Ezoterika

Bol Nostradamus Malachiáš?

 

Svätý Malachiáš (1049 - 1148) bol írsky kňaz z 12. storočia, ktorý predpovedal počet budúcich pápežov šokujúco presne. Ku každému pápežovi uviedol krátke motto v latinčine ako napríklad: Ex Castro Tiberis (Zo zámku na rieke Tiber). Svätý Malachiáš mal údajne víziu o budúcich pápežoch, tak ju zapísal a odovzdal Vatikánu.

Človek nemôže hneď všetkému uveriť, preto treba rôzne veci posudzovať triezvo. Odporcovia tvrdia, že ide o falzifikát, ktorý o 447 rokov neskôr vytvoril belgický kňaz menom Arnold de Wion (píše sa aj ako de Wyon); ale prorocké motto ku každému pápežovi sedí aj po roku 1595 (447 rokov po Malachiášovej smrti).

Arnold de Wion údajne našiel Malachiášov rukopis vo Vatikáne a zaradil ho do svojej knihy Lignum Vitae, ktorá vyšla v roku 1595.

Existujú dve verzie s počtom pápežov, ktorých predpovedal Malachiáš - jeden zoznam obsahuje 111 pápežov a druhý 112. Ich počet je samozrejme uvedený od pápeža, keď žil Malachiáš, nie skôr. Zoznam sa vymenovaním budúcich pápežov končí číslom 111 (alebo 112, ak ide o ten druhý) a kritici tvrdia, že posledného pápeža do zoznamu niekto dopísal mnoho rokov neskôr. Je to možné, pretože zoznam bol uložený pod zámkom vo Vatikáne viac ako 400 rokov. Po jeho znovuobjavení ho však vatikánske autority odmietli ako podvod, hoci motto ku každému pápežovi sedí aj po roku, keď zoznam znovu objavili.

Posledný pápež však nie je očíslovaný, takže môže ísť iba o doplnenie motta Gloria Olivae. Zoznam pápežov, ktorých predpovedal Malachiáš, je uvedený na tejto stránke.

Oba zoznamy začínajú pápežom Celestínom druhým, ale Malachiáš neudáva, čo bude nasledovať po poslednom pápežovi. Keďže zoznam aj s popismi udivuje, veľa kresťanských historikov, ktorí sa venovali tejto problematike, verí že sme pri konci časov, čo akosi súhlasí aj s koncom veľkého cyklu majského kalendára (rok 2012).

Kritici hovoria aj, že zoznam vytvoril Nostradamus, ktorý z obáv pred prenasledovaním katolíckou cirkvou sa radšej skryl za Malachiáša a de Wyona.

Motto k poslednému pápežovi (Petrus Romanus) znie (hoci to nemusí byť stodvanásty pápež, ale stojedenásty, ktorého toto motto iba viac približuje, pretože je posledný): Počas posledného trvania Svätej rímskej cirkvi bude vládnuť Petrus Romanus, ktorý uteší svoj zástup počas mnohých útrap; po nich však bude zničené mesto zo siedmych vrchov a desivý sudca začne súdiť ľud.

"Mesto zo siedmych vrchov" môže byť čokoľvek, nielen Rím, ale aj systém (matrix), aký ľudia vybudovali na tomto svete. A panuje aj neistota ohľadne slova "persecutione", ktoré Arnold de Wyon použil s dvoma význammi v skratke "psecutione", čo môže byť perzekúcia a zároveň trvanie v čase - "prosecutione". Pôvodný Malachiášov zoznam sa končí počtom 111, kde posledný pápež má motto Gloria Olivae.

Je známe, že pápež Benedikt XVI pochádza z rádu Olivetánov, ktorý bol založený okolo roku 1313. Pápež Ján Pavol II, stodesiaty v Malachiášovom zozname, je opísaný mottom Labore de Solis (z práce slnka) a tento sa vskutku naozaj narodil počas zatmenia slnka.

Petrus Romanus nie je uvedený v pôvodnom Malachiášovom zozname (tým je pápež s mottom Gloria Olivae).

Pozor na zavádzanie

Pri skúmaní pravosti proroctiev narazíme aj na vety ako: "Vieme, mnohé proroctvá sa nikdy nenaplnili do písmena a mnohé sa nikdy neuskutočnili." Tu treba dávať pozor na to, že pokiaľ niekto z básnických veršov urobí "proroctvo", ešte nemusel vo svojich tvrdeniach trafiť ten pravý cieľ, pretože to, čo vyrobil, nie je dešifrované Nostradamove proroctvo, ale iba jeho vlastný omyl. A ak o takom omyle potom povieme, že "mnohé proroctvá sa nikdy nenaplnili do písmena", potom to nie je nič iné, iba zavádzanie. Nostradamus všade používa "pýtické" (t. j. mnohovýznamové) vyjadrenia ako "Čierni ľudia z chrámu miesta čierneho lesa". Ak takéto "proroctvo" (nie Nostradamove, pretože ten hovoril v hádankách) niekto zverejní s úplne iným významom a to sa nenaplní, tak to, čo sa nenaplnilo, nebol Nostradamov odkaz, ale iba jeho mylný výklad. Pozor na takéto zavádzanie!

Nostradamove proroctvá sú písané v ťažko pochopiteľných veršoch, preto ich interpretácia môže byť i storozmerná (sto spôsobov vysvetlenia) a pamätám si aj na knihu o Nostradamovi, ktorej autori uviedli mnohé falošné proroctvá. Nevyplnili sa nie preto, že by ich Nostradamus zle predpovedal, ale preto, že ich niekto zle vyložil.

Jediným, i keď nie presvedčivým argumentom, že sa Nostradamus skryl za Malachiáša, je zverejnenie Malachiášovho proroctva tesne po období, keď žil Nostradamus (1503 - 1566), a to v roku 1595 v knihe Arnolda de Wyona, ktorý žil v čase, počas ktorého sa s Nostradamom mohol osobne poznať.

Čierny pápež?

O čiernom pápežovi Sv. Malachiáš nehovorí, ale jedno Nostradamove štvorveršie (C6Q16) v knihe Les Propheties môže príchod čierneho pápeža naznačovať:

Ce que rauy sera de ieune Milue,
Par les Normans de France & Picardie:
Les noirs du temple du lieu de Negrisilue
Feront aulberge & feu de Lombardie.

Nostradamove proroctvá sú rozdelené na tzv. "storočia", ktoré treba chápať ako cykly alebo veky. V treťom verši (Les noirs du temple du lieu de Negrisilue) v preklade stojí: "Čierni ľudia z chrámu miesta čierneho lesa…"

Z vyššie uvedeného, keďže Nostradamus hovoril iba v hádankách, môžeme vytvoriť aj sto interpretácií. Ale treba povedať, že pápež Benedikt XVI má naozaj vo svojom erbe černocha.

Jeho vyobrazenie (na obrázku vľavo) na erbe Benedikta XVI vychádza z erbu bavorského okresu Freising. V heraldike sa takáto hlava nazýva "Caput Aethiopum" - hlava Etiópčana. O jej pôvode sa veľa nevie a okres Freising znak používa už od roku 1316. Podľa názorov znalcov hlava černocha môže patriť i jednému z Troch kráľov z východu, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi, keď sa narodil.

Back

 

 
Stránka bola naposledy aktualizovaná: Pozri vlajočku