Ganeš a Kumara - prví Bohovia
Om Shri Ganeshaya Namah


 Copyright (c) George Sipos (žiadna časť tohto textu nesmie byť publikovaná bez súhlasu autora)

- Sanatana znamená večný, nikdy nekončiaci a ani nezačínajúci sa.
- Slovo Dharma znamená držať spolu, ale aj cesta k oslobodeniu.
- Dharma je Boh spravodlivosti, ktorý splodil Viduru (dôležitá postava v Mahábhárate).
- Sanatana Dharma je večná pospolitosť.
This text in English ALEBO HINDUIZMUS - stránky o hinduizme

                      
Dvaja synovia...                            Boha Šivu...

Vyššie uvedený obrázok Ganeša a Skandu zverejnený s láskavým súhlasom murugan.org
Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe

Naša Zem má iba jednu históriu vzniku života.

Ganeš, popri mnohých podobách, zobrazený v ženskom princípe Vinayaki.

Ganeš a Skanda sú hinduistickí Bohovia.

Sanatana Dharma - čo je hinduizmus?

Je to hybrid názorov, ktoré majú spoločný koreň, ale vzájomne sa jednotlivé denominácie v ponímaní Bohov od seba líšia podstatne viac ako kresťanské (alebo moslimské) denominácie. Pre višnuistov je Višnu jediným Bohom, ide teda vyložene o monoteizmus; iné smery otvorene uctievajú viac Bohov zároveň; pre šaktistov je zase spanilá Bohyňa Durgá jediná bytosť, ktorá všetko stvorila (monoteizmus). Lakšmí, Sarasvatí, Kálí sú bohyne, ktoré šaktisti chápu ako trojuholník svetla jedného božstva (Kálí - ničí svet, aby mohol vzniknúť lepší; Lakšmí - udržiava svet a obohacuje ho; Sarasvatí - poskytuje múdrosť a poznanie). Pre višnuistov je Lakšmí Višnuova družka, pre šaktistov je Lakšmí iba ďalšou podobou veľkej Durgy. Šaktisti veria v existenciu Višnua, ale považujú ho iba za pomocníka Durgy, ktorá je najzvrchovanejšou Bytosťou. Pre višnuistov je Durgá zase iba manifestáciou Višnuovej družky Lakšmí. Na tomto príklade vidieť, prečo je hinduizmus hybrid názorov. V konečnom dôsledku však všetci hinduisti veria, že ich Bohovia sú manifestáciou iba jedného Vesmírneho Princípu.

Ganeš má svoje podoby i v Tibete, kde pred akceptáciou budhizmu existovalo náboženstvo (alebo duchovná tradícia) Bön, ktoré sa označuje aj ako šamanistické. Ďalej sa hovorí aj o Zhang Zhung kráľovstve v tom čase a Bön v tejto súvislosti treba vidieť ako duchovnú tradíciu a Zhang Zhung ako reálne existujúcu kultúru a kráľovstvo pred prijatím budhizmu v Tibete, ktoré však budhizmus ovplyvnilo.

Pokračovanie

Späť