Hinduism

Démoni

Andhaka

Andhaka bol tretím synom Šivu, ktorého Šiva neskôr zabil. Andhaka sa narodil zo Šivovej slzy, ale dôvodom zabitia bola jeho sexuálna chuť k Párvatí, k čomu sa Šiva postavil so zúrivosťou. V indickom umení existujú jeho vyobrazenia na Šivovom trojzubci, ale vyobrazuje sa aj v podobe kostry potom, ako sa celkom podrobil Šivovi (smrťou).

Bhuta

Na jednej strane sú to elementy, ktorých je päť: Akasha (Akaša, éter), Vayu (Váju, vzduch), Agni (oheň), Prithvi (Zem), Ap (voda).

Bhuta je potom ešte aj druh zlého ducha, resp. duch zlého človeka, ktorý zomrel napr. samovraždou, popravou. Krišna v Bhagavadgíte vraví, že ľudia, ktorí uctievajú týchto démonov, sa napokon nimi stanú.

1) Kálí

Kálí - forma indickej Bohyne Šakti, Šivovej družky, je jedno rozpoloženie (alebo rola) Boha. Kálí nie je zlá. Kálí nie je démon, hoci si to mnoho ľudí myslí. Tvrdenie, že Kálí je "démonom", skôr vychádza z falošného a skresleného pohľadu Európanov či Američanov, lebo pri pohľade, ako Kálí drží v ruke odťatú hlavu a lebky, vzniká dojem, že je Bohyňou temnôt, čo však nie je pravda. Keď sa človek pripútava k telu, jeho ego je čoraz silnejšie a rôzne strašidelné vyobrazenia Kálí sú iba vyjadrením boja proti egu (o čo sa usiluje aj joga), teda proti sebectvu a nie vyjadrenie telesnej smrti nevinných ľudí. Kálí je odvodené zo sanskritského slova Kála - čas. Bohyňa Kálí je uvedená v tejto časti (démoni) iba preto, aby to pomohlo vyvrátiť nesprávne chápanie, ktoré je vnútené a ktoré nestojí na skutočnej podstate tejto formy Šakti. Kálí bola ešte zdeformovaná aj v Indii kultom, ktorý pôvodne vychádzal z Islamu - thugees, ktorí zabíjali ľudí, najmä cudzincov, pritom uctievali Kálí. Informácie sú však nedostatočné - niektorí tvrdia, že kult nafúkli Briti, aby mohli viesť vojenské operácie v Indii a likvidovať opozíciu. Niektoré iné zdroje (o thugees) vidia veľkú spojitosť medzi Kálí a Fatimou, dcérou proroka Mohameda. V Islame existuje ezoterický kult (a aj sekty) venovaný uctievaniu Fatimy.

S krížom sa napáchalo mnoho vrážd, ale Západ väčšinou vidí svoje náboženstvo oddelene od takých činov. Ak sa niečo podobné stane v hinduizme (či islame), spojitosť náboženstva s hocijakým zlým činom západná kultúra vidí okamžite.

2) Kali

Kali je aj démon Kali yugy. Kali a Kálí nie sú homonymom, pretože obe slová rozlišujeme dĺžňami. Démon Kali riadi dvoch démonov tohto veku ako organizátorov vojen (Koka a Vikoka). Démon Kali nemá nič spoločné s Bohyňou Kálí. V Kalki puráne sa o ňom hovorí ako o démonovi, ktorý je príčinou všetkého zla. Výraz "Kali yuga" (alebo "Kali juga" - nie Kálí, hoci nájdete veľa odkazov na internete, dokonca "renomovaní" autori kníh si to pletú a tvrdia, že "žijeme vo veku Bohyne Kálí), ktorý označuje tento vek "bez Bohov", je vek temna, v ktorom vládne zlý démon Kali.

Koka a Vikoka

Tieto dvojičky slúžia ako generáli pod kontrolou zlého démona Kali.

Panis

Panis sú triedou démonov v Rig Véde (verš RV 10.108).

