FreeBSD - operating system
FreeBSD - operačný systém
The operating system for freedom
freebds hammer splash

Informačná stránka o operačnom systéme FreeBSD

Odkazy súvisiace s FreeBSD

http://www.freebsd.org/search/search.html - mailing lists, tu nájdete otázky a odpovede v databáze na milióny dotazov; stránka je síce v angličtine, ale je tu skoro všetko. Ak máte problémy s hardvérom alebo s konfiguráciou, stačí zadať otázku, napr. "configure squid", a databáza vám vyhodí odpovede

http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Software/Operating_Systems/Unix/ - Yahoo o unixoch v angličtine

http://www.configure.sh/FreeBSD/index.html - tipy pre FreeBSD v angličtine

http://www.freebsddiary.org/ - veľmi zaujímavá stránka podobná časopisu v angličtine

http://www.ugu.com/ - Unix guru Universe

Unix is like Zen