizácii tohto nástroja.

Rahul Sharma je synom Shiv Kumar Sharmu, ktorý pokračuje v hraní na nástroji Santoor. Pozri video - duet Santoor, otec a syn.

Craig Pruess je Američan narodený v roku 1950, ktorého hudba prenikla do celého sveta. Robí "kozmickú" - meditačnú hudbu, ktorá sa dostala i do mnohých filmov. Tento hudobník v súčasnosti žije vo Veľkej Británii a tu si možno vypočuť jeho kozmické inšpirácie.

Back

 
Last updated: Click on the English flag