Pishacha (Pišacha)

Toto sú mäsožraví démoni; ich pôvod, resp. vznik je zahmlený, ale niektorí veria, že ich stvoril Brahma.

Vetala

Tento démon je v hinduistickej mytológii akýsi druh upíra. "Vetala" sú aj duchovia, ktorí prežívajú v mŕtvolách. Je to zlý duch, ktorý straší a zabíja.

Vinayaka

Ganeš býva spájaný i s teóriou / legendou o maličkých démonoch "vinayaka", s ktorými sa spolčil a ktorí sú v hinduizme skupinou menších démonov (skôr "čertíkov"), ktorí dokážu vytvoriť prekážky, ale s ktorými je sa možné ľahko vysporiadať. V puranickej literatúre sú štyria takíto spojení do jedného Boha - Vinayaka (Ganeš), ktorého Rudra (Šiva) ustanovil za vodcu tzv. "gana", čo sú osobitní nasledovníci (sluhovia) Šivu asociovaní iba ku Ganešovi. Pôvod pojmu "gana" (v sanskrite "húf", "oddiel", "trieda") je v tejto súvislosti veľmi zahmlený, preto nevieme, či to pôvodne boli iba "duchovia prírody"; sú však emblémom plodnosti a atribútom Ganeša. Gana-íša alebo Gana-pati doslovne znamená "Pán tých, ktorí sú gana".

Vipracitti

Vodca špecifických démonov, ktorí sú obdobou "hinduistických titánov" (dánavá) - obrov, ktorí takmer vždy viedli vojnu s Bohmi.

Vírabhadrá

V hinduizme sú démoni chápaní inak ako v kresťanstve. V kresťanstve je so zlými dušami často spájaný Satan, ale ak sa spýtate, prečo potom ubližuje dušiam, ktoré celý život robili práve to, čo od nich Lucifer očakával(?), ťažko nájdete uspokojivú odpoveď. Jama ako védsky Boh (smrti) je iba sudcom zomrelých duší bez príznakov, že by patril nejakému Luciferovi, ktorý je v pekle.

Slovo "démon" nemalo kedysi pri používaní taký jednoznačný význam ako dnes. Obsah slova neukrýval iba negatívny aspekt. O démonoch píše už aj Platón, a to bez náznakov, že by boli niečím zlým. Démonov pozná aj islam ako jinn (džin), s čím bude pravdepodobne súvisieť aj pojem "génius". Genie je anglické slovo odvodené z moslimského jinn, čo je rasa nadprirodzených bytostí. Slovo "jinn" pôvodne znamená hocičo, čo môže byť "neviditeľné, tajné, vzdialené, utajené". V islame sa zlí "džinovia" označujú ako shaya-ti-n a Iblis (Satan) je ich vodcom. V hinduizme v takomto kontroverznom svetle môžeme vidieť i Vírabhadru, ktorého stvoril Šiva. Vírabhadrá je super bytosť, ktorého Šiva stvoril pre boj proti zlým bohom, ktorí mu neboli po vôli. Hoci Vírabhadrá existuje niekde zobrazený v indických chrámoch, dokonca má aj svoje chrámy, nie je súčasťou hlavného uctievania. Možno ho zaradiť aj medzi tzv. okultné cesty uctievania a takisto treba povedať, že jeho uctievanie môžu mnohí hinduisti chápať s rozpakmi.

Vírabhadrá je patrónom okultných praktík a dávnoveké indické vyobrazenia ho zobrazujú ako "niečo príšerné pre ľudský zrak". Jeden z jeho chrámov je napr. v meste Mylapore.

Záver

V hinduistickej mytológii je veľa démonov. Patria sem aj ľudia, ktorí sú takýmito démonmi riadení. Dokonca aj takí, ktorí sa narodili v dobrej rodine a neskôr sa stali odpadlíkmi. Ale boli tu aj rákšasovia či asurovia - skupiny nadprirodzených bytostí, z ktorých niektoré sa priklonili aj na stranu dobra.

Back

 
Last updated: Click on the English flag