Ezoterika

6igma

 

Úvaha o sigme pomôže čitateľom pochopiť aj iný prístup k číslu 666 (nie k jeho hĺbkovému významu), ktoré sa uvádza v biblii ako číslo Satana, ktorého meno vychádza zo sigmy - z osemnásteho čísla gréckej abecedy, ktoré je azda jediné na svete (nerobil som prieskum, ale uvádzajú tak všelijaké zdroje), ktoré má tri formy (a písmená zároveň) - v gréčtine jedno veľké "S" a dve malé "s". Vidieť to na obrázku v encyklopédii Wikipedia. Keďže grécke písmeno sigma je azda jediné na svete s troma výskytmi "s", možno ho interpretovať ako Sss - syčanie hada.

Na kresťanoch (Ježiš vraví, že zákon dodržiavali aj Samaritáni, nie?) mi vadí, že nejdú do hĺbky, a nie som sám - mnohí ľudia usudzujú, že aj tzv. "kresťania" nosia obrátený kríž (obrátený symbolicky). Možno to vysvetliť práve na tajomnom biblickom čísle 666, pretože práve ono je výmyslom kresťanskej kultúry. Niečo ako biblické 666 neexistuje, pretože v knihe Zjavenie Jána (stará gréčtina) sa hovorí o číslach 600, 60 a 6, pričom aj nuly sú výmyslom našej civilizácie - tie starí Gréci nepoužívali, pravdaže s výnimkami ako napríklad v prípade "helenistickej nuly", ktorú písali iba astronómovia. X (v Zjavení Jána - v gréčtine), ako vidieť na obrázku, nepredstavuje nijakú číslicu 6, ale 600, len tie posledné dve nuly (600) si musíme odmyslieť, pretože Gréci zapisovali čísla iba od 1 do 9. Ako zdroj uvediem aj tabuľku gréckych číslic - ale opakujem ešte raz - nula v číslach ako 10, 20, 30 (ktoré sú na tej tabuľke uvedené len preto, že zodpovedajú gréckym číslam rovnakej hodnoty) nie je ničím iným, iba našou kultúrnou podmienenosťou a civilizačným bremenom. Na obrázku vidieť (dole), že aj číslo 6 má tri výskyty, tiež ojedinelé v gréckom jazyku. X, teda 600, by sme mohli zapísať aj ako 599 + 1.

Tvár Satana

Nedávno som objail video, kde hovorí kňaz istej cirkvi, ktorého výzor vo mne vyvolal pocit, že sa pozerám na Satana. Hoci nie som nijaký fanúšik katolíckej cirkvi, vždy som mal veľký rešpekt pred bibliou - čítal som ju veľakrát, i v iných jazykoch, tak môžem povedať, že "ohavnosť pustošenia", ktorú spomína kňaz podobajúci sa vyššie spomenutej plazovitej príšere, je v biblii písaná v kontexte "Znamenia konca" (pravdaže sveta), ako sa píše v Evanjeliu podľa Matúša, verš 15, 16, 17 a 18: "15 Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; 17 kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18 kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť."

Pán v černokňažníckom rúchu tvrdí, že pod "ohavnosťou" biblia myslí modlárstvo, ale ja tvrdím, že nie iba, ale aj. Ten pán hovorí o milovanej Bohyni Kálí vo Fatime (ale i o Budhovi) ako o "pustošiacej ohavnosti", pritom zabúda, že katolícka cirkev, a teda aj tá jeho (i mnohé ďalšie kresťanské cirkvi) prevzali heraldiku i symboliku starého Ríma. Katolícka cirkev ani prinajmenšom neuznáva modlárstvo. Ak by ste prišli na Ukrajinu a pozreli by ste sa na rôzne poháre, kríže, róby, určite by ste možno aj tam našli v cirkvi podobu rímskych pohanských symbolov (napríklad slnko atď. - viď obrázok). Neberte v zlom, že na fotografii je jeden z najlepších pápežov, aký tu kedy bol. Nemá to žiaden súvis s kritikou katolíckej cirkvi v tomto príspevku (hoci inde môžu byť kritickejšie texty). A potom treba definovať, čo ľudia s "božím duchom" rozumejú pod slovom "modla", a nie hovoriť zavádzajúco. Modla nie je iba soška boha, ale predovšetkým viera človeka, že duch alebo boh, v ktorého verí, je fyzicky v tejto modle. Je teda rozdiel, ak máte doma nejakú sošku Budhu a vnímate ju iba ako dekoratívny predmet - tu vidieť, že katolícka cirkev používa zdravý rozum.

Ten pán na videu by zrejme podobne ako Taliban v Afganistane (ktorí zničili staroveké Budhove sochy) určite podporil pálenie kníh a ničenie všetkých sôch, len tú Kristovu by určite ponechal. Nie je aj toto modlárstvo a teda ohavnosť pustošenia?

Ak sa pozrieme na modlárstvo vo svetle, ako o ňom hovorí biblia (nie preto, že by Boh modly zakazoval, ale aby ich potláčal, pretože ľudia majú tendenciu dávať rytinám a podobizniam Boha "božskú dušu"), tak si všimneme, že cirkev - a určite aj tá, kde vyššie spomenutý pán patrí, vyňala z biblických prikázaní text o modlárstve a tvári sa, ako keby ani neexistoval. V desatoro Božích prikázaní (5. kniha Mojžišova) sa píše (verš 7-8): "7 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 8 Neučiníš si rytiny nijakej podoby vecí, ktoré sú na nebi hore ani tých, ktoré sú na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou."

Je krajne neseriózne, aby jedna nemenovaná cirkev kritizovala katolícku cirkev z hriechu modlárstva, pričom sama používa rytiny a sošky v rozpore s vyšším prikázaním z DESATORA, ktoré takmer každá dnešná kresťanská cirkev vyňala z Božích príkazov, ako keby ani neexistovalo.

Pod ohavnosťou pustošenia sa predovšetkým myslí, že bude spáchaná na svätom mieste a tým je predovšetkým Jeruzalem, pretože za čias proroka Daniela Rím ani zďaleka nebol tým, čím za čias pána Ježiša Krista. Všetci dnes vidíme krvavé činy v Jeruzaleme a z kontextu vyššie uvedených biblických veršov vyplýva aj, že sa na svätom mieste (Jeruzaleme) niečo stane, čo zapríčiní, že ľudia budú musieť utekať.

Po uverejnení týchto riadkov video (na ktoré som mal predtým odkaz) stiahli z internetu.

Nikto nemôže konvertovať na iného boha, pretože niet iného boha. Človek však môže prijať rôzne spôsoby interpretácie Boha, ale tie sú väčšinou založené na tradícii. Nie pravda, ale tradícia je príčinou nenávisti, ktorú môžeme vidieť v Írsku a aj v iných častiach sveta (nenávisť medzi katolíkmi a protestantmi). Buď človek pochopí, že tradícia nemôže stáť nad pravdou, alebo nech si ďalej myslí, že existuje veľa bohov. V tom prípade však sila človeka na ceste milovať blížneho bude iba chabnúť. Tradíciu vidíme aj v skutočnosti, že kresťanská cirkev si na veky osvojila myšlienku, že evanjelium má zachrániť človeka pred dedičným hriechom, hoci jeho pravé posolstvo je človeka vyviesť z omylu hriechy páchať. Kresťania sa chytili toho nesprávneho konca.

Nuž teda, ak nejaký obdivovateľ diabla náhodou objaví túto stránku, ja sa teším, že slúžim Bohu - takému človeku stačí vstúpiť aj do cirkvi "Božej". Láska k Bohu sa nevyjadruje kvantitou času stráveným v kostole. Ani lacnými knihami (či už ich čítaním alebo písaním), ktoré dookola hovoria o tom istom. A koľko ľudí nájdete, ktorí rozdajú 600 dielov samých seba Bohu, 60 blížnym a iba 6 sebe? Číslo šelmy majú práve tí, ktorí to robia naopak - každý normálny človek to vidí vo chvíli, keď sa ľudia delia o peniaze. Sss.

Back

 

 
Stránka bola naposledy aktualizovaná: Pozri vlajočku